MAKİNA TASARIMI VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 02 Kasım 2001 Cuma - 14:00 - 03 Kasım 2001 Cumartesi - 14:00
Yer: KONYA

SONUÇ BİLDİRGESİ

Küreselleşme sürecinin yaşandığı dünyamızda, tanımı Yeni Dünya Düzeni olarak yapılan bu süreç, Ulusal Sanayi ve Ekonomi yapılanmasından Dünya Endüstrisi ve Ekonomisi yapılanmasına geçişi hedeflemektedir. Bu kapsamda endüstri toplumundan bilgi toplumuna emek yoğun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarına geçiş çabaları en yoğun şekilde Ulusal Sanayimizi, ekonomimizi dolayısıyla Makina İmalat sektörünüde etkilemektedir.

Bilimsel gelişmeler doğrultusundaki ileri teknoloji düzeyi küreselleşme sürecindeki pazar şartları, bu ortamda gelişen , sürekli değişim gösteren müşteri taleplerini, Makina İmalat sektörünü; tasarımdan üretime, satıştan kullanıma, eş zamanlı mühendislik çalışması uygulayarak karşılaması noktasına getirmiştir. Gelişkin ilişki ve iletişimciliği gerektiren bu süreç; esnekliğin, doğru çok yönlülüğün, kısacası müşteri memnuniyetini sağlamanın anahtarı olmuştur.

Makina Mühendisleri Odası, ilkini Konya Şubesi yürütücülüğünde 1999‘da gerçekleştirdiği Makina İmalat Teknolojileri Sempozyumu‘nun bir devamı niteliğini taşıyan, ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaları, yürütülen AR-GE çalışmalarını ve sanayideki uygulamalarla ilgili bilgi-deneyim alışverişinin sağlandığı, yaşanan sorunların, gereksinimlerin belirlenerek çözüm yollarının araştırılmasının amaçlandığı "Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi" ni 2-3 Kasım 2001 tarihlerinde yine Konya Şubesi sekreteryalığında Sanayi Odası salonlarında Konya‘da gerçekleştirmiş, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünce de desteklenen etkinlik konunun ilgilisi yaklaşık 300 kişi tarafından izlenmiştir.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen paralel 10 teknik oturumda; Makina İmalat Sektörü ve Eş Zamanlı Mühendislik uygulamaları, Makina İmalat Sektörü Alanında Eğitim, Makina Tasarımı ve Üretimine Teknoloji kullanımı, İmalat Yöntemleri uygulamaları, Makina Tasarımı ve İmalatında kalite kavramı, Makina Tasarımı ve İmalatında malzeme teknolojisi konularını ele alan 40 bildiri sunularak tartışılmış, son gün düzenlenen panelde "AB Sürecinde Makina İmalat Sektöründe Ürün Güvenilirliği (CE Uygulamaları)" konusu sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması boyutları ile irdelenmiştir.

Odamız kamuoyuna olan sorumluluğunun bilinciyle, benzer etkinliklerinde olduğu gibi kongremizin bilim ve teknolojinin ışığında etkin bir tartışma ortamı yaratarak, önemli bir platform oluşturduğu düşüncesindedir. Bu bağlamda etkinlik boyunca yapılan tartışmalarla, aşağıda elde edilenlerin kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilmiştir;

Etkinlik kapsamında sunulan çalışmaların genelde teorik ağırlıkta kaldığı, sanayicinin ihtiyaç duyduğu, uygulamada yerini almış çalışmaların bu platformda yer almasının gerekli olduğu ifade edilerek bir sonraki etkinlik için MMO‘ca bu yönde çaba sarfedilmelidir.

Etkinlik süresince gerçekleştirilen sunumlarda genelde standartlara uyum, türkçe terminoloji farklılıkları v.b. konularında birliktelik olmadığı gözlenmiş bu konudaki eksikliklerin giderilmesi yönünde konunun ilgili taraflarınca çalışma yapılması benimsenmiştir.

Ulusal ekonomi ve sanayiinin geleceğinin; yeni teknolojilerden yararlanılması, teknoloji geliştirilmesi ile mümkün olabileceği, eğitim araştırma yapan kurumların yanı sıra küçük ve orta büyüklükte sanayicilerimizin planlı üretime yol verecek şekilde desteklenmesi gerektiği vurgulanmış, bu konuda yeterli olmasada var olan imkanlardan (KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV v.b. destekleri) yararlanılması için sektörün bilgi ve teknik uygulama eksiklerinin giderilmesi için çalışma yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Ürün Güvenilirliğinin temelinde ürünün temel gereklere uygun olması bulunmaktadır. Sanayi ürünleri alanında temel gereksinimleri belirten makina imalat düzenlemeleri, bu kapsamda önem taşımaktadır. CE İşareti ile belirtilen ürün uygunluğu için üretici sorumluluğuna karşılık uygunluk değerlendirmesini yapacak kuruluşlara gereksinim vardır. Bu alanla ilgili olarak TMMOB ‘ ye bağlı ilgili odalara ve kendi meslek alanında da MMO ‘ ya önemli görevler düştüğü belirtilmiştir.

Bu zamana kadar yapılması planlanan ve gerçekleşen faaliyetlerin sadece bir üst yapı organizasyonu tariflediği, aslen alt yapının ivedilikle tamamlanması yönünde çaba harcanması gerektiği saptanması sonrası Altyapı faaliyetlri kapsamında Ürün güvenilirliği sürecünde CE işaretine giden yol ile ilgili üreticinin bilinçlendirilmesi amaçlı tüm teknik yapıların kadro ve birikimlerinin faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda tüm meslek odalarının kendi dinamiklerini acilen altyapıyı güçlendirmeye yönelik seferber etmesi gerekliliği vurgulandı.

Üniversitelerin yapılarında bulunan Test ve deney Laboratuvarlarını 17025 kapsamında akredite sürecine sokmaları konusunda çalışılması gerektiği, bu yaklaşımın ülke potansiyelinin kullanılması, üniversite sanayi işbirliği ortamı oluşturulması açısından da anlamlı olduğu vurgulandı.

KOSGEB sekreterliğinde Kalite Geliştirme Md. Olduğu yerlerde Makina Müh. Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları ile işbirliği yapılarak CE işaretlemesi alanında KOBİ‘lere yönelik uygulamalara başlanması benimsendi.