II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 29 Eylül 1999 Çarşamba - 15:00 - 30 Eylül 1999 Perşembe - 15:00
Yer: ANKARA

SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şubesince 29 Eylül-2 Ekim 1999 tarihleri arasında düzenlenen "II. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi" 21. Yüzyıla girerken ulaşım ve trafik sorunlarının çözümüne yönelik yeni ve radikal çözümlerin üretilmesi, sorunların genel bir bakış açısı ile değerlendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Odamız kamuya karşı sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla geleneksel hale dönüştürmeye çalıştığı kongrede; öncelikli olarak uygulanmış ulaşım politikaları, doğruları ve yanlışlarıyla değerlendirilmiş olup; tüm sorunların temel kaynağı olarak görülen eğitim eksikliği üzerinde durulmuştur. Ayrıca Odamızın uzmanlık konusu olan araçlarının mevcut teknik donanımları ve geliştirilmesi ile raylı sistemler, alternatif yakıt kullanımı ve hızlı tren projesi ana başlıklarında alınan tebliğle ve panel tartışmalarının sonuç bildirgesi aşağıda çıkartılmıştır.
1. Ulaştırma sektörünün alt sektörlerini oluşturan karayolu, havayolu ve demiryolu sistemleri bir bütün olarak ele alınmalı, yapılan yatırımlar birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.
2. Ulaştırma sistemi özenle saptanmış politikaları doğrultusunda mutlaka planlamalı ve plan uyarınca geliştirilmelidir. Plan sosyal ve ekonomik yapıdaki beklenmeyen gelişmelere uyum sağlamaya olanak verecek biçimde esnek ve dinamik bir yapıya sahip olmalıdır.
3. Ulaşım sistemleri tek bir bakanlık altında teşkilatlandırılmalıdır.
4. Kitle taşımacılığına önem verilerek teşvik edilmeli ve özendirilmelidir.
5. Tüm ulaşım sistemlerinin kendilerine ait kanunları çıkartılmalı ya da günün koşullarına uygun hale getirilmelidir.
6. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz taşımacılığı teşvik edilerek yeni hatlar açılmalıdır.
7. Güvenli, hızlı ekonomik ve çevreci özelliklerinden dolayı raylı taşıma sistemlerine ağırlık verilmelidir. Projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin işbirliği içinde olmaları için mekanizmalar oluşturulmalıdır.
8. 1947 yılında Türkiye‘nin ABD Marshall programına dahil edilmesiyle birlikte ABD Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapor doğrultusunda kurulan T.C.K. Karayolları Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanlığından ayrılarak Ulaştırma Bakanlığına bağlanmalıdır.
9. Karayolları yol güvenliği açısından dünya standartlarına uygun hale getirilmelidir.
10. 4199 sayılı yasa ile yürürlüğe giren "Fahri Trafik Müfettişliği" yaygınlaştırılmalı, "Trafik Genel Müdürlüğü" mutlaka kurulmalıdır.
11. Karayolları taşıma kanunu günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Bu değişiklikler yapılırken tek taraflı davranılmayıp, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları bir araya gelmeli onların görüşleri mutlaka değerlendirilmelidir. Trafik fenni muayene istasyonlarında teknik donanım ve uygulama her yerde aynı olmalıdır.
12. Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerle İl/İlçe Trafik komisyonlarında yer alması gereken kuruluşlar arasında TMMOB ve konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı mutlaka sağlanmalıdır.
13. Üniversitelerimiz bünyesinde "Trafik Mühendisliği" bölümü açılmalı ve bu bölüme uygun müfredat programları hazırlanmalıdır.
14. Trafik güvenliğinin sağlanması için okul öncesi eğitim ve okul içi eğitim uygulanmalı, sadece sürücülerin değil yayaların ve yolcuların eğitimleri de titizlikle yapılmalı ve takip edilmelidir. Ayrıca radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında da konu hakkında eğitici yayınların yapılması sağlanmalıdır.
15. Sürücü kursları mutlaka denetim altına alınarak MEB ve diğer birimler ile Odamız görüşü mutlaka alınarak yasal düzenlemeler hemen çıkartılmalıdır. Kurslarda Odamız üyelerinin denetim ve istihdamı yaygınlaştırılmalıdır.Ayrıca sürücü belgesi vize şartı getirilmelidir. Sürücülerin psikolojik, fizyolojik kontrolleri yapılmalıdır.
16. Trafik kazalarında "Acil Tıbbi İlk Yardım Sistemi" planlı bir şekilde uygulanmaya konulmalıdır. Bu konuda vatandaşları gerekli pratik bilgiler mutlaka verilmelidir. Yaralı taşıma ve yangın esnasında eğitilmiş tam techizatlı elemanlar yetiştirilmelidir. Kaza taşıma ve yangın esnasında eğitilmiş tam techizatlı elemanlar yetiştirilmelidir. Kaza mahaline havayolu ile çok acil ulaşım denenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
17. Boğaz tüp geçit projesi acilen işlerlik kazandırılmalıdır.
18. Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesi devreye sokulmalıdır. Ayrıca demiryollarında hazır durumda bekleyen kuzey-güney, batı-doğu arasındaki projeler mutlaka hayata geçirilmelidir. Bununla ilgili finansmanlar sağlanmalıdır.
19. Kazalar esnasında yetiştirilmiş trafik polislerinin yanısıra Odamız elemanları kaza mahallerinde bulundurulmalı ve görüşleri mutlaka alınmalıdır. Kaza raporları yoruma açık olmayacak tarzda tam ve net düzenlenmelidir.
20. Ulaşım ve Trafik konusunda yerel yönetimlerde ve kamuda yanlış, keyfi proje uygulatan yöneticiler yargılanmalı ve bu konudaki düzenlemeler hemen yapılmalıdır.
21. Günübirlik siyasi tercihlerden uzak, bilimsel temellere dayalı; hızlı, ekonomik, çevreci kitlesel taşıma modellerinin geliştirilip uygulanması gerekmektedir.