FORD OTOSAN BAŞTA OLMAK ÜZERE EMEĞİ VE HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDEN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelenlere inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.

 

Tüm emekçi halk kesimlerinde ülkemizin geleceği için kaygılar her geçen gün artmaktadır. Bitmek bilmeyen ekonomik krizler, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk milyonların âdeta kaderi haline getirilmiştir. Daraltılan meslek alanlarımız ve mesleki itibarımız erozyona uğradıkça ülkemizin ve yurttaşlarımızın uğradığı yıkım da artmaktadır.

Birleşik Kamu-İş araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Ocak 2024 için 17 bin 442 lira olurken yoksulluk sınırı da 48 bin 459 lira olarak açıklanmıştır. Ülkenin emekçileri açıklanan 17002 TL’lik asgari ücret ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı gün gibi ortadayken tüm emekçilerin hayat pahalılığı altında ezilmesine göz yumulmaktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık %60’ı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır. 

Bizler “beyaz yaka, mavi yaka” ayrımı yapmadan süreçlerin içerisindeki tüm çalışanların işçiler olduğunun farkındayız. Hem kamuda hem özel sektörde son yıllarda en çok ezilen kesim ücretli çalışanlar olmuştur. Sermayedarlardan yana hükümet birçok firmanın vergilerini sıfırlarken, ülkenin tüm vergi yükünü ay sonunu zor getiren, kredi kartlarının asgarisini bile ödemekte zorluk çeken biz ücretli çalışanlara yıkmaktadır

Tüm yaşam alanları, sosyal konum ve koşullar da doğrudan bu yıkımdan etkilenmektedir. Birçok alanda büyük ve köklü sorunlar hayatımızı kuşatmış nefes almak zorlaşır hale gelmiştir. Plansızlık, üretimsizlik, yoksulluk, güvencesizlik, açlık ve sefalet koşulları tüm emekçileri teslim almıştır.

Meslek alanlarımızda yaşanan bu yıkımlar dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarını neredeyse sıfırlamıştır. Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır. 

Bu kötü gidişatın farkında olarak “Boşuna mı okuduk” diyerek yaşanan hak kayıplarına her geçen gün değerini kaybeden emeğe, eriyen ücretlere karşı ses çıkarmaya çalıştık.

Bu ses geldiğimiz son süreçte Türkiye’nin dört bir yanında özel sektörde, kamuda çalışan mühendisler tarafından yankılanmaya devam etmektedir. Emekçilerin gösterdiği örgütlü mücadeleler ve elde ettikleri kazanımlar tüm fabrikalarda ve kentimizde de Ford Otosan’da ofis çalışanlarına yayılmış ve meslektaşlarımıza da örnek olmuştur. Unutulmamalıdır ki emeğin yakasının rengi olmaz! Haklar mücadele ederek kazanılır!

Bizler,

Sorunlarımızın, ülkemizin sorunlarından bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların büyüyeceğini de çok iyi biliyoruz.

Binlerce mühendisin çalıştığı Ford Otosan firmasında, sendika ve işveren çok uzun süre önce anlaşarak ofis çalışanlarını TİS kapsamından muaf tutarak, mühendislerin elindeki sendikal örgütlenme gücünü yani Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı kullandırtılmamış ve Mühendislerin ve diğer ofis çalışanlarının ücretleri, özlük hakları ile iş güvenceleri Ford Otosan işvereninin insafına bırakılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında MESS ile işçi sendikası 1 Mart 2024 itibariyle sendikalı işçileri kapsayacak biçimde yıllık %157 lik ücret artışında anlaşılmıştır. Bu durumda sendikal haklardan yararlanmaları ve örgütlenmeleri engellenen mühendisler ve diğer ofis çalışanlarına önerilmesi düşünülen zam oranıyla çok sayıda Ford Otosan çalışanı Mühendisin Aralık 2023 te 4 kişilik bir ailenin açıklanan Yoksulluk Sınırı olan yaklaşık 47.000 TL’nin altında kalacağı Ulusal Basına da çıkan görüşlerinden anlaşılmaktadır. Unutulmamalıdır ki Ford Otosan firmasının yıllarca ihracat şampiyonu olması, karına kar katmasının temelinde en büyük katkı sunan meslek grubu diğer emekçi katmanlarla birlikte Mühendislerdir.

Ford Otosan başta olmak üzere emeği ve hakları için mücadele eden meslektaşlarımızın yanındayız! Meslektaşlarımızın mücadelelerini selamlıyoruz ve taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi olmak için meslektaşlarımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz!

Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelenlere inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.

 

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Kocaeli Şubesi Başkanı