KORONA VİRÜS ETKİSİ İLE BİRLİKTE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Konya Şubesi

“ KORONA VİRÜS ETKİSİ İLE BİRLİKTE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ”

Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkemizi de çok ciddi bir şekilde etkilemektedir.  Maalesef Ülkemizdeki ve Dünyadaki vaka-vefat sayıları, bütün vatandaşlarımızın devletimizin belirlediği hijyen ve izolasyon kurallarına harfiyen uyması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bilindiği üzere kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası olarak, mesleki alanlarımızdan biri olan havalandırma sistemlerinin sağlıklı bir şeklide kurulması ve çalıştırılması, Koronavirüs (Covid-19)  salgının etkilerini azaltabilmek adına ciddi bir önem arz ettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Kapalı bir alanda özellikle havalandırma sisteminin zayıf olduğu bir mahalde virüslerin ortama yayılma etkisi çok yüksek olmaktadır.

Bir kişinin kapalı bir ortamda konuşması, öksürmesi ve hapşırması esnasında ortama binlerce damlacık yayılmaktadır. Bu damlacıkların büyük olanları en yakın yüzeye (zemin, koltuk, masa vs.)  yapışmakta, geri kalan küçük damlacıklar ise havada uzun bir zaman asılı kalmaktadır.  Eğer ortamda hava sirkülasyonu yoksa küçük damlacıklar hareket etmeyerek havada kalmaya devam edeceklerdir.  Özellikle koronavirüsün yayılma yollarında birkaçı irdelemek istersek;

 1. Konuşma, öksürme ve hapşırma esnasında ortama dağılan büyük damlacıkların (droplet) yakın temasta doğrudan solunması
 2. Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan büyük damlacıkların düşerek yüzeylere yapışması, bu yüzeylere elle temas ve ellerin yüze (ağız, burun, göz) sürülmesi
 3. Konuşma, öksürük ve hapşırma ile oluşan küçük damlacıkların (aerosol) hava hareketleri ve akımlarıyla uzaklara taşınması ve bu havanın solunması

 

Şeklinde sıralayabiliriz. Korona virüsün havada asılı kaldığı ve uzun bir süre hava da etkisini kaybetmediğine dair henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat bu salgın dönemimde tedbiri elden bırakmamak adına, pencereleri açmak ve hava sirkülasyonunu artırmak korumanın etkili bir yolu olarak görünmektedir.  Pencereyi açtığınızda damlacıklar hızlı bir şekilde ortamı terk edeceklerdir. Önemli olan temiz havanın içeri gireceği sirküle olacağı bir hava akımı (cereyan) oluşturmaktır. Bu nedenle evlerimizde yapabilirsek her saatte bir 15 dakika pencerelerimizi açarak ortamı havalandırmamız gerekmektedir. Uluslararası iklimlendirme konusunda söz sahibi dernek ve federasyonlar bu kritik dönemlerde havalandırmanın önemini vurgulayan haberler ve belgeler yayınlamaktadırlar.

Korona Virüsünün hızlı yayıldığını dikkate alarak özellikle iklimlendirme ve havalandırma tesisatıyla ilgili önlemlerin yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli mahallerin iklimlendirme ve havalandırma tesisatlarında uygun düzenlemeler ve ayrıca bunların bakım ve periyodik muayeneleri tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Virüs yayılmasına karşı havalandırma sisteminde ve binada alınabilecek önlemler:

 1. Havalandırma sistemi başlatılmasını birkaç saat öne ve kapatılmasını birkaç saat ileriye alınmalıdır. En iyi çözüm kriz döneminde sistemi 24/7 çalıştırılmasıdır.
 2.                Taze hava miktarını mümkün olduğu kadar artırılması gerekmektedir.
 3.                Mümkünse havalandırma cihazları %100 dış hava ile çalıştırılmalıdır.

 

 1.                İhtiyaç kontrollü havalandırmayı (demand Controlled Ventilation) devreden çıkarılmalıdır.
 2.                Ayrı havalandırma sistemi olan Fan-coil, VRV gibi (tam sulu veya DX) klima sistemlerinde fan hızını artırarak mümkünse havalandırma miktarını artırılmalıdır.
 3.                Tuvalet egzozlarını 24/7 çalıştırılmalı, çevreye göre tuvaletlerde sürekli düşük basınç oluşturulmalıdır.
 4. Besleme ve egzoz havasını %100 ayıran (serpantinli veya levhalı) sabit tip eşanjörlü ısı geri kazanım sistemleri kullanılmaya devam edebilir.

 Özet olarak, doğal havalandırmanın yapılamadığı veya yetersiz kaldığı binalarda havalandırma tesisatı sisteminin virüs yayılımını engelleyebilmesi adına çok önem arz ettiği açıkça ortadadır. Fakat inşaat yatırımı esnasında maliyetleri düşürmek için havalandırma sistemleri yapılmamaktadır. Yasa ve yönetmelikler noktasında hastane gibi zorunluluk teşkil eden binalar hariç diğer genel amaçlı yapılarda havalandırma projesi zorunluluğu olmaması da bir diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Havalandırma ve iklimlendirme sistem seçimi ve tesisat projelendirmesi, alanında uzman makine mühendisleri tarafından yapılmalı ve onaylanmalıdır.

Tüm havalandırma sistemlerinin bakımı ve idamesi, enfeksiyon kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Uygun izleme ve bakımı yapılmayan havalandırma sisteminde aksaklıklar meydana gelir. Gerekli periyodik bakım yapılmadığı takdirde havalandırma sistemleri patojen mikroorganizmalar için bir rezervuar haline gelebilir. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli yapıların içinde oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak yapılmalı, filtreler değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü yapılmalıdır.

Sonuç olarak yapı proje ve üretim sürecinde yer alan Mühendis ve kişilerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, Odalarınca ve/ veya akredite kuruluşlarca belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili meslek odaları, meslek örgütleri ve STK’lar ile birlikte hastane ve genel amaçlı fonksiyonel yapıların yapım kriterlerine uygun olarak proje, uygulama, işletme ve bakım konularında birlikte çalışması gerekmektedir.

            Devletimiz bütün organları Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için canla başla çalışarak, uygulanacak bütün tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için gece gündüz eylem halinde bulunmaktadır. MMO Konya Şubesi olarak  bu konularda  bütün tesislerin ve araçların hijyenik sistemleri için görev almaya ve teknik destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımla...                                       

                                                                                                                                                            Dr. Aziz Hakan ALTUN
                                                                                                                                                                      Başkan