ARAÇ MUAYENESİNDE HAKSIZ REKABET VE TEKELLEŞME GÜNDEMDE

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Araç Muayenesinde Haksız Rekabet ve Tekelleşme Gündemde, Makina Mühendisleri Odası Yargıya Başvurdu.

Konu ile ilgili olarak Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır.

Basına ve Kamuoyuna
21.12.2004
Araç Muayenesinde Haksız Rekabet ve Tekelleşme Gündemde
Makina Mühendisleri Odası Yargıya Başvurdu.

Odamız kamu ve toplum çıkarları lehine yargıya başvurmuştur

Araç Muayene İstasyonlarının Özelleştirme İdaresi‘nce iki bölge halinde ihaleye açılmasının ilk sonuçları dün açıklanmış bulunuyor. Buna göre Doğuş-Akfen-TüvSüd ortaklığı iki bölge için 613.5 milyon dolarlık teklif ile ilk sırada yer alıyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu‘nun onayı ile yürürlüğe girecek bu özelleştirmenin henüz tam anlamıyla yasal geçerlilik taşımadığını kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Zira Odamız 19.11.2004 tarihinde, ihale ilanının ve yürütmenin iptali istemiyle İdare Mahkemesi‘nde, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik‘in iptali istemiyle de Danıştay‘da idari yargı yoluna başvurmuştur. Ankara 11. İdare Mahkemesi‘nin, ihale ilanı ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin başvurumuza, "idarenin savunmasının alınmasından sonra incelenmesine" ilişkin bir ara kararı bulunmakta ve yargı süreci devam etmektedir. Bağımsız yargının bu konuda kamu çıkarları doğrultusunda karar vereceğine inanıyor ve kamuoyunun dikkatini aşağıda dile getireceğimiz sorunlara çekmek istiyoruz.

Kamu zarara uğratılıyor

Yıllık geliri şu anda 100 milyon dolar olan kaynağın yatırıma ayrılmasıyla iyileştirilip, eksik ve kaçakları giderilebilecek ve böylece yılda 300 milyon doların üstünde gelir getirebilecek olan araç muayene istasyonları hizmeti 20 yıllığına ve taksitli ödemelerle 613.5 milyon dolara özelleştiriliyor. Böylece anayasal bir hüküm olan kamu hizmetlerinin kamu tarafından verilmesi gerekliliği dışlanmakta, kamu ciddi bir gelir kaybından mahrum bırakılarak zarara uğratılmaktadır ve daha önce dikkat çektiğimiz üzere özelleştirmeye ilişkin kanun kapsamı dışına çıkılmaktadır. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araç muayenesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol üzeri denetim ve tescil işlemlerinin kamu hizmetleri açısından oluşturduğu bütünlük parçalanacaktır. Böylece kamu hizmetlerinin yara alması gerçekleşecek ve kamu organizasyonu tek ayaklı ve malul duruma düşürülecektir.

Piyasaya girecek yeni tekel haksız rekabetin yanısıra mutlak piyasa egemenliği kuracaktır

Bunun yanında, söz konusu kamu hizmetinin, otomotiv sektöründe faaliyetleri bulunan bir ortaklığa verilecek olmasıyla haksız rekabete ve otomotiv sektörü içinde tekelleşmeye yol açılacaktır. İhaleyi otomotiv sektöründe yer alan bir firmanın almasıyla, araç muayenelerinde sorun yaşamak istemeyen araç sahipleri ilgili firmanın imal ettiği araçları almaya, araçlarının bakımını bu firmaya yaptırmaya yönelecektir. Bununla kalınmayacak, firmaya otomotiv sanayiine ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yerinde ve birebir yürütme ayrıcalığı yanısıra araç imal ve servis hizmeti veren bu firmanın kendi imalatlarına onay vermesine imkan tanınacak, dolayısıyla ihaleyi alan firma diğer araç imal eden firmalardan üstün konuma gelerek, üretim piyasasında mutlak tekel oluşturacaktır. Bunun rekabetin korunması ilkesinin ihlali olduğu açıktır.

Yukarıda dile getirdiğimiz gerçeklere kamuoyunun dikkatini çeker, saygılar sunarız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ

Yayına Giriş Tarihi

2004-12-21 08:45:00