IV. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 12 Aralık 2003 Cuma - 14:00 - 13 Aralık 2003 Cumartesi - 14:00
Yer: DENİZLİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şubemiz sekreteryalığında, 12-13 Aralık 2003‘de Denizli Kongre ve Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilen IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı‘na 500‘e yakın kişi katılmıştır. Kurultay boyunca Kalite Yönetimi, Mesleki Profil 1 ve 2, EİM Uygulamaları, Proje Yönetimi, EİM Eğitimi, Üretim Yönetimi 1 ve 2 başlıklarında 8 ayrı oturumda 28 bildiri sunulmuştur. Ve yine kurultay‘da EİM için çalışma alanları ve çalışma koşulları ile EİM‘lerin gelecekte alacağı roller başlıklı 2 panel gerçekleştirilmiştir.

Sunulan bildiriler ve yapılan panellerde ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda oluşturulan aşağıdaki sonuçların kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

Diğer mühendislik disiplinleri özel alanlara (ürün ve/veya proses) yönelik çalışmalar yaparken endüstri mühendisleri tanımı gereği geniş ve çeşitli iş alanlarına hizmet verme durumundadır. Çağdaş, demokratik, ekonomik ve sosyal anlamda gelişen bir Türkiye için EİM‘lerin de önemli toplumsal sorumlulukları vardır. Endüstri-İşletme Mühendislerinin toplumsal sorumluluğu, yöneticilerini, kendi çıkarları için değil toplumun çıkarları doğrultusunda yönlendirmek, doğru bilgi ve değerleri öne çıkararak insana ve topluma saygılı olmayı benimsemek, bu yönde sorumluluk almak, mesleklerini insanlık ve toplumdan yana kullanmak olmalıdır.

Bu toplumsal sorumlulukları yerine getirebilmek için örgütlü olunması ve tartışma zeminlerinin yaratılması gerekmektedir.

Makina Mühendisleri Odası‘nda Meslek Dalı Komisyonları ve Meslek Dalı Ana Komisyonunda örgütlenmiş olan Endüstri-İşletme Mühendislerinin çalışmalarını daha da etkin olarak sürdürmesi zorunludur.

Yeni üyeler kazanmak ve mevcut üyelerin hak ve çıkarlarını savunarak etkin bir örgütlülüğü oluşturmak ve üyelerin alınan kararlar ve etkinliklerdeki katılımını artırmak için mevcut iletişim araçları geliştirilecektir.

Endüstri-İşletme Mühendislerinin en büyük sorunu anlaşılamamak ve yetki tanımlarının açık olmamasıdır. Bu nedenle IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı yeni bir sürecin başlangıcı olmalıdır. Bu süreçte EİM MEDAK bünyesinde görevlendirilecek alt komisyon öncelikle EİM‘lerin yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyecek koordinasyon çalışmalarını yürütecektir. Çalışmaların V. EİM Kurultayı hedeflenerek gerçekleşmesi sağlanmalıdır. EİM Anketi, EİM-MEDAK çalışmaları ve IV. EİM Kurultayında sunulan bildiri, panel ve kurultaydaki tartışmaların sonucu olarak aşağıdaki uzmanlık ana başlıkları önerilmiştir.

1- Tasarım-Üretim ve Destek sistemlerinde planlama uzmanlığı,

2- Proje Yönetiminde Planlama Uzmanlığı,

3- İş Etüdü Uzmanlığı,

4- İş/Süreç Analizi Uzmanlığı

5- Kalite Yönetimi Sistemi, Tasarımı ve Denetim Uzmanlığı

6- Ergonomi Uzmanlığı

7- Maliyet Analiz ve Kontrol Uzmanlığı

EİM‘lerin yetki ve sorumlulukları başarıyla yerine getirebilmeleri için temel mesleki bilgilerin tüm üniversitelerin EİM bölümlerinde verilmesi gereklidir.

Sürekli değişim, yenileşme ve gelişimin yaşandığı günümüzde EİM‘lerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu meslek içi eğitimlerle gerçekleşir. Odamız bünyesinde EİM-MEDAK aracılığıyla yine V. EİM kurultayı hedeflenerek meslek içi eğitimler için gerekli olan alt yapı çalışmaları tamamlanmalıdır.

Toplum kalitesinde, yani toplumun ekonomik gelişmişliği ve yayılımıyla EİM‘in rolü, verimlilik, planlamanın gerekliliği ve kalitenin yapana yansımasında kendini gösterir. Bireyin, kamunun ve özel girişimin yatırımlarının, doğruluk oranı arttığında, ürün ve hizmet kalitesi yükseldikçe toplumsal refah ta artacaktır.

Sonuç olarak üreten, sanayileşen, bağımsız ve demokratik bir Türkiye ortak sorunların çözümü için şarttır. Sorunların çözümü örgütlenmekten, birliktelikten ve meslek alanlarımızdaki çalışmaların toplumsal yarara dönüştürülmesinden geçmektedir.