TÜM KURUM VE KURULLARIMIZIN ÖNCELİKLİ GÖREVİ: TARİHSEL VE DOĞAL VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR/BABAKÖY

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Kocaeli Şubesi

Bir kısmı ilimiz sınırları içerisinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu yapımı için Kandıra İlçesi Babaköy’de 13 hektar alanda taş ocağı açılması çalışmaları esnasında açığa çıkan Roma dönemine ait tarihi eserler üzerine, SİT ALANI olarak ilan edilen bölgenin genişletilmesine ilişkin gerekçelerimizi ve taleplerimizi içeren, TMMOB Kocaeli İKK olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. 

TÜM KURUM VE KURULLARIMIZIN ÖNCELİKLİ GÖREVİ: TARİHSEL VE DOĞAL VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR.

Bilindiği üzere bir kısmı ilimiz sınırlarından geçen Kuzey Marmara Otoyolu yapımı için Kandıra İlçesi Babaköy’de 13 hektar alanda taş ocağı açılması amacıyla binlerce ağaç kesilmiştir.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulumuzca, “Ağaç kesim işlemlerinin başlandığı bu yılın Haziran ayı başlarında, aynı bölgede Roma Dönemi’ne ait, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş ve ender görülen lahit mezarlara rastlandığı ve başkaca mezar ve diğer tarihi eserlere rastlama olasılığı da ifade edilerek “maden ocağına yol yapım çalışmalarının durdurularak, çalışmaların Müze Müdürlüğü denetimine alınmasını ve tarihi eserlere rastlanan bahse konu alan ile çevresinin SİT ALANI olarak tespit ve tescilinin yapılması hususunda” 14 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştu.

Müracaatımızın akabinde, İl Koruma Kurulu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucu, taş ocağı bölgesinin yanı başındaki alan, antik döneme ait tarihi dokuda ve çok sayıda lahit mezarın var olduğu tespitiyle 1. Derece sit alanı ilan edilmiştir. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi dokunun olduğu alanın taş ocağına 300 metre mesafede olması sebebiyle çalışmasının durdurulmasına gerek olmadığı kararı verilmiştir. Yine Yerelimizde bulunan bazı yayın organlarında (basılı/internet) konuyla ilgili yer alan haber ve fotoğraflarda, özellikle “taş ocağı alanı olarak işaretlenen bölgenin içinde yeni lahit mezarlar, antik dönem taş ocağı ve tarihi kalıntılar olduğu ve  bu kalıntıların yaklaşık 2’şer metre uzunlukta şeritlerle çevrili olan ve üzerinde ‘Ocak sınırı’ yazan makilik alan içerisinde olduğu” ifade edilmektedir.

Taş ocağı verilen Yaklaşık 13 hektar taş ocağı ve ocağa giden yol da dahil resmen 2.159 ağacın kesileceği belirtilen alanda maalesef binlerce ağaç kesilmiştir. Bölge önemli bir tarım alanı olmakla birlikte, taş ocağı yakınında ayrıca ekolojik tarım da yapılmaktadır. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak taş ocağının doğamıza verdiği bu kadar tahribatın yanında, artık açıkça ve resmen kabul edilen sit alanının YETERİNCE VE CİDDİYETLE İNCELENMEDEN belirlenmiş sınırlarının sadece ve sadece taş ocağını koruyan bir mesafede kesilmiş olmasını bilimsel ve ikna edici bulmuyoruz.

Yine sit alanı ile taş ocağı bölgesinin birbirinin devamı niteliğinde coğrafi bir alan bütünlüğü oluşturduğu gerçekliğiyle birlikte taş ocağı bölgesinin de ilan edilen 1. Derece SİT alanı ile aynı tarihi dokuda olma durumu yüksek olasılıktadır. Sit alanı ilan edilen bölgenin her yönden genişletilerek yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

İl Koordinasyon Kurulumuzca, yukarıdaki görüşler doğrultusunda, taş ocağı çalışmalarının durdurulmasını ve  SİT ALANI olarak ilan edilen bölgenin taş ocağı sahası da dahil HER YÖNDEN GENİŞLETİLEREK yeniden incelenerek SİT ALANININ GENİŞLETİLMESİ hususunda 2. Kez KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE müracaatta bulunulmuştur.

DOĞAMIZA DA, TARİHİMİZİ DE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ.                     

Saygılarımızla,

Murat KÜREKCİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri