HALK DÜŞMANI FAŞİZMİ LANETLİYORUZ!

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Oda Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 1980 Faşist Darbesinin 43. yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

12 Eylül 1980 darbesi, IMF ile yapılan anlaşma ve 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının hemen ardından yapıldı, böylece kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçiş sağlandı. Darbe ile ABD’nin “yeşil kuşak” projesine de hizmet edildi, dinci gericilik ve  “Türk-İslam sentezi” desteklendi, laikliğin tasfiyesinin ve bugünkü siyasal İslam rejiminin yolu açıldı.

Emek, toplumcu sol ve demokrasi karşıtı bu faşist darbe örgütlü toplum yapılarını tasfiye etti, sermaye güçlerinin yüzünü güldürdü. Yüzbinlerce insan gözaltına alındı, işkence sistemli olarak uygulandı, idamlar yapıldı, milyonlarca insan 12 Eylül döneminin izlerini taşıdı.

1961 Anayasasının aksine 1982 Anayasasında yürütme güçlendirilmişti. Bu çaba, mevcut iktidarla doruğuna ulaştı ve 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumunun ardından kuvvetler ayrılığını tamamen yok eden 2017 Anayasa değişikliği referandumu ile 12 Eylül faşizminin halk düşmanı antidemokratik felsefesi doruğuna vardı.

Bu süreçte anayasa, hukuk, kamu idari yapısı, planlama-sanayileşme-kalkınma, mühendislik, eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, gıda, tüm kamusal üretim ve hizmet alanları ile emek/çalışma koşullarında köklü değişiklikler yapıldı. Serbestleştirme-özelleştirmelerle büyük ölçekli kamusal üretim ve denetim ile planlama tasfiye edildi. Sanayileşme süreci kesintiye uğratıldı, tarımsal üretim geriletildi, ithalata bağımlı fason üretim hakim oldu. Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri ve sendikasızlaştırma yaygınlaştı, kıdem tazminatlarına el koymanın yolu açıldı, işsizlik ve yoksulluk büyük boyutlara ulaştı. Rüşvet, yolsuzluk, kayırmacılık, rant politikaları ve her düzeyde yozlaşma hakim oldu.

Ancak emek ve demokrasi güçlerinin faşizm ve gericiliğe karşı mücadelesi hiç dinmedi. Mevcut durum, bütün emek ve demokrasi güçlerinin önüne birlikte direnme, kaybedilen her şeyi daha üst boyutlarda yeniden kazanma, emeğin ve bilimin aydınlatacağı başka bir Türkiye için mücadele görevini koymuştur. Toplumsal ihtiyaçları temel alacak kamucu politikaların hakim olduğu bağımsız, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlamış barış ve kardeşlik içinde bir Türkiye’ye ancak böylece ulaşabileceğiz.

Yayına Giriş Tarihi

2023-09-14 08:00:00