28 NİSAN "İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK DÜNYA GÜNÜ" VE 4-10 MAYIS "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI"

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

28 Nisan "İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Dünya Günü" ve 4-10 Mayıs "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" Dolayısıyla Toplumsal Duyarlılıkları Geliştirelim.

Makina Mühendisleri Odası‘nın 29-30 Nisan‘da Adana‘da Düzenleyeceği "III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi"nde Oda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Akademisyenler ve Tıp Dünyasından Yetkililer, Biraraya Gelerek Tartışacak ve Çözüm Önerilerini Dile Getirecekler.

Oda Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR tarafından yapılan basın açıklaması yazının devamındadır.

BASIN AÇIKLAMASI 
27.04.2005

 

28 Nisan "İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Dünya Günü" ve 
4-10 Mayıs "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" Dolayısıyla 
Toplumsal Duyarlılıkları Geliştirelim.

Makina Mühendisleri Odası'nın 29-30 Nisan'da Adana'da Düzenleyeceği "III. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi"nde Oda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Akademisyenler ve Tıp Dünyasından Yetkililer, Biraraya Gelerek Tartışacak ve Çözüm Önerilerini Dile Getirecekler.
Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sanayinin gelişme dinamiğini hızlandırmış olmakla beraber iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli düzenleme ve yatırımların yapılmamasından dolayı iş kazaları, meslek hastalıkları gibi bir dizi olumsuz sonuç ortaya çıkmıştır. Konunun insan ve toplum yaşamı ile birebir bağlantılı olması itibarıyla bilimsel, toplumcu ve insancıl bir çerçevede ele alınması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, tıp, bilimleri, mühendislik bilimleri ve sosyal bilimleri içeren çok-bilimli (multi-disipliner) bir konudur. Tıp ile iş sağlığının doğrudan bağını çıkarsamak mümkündür. Mühendislik bilimlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgisi iki kümede toplanabilir. Bunlardan birincisi dolaylı katkılardır. Bunlar arasında, yangına yönelik önlemleri, kaldırma-iletme araçlarının (vinç vs), basınçlı kapların, elektrik sisteminin vb. periyodik kontrollerini sayabiliriz. Diğer bir küme ise mühendislik bilimlerinin yaptığı doğrudan katkılardır. Bunlar arasında, ortam ölçümlerini, işyeri ortamına yönelik toplu önlemleri sayabiliriz. Sosyal bilimler ise hukuktan, eğitime, sosyal güvenlikten işletmeye, psikolojiden, sosyoloji ve sosyal antropolojiye kadar bir çok bilim dalını içermektedir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin çok-bilimli karakterinin bir uzantısı olarak, eşgüdüm halinde ve çok sayıda uzmandan oluşan bir hizmetin sunulması zorunluluk olmalıdır. Çalışma yaşamının en önemli konularından olan iş sağlığı ve güvenliği konularında ne yazık ki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli önlemler yeterince alınmamaktadır.

Ülkemizdeki durumu 2003 yılına ilişkin resmi veriler bütün açıklığıyla göstermektedir. 2003'te ülkemizdeki 76.668 iş kazası sonucunda 811 çalışan yaşamını yitirmiş, 1.596 çalışan insanımız sürekli iş göremez (sakat) durumuna düşmüş, 440 çalışan insanımız meslek hastalığına yakalanmıştır. Bu iş kazaları sonucu yıllık toplam 2.101.539 gün geçici iş görmezlik oluşmuş ve çalışanlar 105.532 günü hastanede geçirmişlerdir. Bu rakamları daha çarpıcı örneklemelerle anlatmaya çalışırsak, 1 yılda 5.758 yıl değerinde iş kaybı; asgari ücret üzerinden 38 milyon YTL net ücret kaybı oluşmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sürekli işgörmezlik ve ölümlerin maliyeti ise yılda yaklaşık 1 milyar YTL'dir. 
Odamızın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Kongrelerinde sürekli olarak dile getirilen bu ve diğer verilerden hareketle, konuyla ilgili standart ve uygulamalar belirlenmeli, ilgili kuruluşlar bir araya getirilerek ivedilikle gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çerçevede yaşamsal bir önemi bulunan İş Güvenliği Mühendisliğine ilişkin Odamızın da içinde yer alacağı düzenleme ve uygulamalar yaşama geçirilmelidir. Çünkü insan yaşamı her şeyden değerlidir.
Her şey insan için.

TMMOB 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Oda Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

Yayına Giriş Tarihi

2005-04-27 08:45:00