KENTİÇİ ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMLER SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 28 Haziran 2001 Perşembe - 16:00 - 29 Haziran 2001 Cuma - 16:00
Yer: TAKSİM ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Ulaşım, günlük yaşamın en önemli parçalarından birisidir. Hızlı ve çarpık kentleşmeyle birlikte özellikle "Ulaşım ve Trafik" olgusu son yıllarda kent yaşamında sorun olarak ilk sıraya oturmuştur.
Hızlı kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği sorunlar hiç kuşkusuz ulaşım sektörüne de yansımaktadır. Kentleşme oranı toplumun ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin bir göstergesi olarak görülebilir. Ancak planlı kentleşme; mevcut alt yapısıyla bir bütündür. Bu nedenle ulaşım ve onun bir parçası olan trafikle ilgili yapılacak planlamalar ve çözüm önerileri de bütünlük içerisinde olmak zorundadır.
Ulaşım ve trafikteki alınan yanlış kararlar ve uygulamalar artık kentlerimizdeki yaşamı tehdit etmekte ve ekonomik gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu amaçla Odamız adına 13 Mart 1999 tarihinde Eskişehir Şubemiz Sekreteryalığında düzenlenen Kent İçi Ulaşımda Raylı Sistemler Sempozyumu sonucunda ortaya çıkan görüşler aşağıda belirtilmiştir.
1. Hazırlanan ulaşım etüdleri bilimsel temele dayalı araştırmaları içermelidir.
2. Kentin kaderini etkileyecek büyük projeler halkın, kentlinin tartışmasına açılmalıdır. Meslek kuruluşlarının, uzman kişilerin ve üniversitelerin görüşleri mutlaka alınmalıdır.
3. Kent gelişimine göre belirlenen hedefler doğrultusunda imar durumu gözden geçirilmeli ve buna göre toplu taşımcılığa önem veren ulaşım sistemleri planlanmalıdır.
4. Ulaşım sistemleri seçimi ve etüdlerinde ciddi planlama, proje ve mühendislik çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalarda bireysel taşımacılık politikaları yerine toplu taşımcı politikalar tercih edilmelidir.
5. Kent nazım planı ile bütünleşik olarak hazırlanmış, kentsel ulaşım planı olmadan, herhangi bir ulaşım türünü seçmek, kalıcı bir ulaşım yatırımına girişmek ve ona öncelik vermek, kente ve kentliye karşı işlenmiş bir suçtur.
6. Ulaşım sistemi, yolcuların yolculuk ihtiyaçlarına en uygun şekilde aktarma yapmalarına imkan verecek bütünleşik bir sistem olarak tasarlanmalıdır.
7. Ulaşım araçlarının yarattığı gürültü, hava kirliliği ve çevre sorunlarından kaynaklanan olumsuzlukların en aza indirilmesi planlama sırasında dikkate alınmalıdır.
8. Raylı taşımacılık sistemi seçiminde güzergahtaki yolculuk talebine en uygun olan tür (hafif metro, metro, tramvay vb.) seçilmelidir.
9. Kentsel ulaşımda yararlanılacak tüm makina, techizat ve ekipmanın ülkemizde üretilmesi sağlanacak şekilde her türlü destek verilmelidir.
10. Projelerde kullanılacak güvenli bir veri tabanının oluşturulması ve kamunun kullanımına açık olması sağlanmalıdır.