Haberler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI YARDIMCI KONTROL ELEMANI DEĞİLDİR

22 Eylül 2020

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada Danıştay ilgili dairesince “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun genel gerekçesinden hareketle, yapı denetimi görevinin en etkin biçimde yerine getirilmesi için denetim elemanlarının sorumluluğunun makul ve bilimsel ölçütlere göre belirlenmesi gerektiği ve teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler için ortak ifade olan yardımcı kontrol elemanının, mimar veya mühendis olan kontrol elemanı yerine görevlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaştı.

“ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”TE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ

22 Eylül 2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından; 02/03/2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

ODA ONUR KURULU 48. DÖNEM 1. TOPLANTISI YAPILDI

21 Eylül 2020

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 21 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi

TMMOB, DİSK VE KESK TTB'Yİ ZİYARET ETTİ

21 Eylül 2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik 21 Eylül 2020 tarihinde Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ettiler.

SEKRETER-SAYMANLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Eylül 2020

Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, 19 Eylül 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

KARDELEN KAMİŞLİ YALNIZ DEĞİLDİR!

12 Eylül 2020

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 7 Eylül 2020 tarihinde Kırıkkale'de kaldığı otelde odasına izinsiz biçimde giren bir erkeğin tacizine uğrayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.

TMMOB İSTANBUL İKK: HEYBELİADA SANATORYUMU BİR SAĞLIK KURUMUDUR VE ÖYLE KALMALIDIR

12 Eylül 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Toraks Derneği (TTD) İstanbul Şubesi 12 Eylül 2020 tarihinde Heybeliada İskelesinde bir araya gelerek Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine karşı basın açıklaması düzenledi.

IX. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ ERTELENDİ

09 Eylül 2020

IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Dünya'da ve ülkemizde halen devam eden Covid-19 salgını nedeniyle bu dönemde fiziksel olarak bir araya gelmenin uygun olmayacağı için ertelenerek yapılan çalışmaların gerçekleşecek kongreye aktarılmasının uygun olacağına karar verildi.

ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, 2021 YILINA ERTELENDİ

09 Eylül 2020

Asansör Sempozyumu ve Sergisi, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

CUMA DELİOĞLU'NU YİTİRDİK

08 Eylül 2020

Gaziantep Şubemizin 1. Dönem (1996) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cuma Delioğlu vefat etmiştir.

Ailesinin ve örgütümüzün başı sağolsun. 

ODA-ŞUBE BAŞKAN VE SEKRETERLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31 Ağustos 2020

Oda Başkanı, Oda Sekreteri ve Şube Başkan ve Sekreterleri Toplantısı, 31 Ağustos 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, 5 ULUSLARARASI İNDEX'TE TARANMAYA BAŞLADI

28 Ağustos 2020

Mühendis ve Makina Dergimiz; COPAC, SCHOLAR, ACADEMİC RESOURCEINDEX, WORLDCAT, EUROPUB INDEX olmak üzere 5 Uluslararası İndex'te birden taranmaya başladı.

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 2020-2021 DÖNEMİ KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI

25 Ağustos 2020

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için başvuru ve kayıtları başladı.

YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR! ÇARPIK KENTLEŞME VE DOĞA KATLİAMLARI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR!

24 Ağustos 2020

22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ve ilçelerinde yaşanan ve 7 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 9 yurttaşımızın ise hâlâ kayıp olduğu sel felaketiyle ilgili TMMOB Yönetim Kurulu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

ODA 48. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILIYOR

22 Ağustos 2020

TMMOB’nin en büyük Odası olan Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 48. Olağan Genel Kurulu Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde başladı.