ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Asansörlerin periyodik (yıllık) kontrolü zorunlu mudur?

Asansörlerin periyodik kontrolleri 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe göre asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrolünün yapılması zorunludur.

Asansör periyodik (yıllık) kontrolü nedir?

Periyodik kontrol Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş ve İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair tarafsız olarak yılda bir defa yaptırılacak olan muayenedir.

Asansör periyodik (yıllık) kontrolü ile bakım arasındaki fark nedir?

Bakım, asansörün hizmete alınmasından sonra kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik, bina yönetimi ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi (bakım firması) tarafından ayda bir yürütülen (Yağlama ve temizleme, kurtarma çalışmaları, ayarlama işlemleri, kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımı veya değişimi vb.) işlemlerdir.

Periyodik (yıllık) kontrol ise İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından asansörün işletme yönünden tehlike arz edip etmediği ve varsa eksikliklerinin neler olduğunun tespiti çalışmasıdır.

Bakım sözleşmesi zorunlu mudur?

Asansörlerin bakımına ilişkin TSE’den geçerli HYB belgesi bulunan yetkili servisler/bakım firmaları ile sözleşme imzalanması mevzuat gereği zorunludur. Sözleşme sonrasında aylık olarak yapılan bakım işlemlerine ilişkin bilgiler asansör kayıt defterine işlenmelidir.

Bakım firmalarının yetkili olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Asansör bakım firmalarının Türk Standartları Enstitüsü’nden HYB Belgeli olması gerekmektedir. Belgesi olmayan veya süresi dolmuş firmalarla bakım anlaşması yapmayınız. Firmanın belgesini https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx adresinden sorgulayabilirsiniz.

Bina sorumlusunun (yöneticisinin) sorumlulukları nelerdir?

Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yılda en az bir defa İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşuna periyodik kontrolünü yaptırır.

Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan sorumludur.

Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

Asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır.

Asansör periyodik (yıllık) kontrolü kimler tarafından yapılabilir?

Asansörlerin periyodik (yıllık) kontrolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş ve İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile protokol imzalayan TÜRKAK tarafından akredite A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılır.

Asansörün periyodik (yıllık) kontrolünü herhangi bir A Tipi Muayene Kuruluşu yapılabilir mi?

Asansörlerin periyodik (yıllık) kontrolünü sadece bağlı bulunduğunuz İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşu yapabilir. Protokol imzalamamış bir A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontroller yapılamaz.

Asansörün periyodik (yıllık) kontrolü ve bakımları düzenli yapılmasına rağmen güvenli kullanımına ilişkin şüphe duyuyorum, ne yapmalıyım?

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvuru yaparak, Asansörlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi veya Hizmet Denetimi kapsamında denetlenmesini isteyebilirsiniz.

Bağlı bulunduğum İlgili İdarenin hangi muayene kuruluşu ile sözleşme imzaladığını nasıl öğrenebilirim?

İlgili İdare tarafından (Belediye/İl Özel İdare) protokol imzaladığı A Tipi Muayene Kuruluşunun bilgisi duyurulur. Bunun için İlgili İdare internet sayfalarından veya iletişim hatlarından bilgi alabilirsiniz.

Asansör periyodik (yıllık) kontrol ücreti nasıl belirleniyor?

Asansör periyodik (yıllık) kontrol ücreti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından durak sayısına göre taban ve tavan fiyat aralığı olacak şekilde belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde güncellenir. İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile A Tipi Muayene Kuruluşu protokol imzalarken Bakanlıkça belirlenen bu taban ve tavan fiyat aralığında kalmak koşuluyla ücret belirlerler.

Asansörün periyodik (yıllık) kontrolünün yapıldığını nasıl anlarım?

Asansör periyodik (yıllık) kontrol yapıldıktan sonra yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renkteki bilgi etiketi, kabin içerisine ve ana durakta yer alan dış çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine yapıştırılır. Söz konusu etiketin üzerinde kontrolüne ne zaman yapıldığı ve bir sonraki kontrolün yapılması gerektiği tarihe ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Asansöre yapıştırılan yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renkteki etiketler ne anlama gelmektedir?

Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre, mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi olan asansörü kullanabilir miyim?

Asansörlerinize periyodik kontroller esnasında yapılan test ve denetimler, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyor ise güvensiz olduğunu gösteren kırmızı renkli etiket iliştirilir. Kırmızı etiketli bir asansörün bina sorumlusu tarafından kullanımının engellenmesi ve 60 gün içerisinde uygunsuzluklarının giderilmiş olması gerekmektedir. Kırmızı etiketli bir asansörü kesinlikle kullanmayınız.

Sarı renkli bilgi etiketi neyi ifade eder?

Asansörlerinize periyodik kontroller esnasında yapılan test ve denetimler neticesinde asansörünüzün kusurlu olduğu tespit edildiğinde sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmektedir. Sarı etiketli bir asansörün 120 gün içerisinde uygunsuzluklarının giderilmiş olması gerekmektedir.

Kırmızı/sarı etiket için verilen süre dolmak üzere. Eksiklikler yapılıyor ancak yetişmeyecek ek süre verebilir misiniz?

A Tipi Muayene Kuruluşu veya ilgili idarenin böyle bir durumda ek süre verme yetkisi bulunmamaktadır. Yönetmeliğin belirlediği süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.

Mavi renkli bilgi etiketi neyi ifade eder?

Asansörlerinize periyodik kontroller esnasında yapılan test ve denetimler neticesinde asansörünüzün hafif kusurlu olduğu tespit edildiğinde mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmektedir. Tespit edilen uygunsuzluklar için takip kontrolüne gerek yoktur.

Yeşil renkli bilgi etiketi neyi ifade eder?

Asansörlerinize periyodik kontroller esnasında yapılan test ve denetimler neticesinde asansörünüzün can ve mal güvenliği için hiçbir risk taşımadığı tespit edildiğinde yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmektedir.

Asansör yeşil etiket aldı, başka yapılması gereken bir şey var mıdır?

Yeşil etiket alan asansör kusursuz/güvenli olarak kabul edilir. Bina yönetimi/Kat maliki talep etmediği, kaza veya kapsamlı değişiklik (tadilat/revizyon) olmadığı sürece bir sonraki yılın periyodik kontrol tarihine kadar A tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol yapılmayacaktır.

Asansör mavi etiket aldı, kullanılmasında sorun var mıdır?

Mavi etiket alan asansör hafif kusurlu olarak kabul edilir. On iki (12) veya kırk sekiz (48) ay olarak belirlenen eksikliklerin bir sonraki yılın periyodik kontrollerine kadar giderilmesi gerekmektedir. Yıl içerisinde kullanılmasında sorun yoktur.

Asansör yeşil etiket alınca asansör ruhsatı almış oluyor muyum?

Asansörün kontrol sonucunda yeşil etiket almış olması tescil aldığı anlamına gelmez. Eğer asansör tescil belgesi yok ise yeşil etiket raporu ile ilgili idareye başvurarak tescil alabilir. Yeşil etiket güvenli/kusursuz anlamına gelmektedir.

Takip kontrolü nedir?

Asansörünüze kırmızı renkli etiket iliştirildiğinde 60 gün, sarı renkli etiket iliştirildiğinde 120 gün içerisinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen süre sonunda veya uygunsuzlukların daha erken giderilmesi durumunda bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine ilişkin tekrar kontrol gerçekleştirilir. Yapılan takip kontrolünde öncesinde belirlenen uygunsuzluklar giderilmemişse asansör mühürlenerek kapatılması için İlgili İdareye (Belediye/İl Özel İdare) bildirilir.

Takip kontrolü ücretli midir?

Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine ilişkin yapılan takip kontrolü ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Ancak takip kontrolünde uygunsuzlukların giderilmediği görülürse, sonraki takip kontrollerinden ücret alınabilmektedir. Bu durumda ücret alınıp alınmayacağı ve alınacaksa miktarı İlgili İdare (Belediye/İl Özel İdare) ile A Tipi Muayene Kuruluşu arasında imzalanan protokolle belirlenir.

Asansör ilgili idare (belediye) tarafından mühürlendi, ne yapmalıyım?

Asansördeki eksikliklerin giderilebilmesi için İlgili idare gerekli izin sürecini mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır. Söz konusu düzeltme işlemi için tanınan süre içerisinde eksiklikler giderilerek A tipi muayene kuruluşuna Takip Kontrolü için başvuru yapılmalı ve takip kontrolünün yaptırılması gerekmektedir.

Asansör mühürlenmesine rağmen kullanabilir miyiz?

İlgili idare tarafından mühürlenen asansörün bina yönetimi/kat malikleri tarafından mührünün bozularak kullanılmasının tespit edilmesi durumunda A tipi muayene kuruluşu tutanak tutarak ilgili idareye bildirir ve ilgili idare aldığı karar doğrultusunda cezai yaptırım uygulayabilir. Ayrıca mühürlü bir asansörün kullanılmasından oluşacak herhangi bir kazada bütün sorumluluk Bina yönetimi/Kat maliklerindedir.

Asansör yıllık periyodik kontrollerini yaptırmak istemiyorum, cezai yaptırımı nedir?

A tipi muayene kuruluşu protokol imzaladığı ilgili idare sınırları içerisindeki tüm asansörlerin kontrollerini yapmak zorundadır. Bina yönetimi tarafından kontrolü yaptırılmak istenmeyen asansör tutanak altına alınır, ilgili idare ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirilir. İlgili idare tutanak tutulan asansörü mühürleyerek hizmetten men eder.

Belirlenen eksiklikleri bakımcı firmama yaptırmak zorunda mıyım?

A tipi muayene kuruluşunun belirlediği eksiklikleri, yetki belgesi (TSE HYB) bulunan herhangi bir asansör firmasına Revizyon Sözleşmesi imzalayarak yaptırabilirsiniz.

Bakımcı firmamızdan memnun değiliz, bakım sözleşme tarihi dolmadan firmayı değiştirebilir miyiz?

İmzalanan bakım sözleşmesinin içeriğine göre farklılık gösterebilmekle birlikte karşılıklı anlaşarak veya bina yönetimi tarafından tek taraflı fesih edilebilir.

Sayfa Agirligi: 
1