Gaziantep Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Görsel:
Dosya:

 

 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ 

8.DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI  

TEMEL İLKELER; 

ODAMIZ,

•·         Bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden alır,

•·         Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.

•·         Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.

•·         Mesleğimizi ilgilendiren alanlarda durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde yer alır.

•·         Ülke sorunları ile yakından ilgilenir, çözüm ve öneriler üretir,

•·         Ülke sanayisine yönelik çalışmalar yapar ve gelişimi için öneriler sunar, 

•·         Özgürlük, barış ve emekten yana tavır koyar,

•·         Hukukun üstünlüğüne inanan, laik, çağdaş, demokratik ve sanayileşen ülkeden yana tavır koyar,

•·         Düşünce ve inançlara saygılı olarak, ayrılıkları değil buluşma noktalarını öne çıkarır,

•·         Sivil toplum kuruluşları ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

  

ÇALIŞMA ANLAYIŞI;

•·         Kaliteyi esas alan,

•·         Bilimsel çalışmaları rehber edinen,

•·         Seçkin mühendis odası olma hedefinin yanında, toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan,

•·         Birlikte düşünme, birlikte üretme, birlikte paylaşma ve birlikte yönetme anlayışı ile çalışmalarına yön veren,

•·         Üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartları oluşturan ve bunların gelişimine hizmet edecek şekilde denetleyen,

•·         Kamuoyu önünde saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen,

•·         Etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirleyen,

•·         Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan bir meslek örgütü,

Yukarıda sayılan temel ilkeler ve çalışma anlayışı doğrultusunda 8. Çalışma Döneminde yapacağımız asgari somut çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

  

ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ ve ÖRGÜTLENME

•·         Hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan bir meslek örgütü anlayışı ile çalışmalar yürütülecektir.

•·         Gücünü üyeden alan bir Oda anlayışı ile birlikte düşünme, birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme çerçevesinde Oda - Üye ilişkilerinin daha üst boyutlara taşınılması için çalışmalarımız yoğunlaştırılacaktır.

•·         Üye olmayan mühendislerinin üye yapılması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

•·         Üyelere yönelik mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikler artırılacaktır.

•·         Şubemiz bünyesindeki İnsan Kaynakları Birimi etkin bir şekilde çalıştırılarak, işsiz üyelere iş bulunması konusunda çalışmalar planlı ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.

•·         Adresi kapalı üyelerin adres güncellenmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Özellikle Odamız üyesi olup ancak Şubemiz etkinlik alanında bulunan ve kaydını Şubemize aldırmayan üyelerin tespiti yapılarak adresleri güncellenecektir.

•·         Üyelerimizin mesleki konularda, iş imkânlarının artırılması yönünde araştırmalar ve çalışmalar yapılacaktır.

•·         Üyelerimizin çalışma hayatında özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir.

•·         Üyelerimizin yoğun olduğu işyerlerinde Şube Yönetim Kurulumuzca işyeri ziyaretleri düzenlenecek ve İş Yeri Temsilcilikleri atanacaktır. İş Yeri Temsilcilikleri aracılığı ile Oda - Üye arasındaki köprü sağlamlaştırılacaktır.

•·         İl ve İlçe Temsilciliklerimizdeki faaliyet ve etkinlikler artırılacaktır.

•·         Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katımını özendirecek, meslek yaşamında etkinliklerinin artırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütülecektir.

•·         Olağan üstü durumlar dışında üç ayda bir Genel Üye Toplantıları düzenlenerek, Oda - Üye, Üye - Üye ilişkileri güçlendirilecektir.

•·         Olağan üstü durumlar dışında ayda bir Şube Danışma Kurulu Toplantıları düzenlenerek, Şube Çalışmaları değerlendirilecek ve çalışmalara yön verilecektir.

•·         İl ve İlçe Temsilciliklerimizde üye toplantıları sık aralıklarla gerçekleştirilecektir.

•·         Genel Üye ve Şube Danışma Kurulu Toplantılarına İl ve İlçe Temsilciliklerindeki ilgili üyelerimizin de katılımları sağlanacaktır.

•·         Öğrenci üyelere yönelik etkinlikler arttırılarak, teknik gezi, mesleğe hazırlık eğitimleri, staj vb. konularda yardımcı olunacaktır.

  

MESLEKİ EĞİTİM

•·         Üyelerimizin, sanayimizin, teknik elemanların ve kamuoyunun gereksinimleri doğrultusunda kurs, seminer, konferans vb. eğitim çalışmalarına devam edilecektir.

•·         Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda,  MİEM kapsamındaki eğitimlere devam edilecektir.

•·         Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda,  Gözetim ve Belgelendirme Kriterleri Kapsamında eğitimlere devam edilecektir.

•·         Sanayiye yönelik düzenlemiş olduğumuz İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursları ve Kazan Operatörü Yetiştirme Kurslarına devam edilecek ve Sanayiye yönelik benzeri yeni kurslar düzenlenmesi için araştırmalar yapılacaktır.

•·         LPG sektöründe çalışan personellere yönelik düzenlenen LPG Teknik Personeli Kurslarına devam edilecektir.

•·         Mekanik Tesisat Sektöründe çalışan tesisatçılara, ihtiyaçları doğrultusunda Doğal Gaz, Isıtma Tesisatı ve Sıhhi Tesisat konularında kurslar düzenlenmesine devam edilecektir.

•·         Şube personellerimize yönelik Hizmet İçi Eğitim etkinliklerimiz artırılarak devam edecektir.

  

SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

•·         Üyelere yönelik düzenlenen Sosyal ve Kültürel Etkinliklere artırılarak devam edilecektir.

•·         TMMOB Gaziantep İKK tarafından yapılan Sosyal ve Kültürel Etkinliklere katkı konulacaktır.

•·         Üyelerimize ve öğrenci üyelere yönelik kültürel ve teknik geziler düzenlenmesine devam edilecektir.

•·         Tiyatro ve Sinema Günleri düzenlenerek üyelerin topluca Sinema veya Tiyatroya gitmeleri sağlanacaktır.

•·         Güncel konularda söyleşiler düzenlenmesine devam edilecektir.

•·         Toplumu ilgilendiren ve meslek alanımıza giren konularda (asansör, doğalgaz, soba, şofben, kalorifer kazanı, trafik, enerji, çevre vb.) pratik bilgiler içeren broşürler hazırlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

•·         Üyelerimize yönelik alışveriş, sağlık, eğitim vb. konularda indirim sağlanması amacı ile çeşitli kuruluşlarla anlaşma sağlanması ve üyelerimize duyurulması hedeflenmektedir.

•·         Üyelerimize ve yakınlarına yönelik düzenlemiş olduğumuz Geleneksel Gece Etkinliklerine devam edilecektir.

  

KURUM ve KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER

•·         Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile var olan ilişkiler güçlendirilerek çalışmalara devam edilecektir.

•·         Valilik ve bağlı il müdürlükleri ile uyumlu çalışmalar yapılacak ve yaşadığımız kent ile ilgili meslek alanımıza giren sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile birlikte raporlar hazırlanarak görev ve yetkiler istenilecektir.

•·         Şube etkinlik alanımızda bulunan illerdeki üniversiteler ile ilişkiler güçlendirilecek ve Odamız tarafından düzenlenen etkinliklere bu üniversitelerden katkı sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Aynı şekilde Üniversiteler tarafından yapılan etkinliklere Odamız tarafından katkı konulacaktır. Gaziantep üniversitesinden mezun olacak öğrenci üyelerimizin Oda, sanayi ve meslektaşlarını tanımaları için çaba gösterilecek ve mesleğe hazırlık için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

•·         Yerel yönetimler ile var olan ilişkilere devam edilecek, yapılabilecek yeni ortak çalışmalar belirlenerek gerçekleştirilecektir.

  

 

 

 

 

TEKNİK HİZMETLER

•·         Şube bünyesinde yapılan Periyodik Kontrollere devam edilecektir. Periyodik Kontrollerin daha da profesyonelleşmesi için gerekli teçhizat ve ekipmanlar artırılacaktır.

•·         SMM üyeler tarafından yapılan hizmetlerin Mesleki Denetimine devam edilecek ve SMM Bürolarının denetimleri yapılacaktır. SMM üyeler tarafından üretilen projelerin kalitesinin artırılması ve üyeler arasındaki haksız rekabetin önlenmesi yönünde her türlü çalışma yapılacaktır.

•·         LPG dönüşümlü araçlarda yapılan LPG Sızdırmazlık Kontrollerine devam edilecektir. Kontrol yaptırıp rapor alması zorunlu olduğu halde, kontrol yaptırmadan trafiğimizde dolaşan araçların kalmaması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

•·         Asansörlerin Periyodik Kontrolleri için İlçe Belediyeler ile yürütülebilir bir protokol imzalanması yönünde girişimde bulunulacaktır. Protokolde belediyelerin uygun olmayan asansörler için yaptırım uygulaması istenilecektir.

•·         Şube bünyesinde mevcut yürütülen diğer teknik hizmetler (bilirkişilikler, motor şasi tespitleri vb.)  geliştirilerek yürütülecek ve yeni teknik hizmetler (baca gazı emisyon ölçümü, yakıt analizi vb.) eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

  

KONGRE, SEMPOZYUM ve PANEL ETKİNLİKLERİ

•·         Makina İmalat Sanayi, Enerji Sektörü, Kent ve Çevre Sorunları ile ilgili güncel konularda konunun önemine göre önümüzdeki süreçte uygun ortam ve uygun zaman belirlenerek Şubemiz bünyesinde kongre/sempozyum/konferans düzeyinde etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

•·         Şubemiz ve Kahramanmaraş İl Temsilciliğimizde üyelerimizin, sanayimizin, teknik elemanların ve kamuoyunun gereksinimleri doğrultusunda, güncel olan paneller düzenlenmesine devam edilecektir.

•·         Şubemizde düzenlenen Kongre, Sempozyum ve Panel etkinliklerine, Temsilciliklerimizdeki üyelerimizin katılımları sağlanacaktır.

•·         Diğer Şubeler ve kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen benzer etkinliklere katkı konulacaktır.

 

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

•·         Şube çalışmalarına yardımcı olunması yönünde, üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin Odamıza aktarılması amacı ile güncel ve mesleğimizi ilgilendiren konularda kısa süreli komisyonlar oluşturularak çalışmalarımıza üyelerin de katılımı sağlanacaktır.

•·         Oluşturulan kısa süreli komisyonların başkanları veya temsilcilerinin çalışma süreleri boyunca Şube Yönetim Kurulu Toplantılarına katılımı sağlanarak fikir ve görüş alışverişinde bulunulacaktır.

•·         Komisyonların konu ile ilgili çözüm ve önerileri rapor halinde Şube Danışma Kurulu Toplantılarına taşınarak çıkan sonuçlar doğrultusunda Şube Çalışmaları yönlendirilecektir.

  

HİZMET BİNASI ÇALIŞMALARI

•·         6. dönemde Budak Mahallesinde Şubemize alınan arsada yapılması planlanan Şube Hizmet Binası için çalışmalara başlanılacaktır. Üyelerimize, Oda Çalışmalarımıza, Teknik Hizmetlerimize, Sosyal ve Kültürel Etkinliklerimize hitap eden ve Odamıza yakışır bir Şube Hizmet Binasının, Şubemize kazandırılması için en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

  

YAYIN ÇALIŞMALARI

•·         Şube Web Sitesi güncellenerek üyelere ve ilimize faydalı bilgiler ile zenginleştirilecektir.

•·         Şube Bülteni duyuru amaçlı hazırlanacak ve zamanında üyelere ulaştırılacaktır.

•·         Şubemiz bünyesinde düzenlenen etkinliklerin (kongre, sempozyum, panel, seminer vb.) sonuçları gerektiğinde kitap, broşür vb. şekilde bastırılarak üyelerimizin ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır.

•·         Üyelerimizin yoğun olduğu firma, kurum ve kuruluşlar ile öğrenci üyelerimizin bulunduğu Gaziantep Üniversitesi yayın panolarından faydalanılma imkânları araştırılıp hayata geçirilecektir.