“ EV VE İŞ YERLERİMİZDE ISI KAYIPLARINA SON VERMELİYİZ...!”

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Konya Şubesi

“ EV VE İŞ YERLERİMİZDE ISI KAYIPLARINA SON VERMELİYİZ...!

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır.

Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle ülkemizin enerji tüketimi de hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynakların büyük bir hızla tüketilmesine neden olmaktadır. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılmasının meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir.

Konutlarda ısınma amaçlı enerji tüketimiyle, kaybedilen ısı enerjisi karşılanmakta ve ortam ile yüzey sıcaklıklarını konfor şartlarının gerektirdiği seviyelerde tutabilmek temelde hedeflenmektedir. Isınma sırasında tüketilen bu enerji çevreye kaybedilmekte ve kıt enerji kaynaklarımızla çevre kirletilmektedir. Diğer bir ifadeyle, yanlış ve bilinçsiz cihaz kullanımı ile enerji için harcanan miktarın bir kısmı israf edilmektedir. Diğer bir deyişle havayı ısıtmaya ve çevreyi kirletmeye harcanmaktadır. Bu nedenle, hem ülkemiz, hem kendi cebimiz hem de çevremiz için, ısınma amaçlı enerji tüketimimizin mümkün olan en az düzeye indirilmesi gereklidir. Kısacası, ısınma amaçlı kullanmış olduğumuz cihazların ekonomik, güvenli ve çevreyi koruyucu şekilde işletilmesi ana amacımız olmalıdır.

Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş yüzeylerin (duvarlar, çatı, zemin) yanı sıra muhtemel ısı köprülerine de (subasman, kirişler, lento, radyatör muhafazaları, parapetler, donatılı beton sütunlar, pencere denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış köşeleri, duvar birleşim yerleri) gereken önem verilmelidir. Binaların pencerelerinden %10-25, tavanlarından %25, döşemelerinden %10, dolgu duvarlarından %15-25, ısı köprülerinden %20-50 ısı kayıpları söz konusudur. Isı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. İyi bir yalıtımla yapı maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan yalıtım giderleri, kendini çok kısa sürede amorti edebilmektedir.

Ülkemizde hemen hemen bütün kazan daireleri, bodrum katların en kötü bölümlerinde tesis edilmiştir. Bu hacimlerdeki kazanlar yanma için gerekli taze havayı alamaz. Bu durumda yanma eksik olur, verim düşer, yanmamış gazlar çoğalır. En ucuz yakıt, ancak tasarruf ilkelerine ve yakma tekniklerine uyularak tüketilebilir. Akılcı bir tüketim ve enerji tasarrufu politikasıyla, kullanmış olduğumuz yakıtlar çok daha ucuz ve ekonomik kılınabilir. Isıtma sistemlerinin kullanımında enerji tasarrufu sağlayacak birkaç kuralı şöyle sıralayabiliriz:

 

 • Bir uzman kişinin bilgisine başvurarak duvarlar yalıtılmalıdır. Bu işlem için yapılacak giderler, 2 ile 5 yıl arasında kendini amorti edebilir.
 • Isınmayı sağlayan ısıtıcıların yetkili servislerince belirli periyotlarda kontrollerinin yapılması gereklidir.
 • Uygun bir yalıtım malzemesi ile bölgenin iklim şartlarına göre çatı belirli kalınlıkta yalıtılmalıdır. Bu işlem için yapılacak giderler, sağlanacak yakıt tasarrufu ile en çok 2 yıl içinde kendini amorti edebilir.
 • Pencerelerde çift cam ya da çift pencere kullanılmalıdır, yapılacak olan giderler 5 yıl içinde enerji tasarrufundan karşılanabilir.
 • Radyatörlerin önüne ve üstüne eşya, mobilya, mermer konmamalıdır.
 • Radyatörlerin arka yüzüne bakan duvar, ısı yansıtma özelliği olan parlak, metal katkılı malzemeyle kaplanmalıdır. Yapılacak harcamalar kendini 2 ila 5 yıl içerisinde amorti edebilir.
 • Pencerelerin ve dışa açılan kapıların kenarları uygun bir plastik – sünger malzeme ya da kağıt bantlarla kapatılmalıdır. Giderleri hemen o kış geri alınabilir.

 

 • Oturma odaları için 220C, yatak odaları için ise 200C sıcaklık önerilir. Ancak, bu sıcaklıklar 10C düşürerek oturma odalarında 210C, yatak odalarında ise 190C seçilirse, toplam yakıt tüketimi %7 azalacaktır. 10C’lik azalmayı sağlamak için, ısıtma cihazlarının termostatlarından yararlanılabilir. Ayrıca radyatörlere termostatik vana takarak da bu sağlanabilir.
 • Odalarda bulunan masa, sandalye ve yatak gibi eşyalar dış duvarlardan uzak tutulmalı, temas önlenmelidir.

 

Ülkemizde, tüm enerji kullanım alanlarında olduğu gibi, bina ısıtmasında da enerji verimi, batı ülkelerinden yaklaşık iki kat daha düşüktür. Ülkelerin enerji tüketimi arttıkça, tasarruf düşüncesi de aynı oranda artmaktadır.

Bir ülkede üretilen enerjinin mümkün olabilen en yüksek verimle üretilmesi ve iletilmesi sağlanırken, bir taraftan da enerjinin gereksizce kaybolmasını önlemek gerekmektedir. Enerji tasarrufu kar demektir. Enerjiyi sorumsuzca kullanmak ve savurganca harcamak ekonomimiz için büyük bir kayıptır. Bu kayıpların önlenmesi de cihazların bilinçli kullanılması ve küçük tedbirlerin alınması ile sağlanabilmektedir. Saygılarımla...

 

 

                                                                                                                               Dr. Aziz Hakan ALTUN

                                                                                                                                           Başkan