şube tarihçesi - konya şube

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Konya Şubesi

       Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'na göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

       Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metot, Üretim Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır.

       Ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu inceleyen, denetleyen ve onaylayan Makina Mühendisleri Odası bu işleyişini ülkemizin birçok il ve ilçesinde devam ettirmektedir.

Makina Mühendisleri Odası 1954 yılından bugüne 18 Şube, 50 İl Temsilciliği, 33 İlçe Temsilciliği, 21 Mesleki Denetim Bürosu ile ülke genelinde yaygın bir düzeye ulaşmıştır.

       TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi 4 Ekim 1990 yılına kadar Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesine bağlı bir temsilcilik olarak hizmet vermiştir. 4 Ekim 1990 yılında alınan bir kararla Bölge Temsilciliği statüsüne geçirilmiştir. Mustafa ÖZEKEN Oda Yönetim Kurulu ataması ile başkanlık görevine getirilmiş ve bu görevi 21 Haziran 1991 tarihine kadar icra etmiştir. 21 Haziran 1991 yılında Oda Yönetim Kurulu Remzi ERCAN ?ı başkanlık görevine getirmiş ve şube statüsündeki 1.dönem seçimleri 24 Ocak 1992 yılında yapılmıştır. 1992 yılından bugüne kadar 12 dönem yönetim kurulu teşkil edilmiştir. Oluşan yönetim kurullarında 6 başkan ve 63 üye yönetici olarak hizmet vermiştir. Konya Şubenin ilk başkanı olan Ali GEBEŞ bu görevi 1992 yılından 1999 yılının Nisan ayına kadar sürdürmüştür. Sonrasında görevi üstlenen Sait ÇİNİOĞLU 1999 yılından 2002 yılı başına kadar, Musa PAMPU 2002 yılından 2004 yılının başına kadar, Mete KALYONCU 2004 yılından 2013 yılının Ağustos ayına kadar yürütmüşlerdir. Mete KALYONCU `nun 2008 yılında yurt dışına gitmesinden dolayı, 2009 yılı Kasım ayına kadar İsmail ÖZKARAKAYA yönetim kuruluna başkanlık yapmıştır. 2013 yılı Ağustos ayından başkanlık görevini devralan Ö.Erdoğan DURANSOY, 12. dönem yönetim kurulu başkanı olarak bu görevi yürütmektedir.

       24 Ocak1992 tarihinde İl Temsilciliği statüsünden Şube statüsüne geçen Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, her geçen gün artan üye sayısı ve iş kolları ile Konya, Karaman ve Aksaray ?daki üyelerine hizmet vermektedir.Makina Mühendisleri Odası; sayısız etkinlikleri, birçok kurum ve kuruluşa götürdüğü teknik hizmetleri, mesleki ve teknik eğitimleri, yayın faaliyetleri, mesleki denetimleri ve en önemlisi üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlamasıyla Konya ve çevresinde kamu yararına çalışan güzide bir kurumdur. Odanın üye sayısı 1992 yılında yaklaşık 300 iken, 2014 yılında 2300 ?lere ulaşmış, 2 kişi olan personel sayısı ise 30 kişi olmuştur. Aksaray ve Karaman illerini de içerisinde barındıran Konya Şubesi her geçen gün artan temposuyla sürekli olarak büyümektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesine kayıtlı 2300 üye, 526 öğrenci üye vardır. Aksaray ve Karaman illerinde İl Temsilciliği, Akşehir ve Ereğli ilçelerinde İlçe Temsilcilikleri, diğer ilçelerde ise iş yeri temsilcilikleri bulunmaktadır. 3000 m² ?lik kullanım alanına sahip dört katlı hizmet binasında bulunan;

-       Eğitim Salonları                    -           Teknik Hizmet Birimleri

-       Konferans Salonları             -           Bilgisayar Hizmet Birimleri

-       Laboratuvarlar                     -           Kütüphane

-       Yemekhaneler                      -           Dinlenme Salonları

-       Toplantı Salonları                 -           Sığınak

-       Sergi Salonları                       -           Mescit

-       Lokal                                       -           Arşiv

gibi kısımlarıyla Konya şehrine ve üyelerine hizmet vermektedir. Şube ve temsilcilikleri ile Oda, ülke ve makina mühendisliği mesleğinin gelişimi ile ilgili hizmet binası ve temsilciliklerinde faaliyetlerini yaygın olarak sürdürmektedir.

     

       TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Teknik, Büro ve Sosyal hizmetler olarak sınıflandırabileceğimiz faaliyetleri hem şehri hem de üyeleri için sunmaktadır.

  

      TEKNİK BİRİM HİZMETLERİ:

1. Araç Motor - Şasi Tespit Çalışmaları: Muayene istasyonu, savcılıklar ve emniyet müdürlüğü gibi kurumlar işbirliğiyle motorlu araçların tanıtım numaraları olan motor ve şasi numaraların orijinalliğin tespiti yapılır.

2. Mekanik Tesisat Proje Hizmetleri ve Mesleki Denetim ücretleri: Mekanik Tesisat, Asansör, Doğalgaz, Klima, Havalandırma, Soğutma, Yangın ve Araç Tadilat Proje işleri yapan üyelerin hazırladığı projelerin kontrolü ve mesleki denetimi yapılır. 

3. Ekspertiz, Bilirkişilik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri:Mahkeme, emniyet müdürlüğü ve münferit müracaatlarda, kamulaştırma davaları, iş kazaları, makina değer tespiti, otomotiv trafik kazaları, yangın ve doğal afet, ısıtma sistemleri gibi konularda tespitler yapılır. Ayrıca, belediye ve diğer idarelerle yapılan protokoller kapsamında meskenlerdeki asansörlerin yıllık kontrolleri ve ruhsat aşamasındaki ilk kontrolleri de yapılır.

4. Araç (AİTM) Proje Mesleki Denetimleri: Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği çerçevesinde araçlar üzerinde yapılan tadilatların üyeler tarafından projelendirilmesi sonucu bu projelerin kontrol ve mesleki denetimi yapılır.   

5. Periyodik Kontrol Çalışmaları: İşletmeler ile kurum ve kuruluşların bünyelerinde bulunan basınçlı kaplar (buhar kazanı kalorifer kazanı, kompresör hava tankı, hidrofor tankı v.b.) ve kaldırma-iletme makinaları (vinç, caraskal, araç kaldırma lifti, forklift, asansör, mobil vinç, vb.) `nın işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında kontrol ve raporlamaları yapılır.

6. Baca Gazı ve Toz Analizi Ölçümleri ile Gürültü Ölçümleri: İlgili bakanlıkların firma denetimlerinde aranan baca gazı, toz analiz ve gürültü maruziyet ölçümleri akreditasyon kapsamında yapılır.

7. LPG Sızdırmazlık Kontrolleri: Araçlara LPG/CNG sistemleri montajının kontrol ve onay yetkisi 11 Nisan 2005 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Makina Mühendisleri Odasına verilmiştir. Oda, bu protokol kapsamındı yetkili firmaların yapmış oldukları LPG dönüşümlerini kontrol eder ve onaylar.

8. Doğalgaz Uygunluk Raporu: Doğalgaz dönüşümü yapılacak konutlarda doğalgaz dağıtım şirketinin talep etmiş olduğu Doğalgaz Uygunluk Raporu, teçhizat ve ekipman üzerinde Oda tarafından gerekli kontrol ve incelemelerin yapılması sonrasında verilir.

9. Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar: Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında meydana gelen değişim dikkate alınarak, gelecekte şehir ve bölgedeki yaşama yön verecek bilgi ve birikimlerinin paylaşıldığı ve tartışıldığı kongre-sempozyum ve panel gibi etkinlikler üniversite - sanayi - oda işbirliği çerçevesinde düzenlenir.

10.  Meslek İçi Eğitim Merkezi ( MİEM ) Kursları : Meslek içi eğitim ve belgelendirme çalışmalarının akredite olarak yapılmaktadır. Eğitim çalışmaları 27 farklı faaliyet alanında üyeleri yetkilendirmek için düzenlenirken, gerek üyelere gerekse de halka yönelik bilgisayar programları, iş makinaları operatörlük, LPG petrol istasyonları yetkili personel, kazancı, kaynakçı, enerji yöneticisi gibi birçok konuda da eğitimler düzenlenmektedir.

11.   Yayın Çalışmaları: Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi üyelere ve vatandaşlara yönelik birçok yayın çalışması yapmaktadır. Türk-İslam Dünyasında Bilim isimli kitap yayınlanmış, şehrin manevi şahsiyetlerinden Mevlana Celalettin Rumi ve Hacı Veyiszade Mustafa Efendi için iki ayrı eser hazırlanmıştır. Bunların yanında yine teknik ve sosyal içerikle yayınlar hazırlanmıştır. Bu çalışmaların bazıları şunlardır: Enerji tasarrufu, kömürlü soba kullanma kılavuzu, asansör kullanma kılavuzu, kalorifer kazanları kullanma kılavuzu, asansör ve yürüyen merdivenler, binalarda doğalgaz kullanımı ve denetimi, LPG sistemli araçların güvenli kullanımı kılavuzu. Bu yayınların tamamı halka ücretsiz olarak dağıtılmıştır.      

     SOSYAL FAALİYETLER:

Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, değişen teknoloji ve dünya şartlarını göz önünde bulundurarak, üyelerin mesleki bilgilerini geliştirici mesleki etkinlikler düzenlerken, üyelerin aileleri ile birlikte katılabileceği sosyal etkinlikler düzenlemek için de çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Geleneksel Gece, Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Satranç, Masa Tenisi, Bowling ve Halı Saha Futbol Turnuvaları bunlardan sadece bazılarıdır. Bunların yanında üyelerin aileleri ile birlikte çeşitli fuarlara katılımları sağlanmakta, kültürel geziler, resim ve fotoğraf yarışması, piknik, tiyatro, ağaç dikme gibi etkinliklerde her dönem düzenli olarak Oda tarafından yapılmaktadır. Geleneksel olarak yapılan bu etkinliklerin yanında birçok konferans ve seminer düzenlenmekte, üyelerin aileleriyle birlikte bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.