MMO’DAN BİR İLK DAHA! TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017‘E YÖNELİK “GAZİANTEP’TE MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 18 Şubat 2017 Cumartesi - 9:00 - 18 Şubat 2017 Cumartesi - 17:30
Yer: GAZİANTEP

          Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nin en büyük, Türkiye`nin ise 6. büyük şehri olup nüfusu, ekonomik yapısı, sanayisi ve turizm potansiyeli ile bir metropol şehirdir. Güneydoğu Anadolu`yu, Akdeniz ve Ortadoğu`ya bağlayan kara ve demir yollarının merkez noktası ve GAP`ın giriş kapısı olması nedeni ile sanayisi ve ticari hacmiyle de ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altına almıştır. Gaziantep, son 30 - 40 yıllık bir süredir bölgede bir üretim üssü konumuna gelmiştir. Gaziantep Sanayisi, Türkiye ekonomisi açısından da üretimdeki ağırlığı nedeniyle son derece kritik bir konuma ulaşmıştır.

           Bölgede ki etkinliğine ve sürekli gelişen sanayisine paralel olarak, nüfusunda da sürekli bir artış yaşanmış, kent ciddi bir biçimde göçe maruz kalmış, beraberinde de Ülkemizdeki birçok kentte yaşanan kentleşme sorunları ne yazık ki Gaziantep`te de baş göstermiştir. Bunun yanında Suriye`de yaşanılan iç savaş nedeni ile yüzbinlerce Suriyeli`nin de Gaziantep`e sığınması ve bunların kent yaşamına düzenli bir şekilde entegre edilemeyişi kent sorunlarını daha da artırmıştır.

Bu yaşanılan sıkıntıların yanında, üretim kapasitesi ve ihracat hacmi ile her zaman övünülen Gaziantep Sanayisi ne yazık ki; Uluslararası finans piyasaları tarafından ucuz ithalat cenneti ve yüksek dış borçlanıcı olarak görülmüştür. Gaziantep Sanayisi montaj sanayinin taşeron bir üreticisi haline gelmiş ve "rekabet gücü" ve "ihracat" kavramlarıyla da cilalanmıştır. Mühendisliğin işlev ve iradesi en aza indirilmiş, son teknolojiyi kullanan fakat teknolojiyi üretmeyen bir sanayi haline dönüştürülmüştür. Ülkemizin, başka ülkelerin teknoloji pazarı haline dönüşmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik tasarımında, Ar-Ge ve yerli üretimde gerilemesi, her geçen gün daha da olumsuz bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu tablo ile birlikte kent sanayisindeki artan üretim kapasitesi ve ihracat hacmi ile birlikte, mühendis istihdamı da paralel olarak artmıştır. Mevcut durum ile mühendisler, en iyisini yapmak, verimliliği artırmak, üretime katkı sağlamak için hizmet üretmedir. Gerek uygulanan yanlış ekonomik ve üretim politikaları, gerekse mühendislere, teknolojiye ve teknoloji üretimine, ar-ge`ye yeterince önem verilmemesi, daha da önemlisi tabela üniversitelerinden yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan mezun edilen mühendisler vb. sayabileceğimiz birçok sorun içerisinde mühendisler hizmet üretmeye çalışmaktadır.

Bu öngörüler ışığında, Türkiye ekonomisinin ve Gaziantep kent sanayisinin durumu, Gaziantep`te ki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm, Gaziantep`te Mühendisler, Mühendislerin Fabrika Hayatı, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri, vb. konuların irdelenmesi amaçları ile 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Şubemiz Konferans Salonunda, TMMOB Sanayi Kongresi`ne yönelik, GAZİANTEP`TE MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU düzenliyoruz.

Sempozyum öncesinde ilimizde hizmet üreten mühendislerin, fabrika hayatı, toplumsal yaşam ve kent deneyimlerinin incelenmesi amacı ile araştırma çalışmaları yapılmıştır. Farklı disiplinlerdeki mühendislerin iş deneyimleri, gündelik hayat deneyimleri, kültürel, toplumsal ve politik deneyimleri ve de kent deneyimleri bir bütün olarak incelenmiştir. Yapılan araştırma sırasında iş deneyimi alanında çalışma koşulları, ücretleri, vasıf veya yaratıcılıkları, otonomi, denetim, teknoloji, kariyer, meslek gibi konular sorgulanmıştır. Anket ve görüşmeler yapılmış, hem birebir, hem de grup olarak mühendislerle görüşmeler sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkiye`nin önemli bir üretim bölgesi olan Gaziantep`te mühendislerin meslek, statü ve hayat tarzları gibi temel belirleyenlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Sempozyum da yapılan çalışmanın detayları da sunulacaktır.

Gaziantep‘te bir ilk olacak sempozyumun başarılı geçeceğine, mesleğimize, meslektaşlarımıza, kentimize ve kent sanayisine faydalı olacağına inanıyor, etkinliğe tüm üyelerimizin, konuya ilgi duyan tüm mühendislerin, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin ve tüm basınımızın katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Gürcan ÜLGEY

MMO Gaziantep Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı