ACİL İHTİYAÇ: ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Acil İhtiyaç: Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!  

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir kez daha ülkede, bölgede, dünyada barış diyoruz.

Bilindiği üzere yurtta sulh cihanda sulh, Cumhuriyetin başından 1950’lere kadar ve 1960’lardan itibaren Türkiye dış politikasının temel ilkesi olmuştu. 1950’lerle birlikte bu ilke terk edilmiş, Türkiye ABD’nin başını çektiği emperyalist devletlerin savaş aygıtı NATO’ya sokulmuş, hiç ilgimizin olmadığı Kore’deki savaşa asker gönderilmiş, Cezayir’in Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa’nın yanında yer alınmış, emperyalizm lehine Suriye ve Lübnan’a müdahale bile düşünülebilmişti. Özal’lı yıllarla ve bugünkü iktidarla birlikte dış politikada emperyalizmin aktif taşeronluğu politikası yeniden başlamış, emperyalizmin Afganistan, Irak, Suriye, Libya işgallerine sunulan destek bu politikanın bazı örnekleridir.

İktidarın dış politikasının, ülkemiz toplumsal muhalefetini baskı altında tutmaya yönelik politikasıyla bağlantılı olduğu bilinmektedir. İç ve dış politikanın emperyalizme bağımlılıkla, militarizmle, milliyetçilikle, ümmetçilik ve siyasal İslamcılıkla belirlenmesi ile Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet, ülkemizde toplumsal yarılmalara yol açmaktadır.

Diğer yandan ABD-İngiltere-NATO’nun onlarca yıldır sürdürdüğü emperyalist yayılma ve Rusya’yı kuşatma siyasetinin Rusya’yı Ukrayna’da savaş ve işgale kışkırttığı; şimdi de Tayvan sorunu üzerinden bölgesel ittifaklarla birlikte Çin’i kuşatmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu sorunlardan hareketle nükleer savaş ve yeni bir dünya savaşı olasılıklarının dahi konuşulduğu bir konjonktürdeyiz. Ayrıca Afganistan ve Irak’tan sonra Suriye ve Libya’ya yönelik emperyalist müdahale ve işgal ile şeriatçı örgütlerin desteklenmesinin büyük yıkımlar yarattığı ve ülkemizde önemli sorunlara yol açtığı kamuoyunca bilinmektedir.

Bu nedenle ülkemizin bağımsızlığı ve başta komşularımız olmak üzere diğer halklarla barışçı ilişkiler kurulması, dış politikanın ülke ve halk çıkarlarına tabi kılınması acil bir ihtiyaçtır. Ülkemizde Kürt sorunu ve göç sorunu üzerinden oluşturulan etnik düşmanlıklar, bölgemizdeki işgaller, nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıkları, barışçı politikaların önemini ortaya koymaktadır.

Her zaman savunduğumuz doğru dış politikayı; iktidarın izlediği emperyalizm-NATO yanlısı militarist politikaları reddetmek; ülkede, bölgede, dünyada barışı ve halkların kardeşliğini savunmak; savaşlara, işgallere, emperyalist ve her türden yayılmacılığa karşı çıkmak; savaş aygıtı NATO’dan çıkmak; ülkelerin içişlerine müdahale etmemek bütünü şeklinde özetlemek mümkündür. Odamız bu doğrultuda emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam edecektir.

YUNUS YENER

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI

Yayına Giriş Tarihi

2023-09-01 05:30:00