Haberler

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

MUSTAFA SABRİ DURAN'I YİTİRDİK

04 Nisan 2020

Trabzon Şube eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sabri Duran'ı yitirdik.

7 ACİL ÖNLEM ÇAĞRISINA BÜYÜK DESTEK. İMZACILAR AÇIKLANDI

04 Nisan 2020

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin salgınla etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için imzaya açtığı 7 acil önlem çağrısına kurum ve kişilerden büyük destek geldi. Kısa zamanda on binlerce kişi ve kurumun destek verdiği kampanyaya atılan imzalar yayınlandı.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’NİN YEDİ ACİL ÖNLEM METNİ İMZAYA AÇILDI

31 Mart 2020

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Covid-19 salgını ile etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için 7 önlem açıkladı. Kişi ve kurumların imzasına açılan ortak metni ve imza formunu yayımlıyoruz.

TMMOB AYDIN İKK: ASANSÖR KONTROL HİZMETİ RANTÇI DEĞİL HALKÇI OLMALIDIR

31 Mart 2020

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Efeler-Kuşadası-Didim-Germencik-Çine Belediyeleri ile MMO arasında fesedilen asansörlerin periyodik kontrolleri anlaşmaları üzerine 31 Mart 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: HALKIN SESİNE KULAK VERİN,YAŞAMSAL TALEPLERİ KARŞILAYIN!

23 Mart 2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Tabipleri Birliği hükümete seslenerek Koronavirüs salgını altındaki ülkemizde yapılabileceklere ilişkin önerilerini 23 Mart 2020 tarihinde yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular.

48. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ ERTELENDİ

17 Mart 2020

11-12 Nisan 2020 tarihlerinde çoğunluklu, 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde ise çoğunluksuz yapılması planlanan Odamız 48. Olağan Genel Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yarattığı riskler göz önüne alınarak TMMOB Ana Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca ertelenmiştir.

TMMOB YAPI RUHSAT FORMLARINDA HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

13 Mart 2020

TMMOB tarafından açılan dava sonucu Danıştay’ın üçüncü kez verdiği yürütmenin durdurulması kararının ardından bu kez Bakanlıkça, 11.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapı ruhsatları yeniden düzenlenerek; formlarda imza hanelerine ve ruhsat formlarının meslek odalarına gönderilmesi kuralına yeniden yer verildi.

TTB'DEN KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAYA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

11 Mart 2020

Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19)'nın bulaşma riskini azaltmak için kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir basın açıklaması yayınladı.

ODAMIZ 47. DÖNEM IV. SEKRETER-SAYMANLAR TOPLANTISI YAPILDI

08 Mart 2020

Odamız 47. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 8 Mart 2020 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ODA DANIŞMA KURULU 47. DÖNEM 5. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07 Mart 2020

Oda Danışma Kurulu 47. Dönem 5.Toplantısı, 7 Mart 2020 Cumartesi günü "Tanışma, Ülke Gündemi ve Oda Çalışmalarının değerlendirilmesi" gündemi ile İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ'NİN TÜRKAK RE-AKREDİTASYON SÜRECİ TAMAMLANDI

06 Mart 2020

Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol Merkezinin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre TÜRKAK tarafından 02-27.12.2019 tarihleri arasında Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Şubelerimizde yapılan re-akreditasyon denetimi başarıyla tamamlandı.

EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MEYDANI ANIT MEYDAN VE ANMA YERİ TASARIMI ULUSLARARASI FİKİR VE TASARIM PROJESİ YARIŞMASINDA KAZANAN PROJE BELLİ OLDU

03 Mart 2020

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB ile10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması sonuçları ve sergisi 3 Mart 2020 tarihinde Mimarlar Odası Konferans salonunda gerçekleştirildi.

HER 3 MART'TA DEDİĞİMİZ GİBİ; EMEKÇİLERİN HAYATI DAHA FAZLA KAR İÇİN FEDA EDİLEMEZ!

03 Mart 2020

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen "TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü"nde İKK`ların bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş Cinayetlerine ve İşci Katliamlarına HAYIR” denildi. 

I. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE XII. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

02 Mart 2020

Odamız adına Adana Şube yürütücülüğünde 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde gerçekleştirilen I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı sonuç bildirisi yayımlandı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

29 Şubat 2020

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 29 Şubat 2020 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.