şube tarihçesi - konya şube

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Konya Şubesi

     

       Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip kamu kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur.

       Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metot, Üretim Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır.

       Ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu inceleyen, denetleyen ve onaylayan Makina Mühendisleri Odası bu işleyişini ülkemizin birçok il ve ilçesinde devam ettirmektedir.

       Makina Mühendisleri Odası 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl Temsilciliği, 43 İlçe Temsilciliği, 7 Mesleki Denetim Bürosu ile ülke genelinde yaygın bir düzeye ulaşmıştır.

       TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi 4 Ekim 1990 yılına kadar Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesine bağlı bir temsilcilik olarak hizmet vermiştir. 4 Ekim 1990 yılında alınan bir kararla Bölge Temsilciliği statüsüne geçirilmiştir. Mustafa ÖZEKEN Oda Yönetim Kurulu ataması ile başkanlık görevine getirilmiş ve bu görevi 21 Haziran 1991 tarihine kadar icra etmiştir. 21 Haziran 1991 yılında Oda Yönetim Kurulu Remzi ERCAN’ı başkanlık görevine getirmiş ve şube statüsündeki 1.dönem seçimleri 24 Ocak 1992 yılında yapılmıştır. 1992 yılından bugüne kadar 15 dönem yönetim kurulu teşkil edilmiştir. Oluşan yönetim kurullarında 7 başkan ve 81 üye yönetici olarak hizmet vermiştir. Konya Şubenin ilk başkanı olan Ali GEBEŞ bu görevi 1992 yılından 1999 yılının Nisan ayına kadar sürdürmüştür. Sonrasında görevi üstlenen Sait ÇİNİOĞLU 1999 yılından 2002 yılı başına kadar, Musa PAMPU 2002 yılından 2004 yılının başına kadar, Mete KALYONCU 2004 yılından 2013 yılının Ekim ayına kadar yürütmüşlerdir. Mete KALYONCU’nun 2008 yılında yurt dışına gitmesinden dolayı, 2009 yılı Kasım ayına kadar İsmail ÖZKARAKAYA yönetim kuruluna başkanlık yapmıştır. 2013 yılı Ekim ayından başkanlık görevini devralan Ö.Erdoğan DURANSOY 2018 yılının Ocak ayında kadar başkanlık görevini sürdürmüş, sonrasında bu görevi Aziz Hakan ALTUN’a devretmiştir. Aziz Hakan ALTUN, 15. dönem yönetim kurulu başkanı olarak bu görevi yürütmektedir.

       24 Ocak 1992 tarihinde İl Temsilciliği statüsünden Şube statüsüne geçen Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, her geçen gün artan üye sayısı ve iş kolları ile Konya, Karaman ve Aksaray’daki üyelerine hizmet vermektedir. Makina Mühendisleri Odası; sayısız etkinlikleri, birçok kurum ve kuruluşa götürdüğü teknik hizmetleri, mesleki ve teknik eğitimleri, yayın faaliyetleri, mesleki denetimleri ve en önemlisi üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlamasıyla Konya ve çevresinde kamu yararına çalışan güzide bir kurumdur. Odanın üye sayısı 1992 yılında yaklaşık 300 iken, 2020 yılında 3000’lere ulaşmış, 2 kişi olan personel sayısı ise 22 kişi olmuştur. Aksaray ve Karaman illerini de içerisinde barındıran Konya Şubesi her geçen gün artan temposuyla sürekli olarak büyümektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesine kayıtlı 3000 üye, 526 öğrenci üye vardır. Aksaray ve Karaman illerinde İl Temsilciliği, Akşehir ve Ereğli ilçelerinde İlçe Temsilcilikleri, diğer ilçelerde ise iş yeri temsilcilikleri bulunmaktadır. 3000 m² ’lik kullanım alanına sahip dört katlı hizmet binasında bulunan;

                      -    Eğitim Salonları                                         -   Teknik Hizmet Birimleri

                      -    Konferans Salonları                                  -   Bilgisayar Hizmet Birimleri

                      -    Laboratuvarlar                                          -   Kütüphane

                      -   Yemekhaneler                                            -   Dinlenme Salonları

                      -   Toplantı Salonları                                       -   Sığınak

                      -   Sergi Salonları                                            -   Mescit

                      -   Lokal                                                            -   Arşiv

gibi kısımlarıyla Konya şehrine ve üyelerine hizmet vermektedir. Şube ve temsilcilikleri ile Oda, ülke ve makina mühendisliği mesleğinin gelişimi ile ilgili hizmet binası ve temsilciliklerinde faaliyetlerini yaygın olarak sürdürmektedir.