SANAYİ VE TOPLUM’UN BEŞİNCİ SAYISI YAYIMLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Odası’nın Sanayi ve Toplum adlı üç ayda bir yayımlanan yayını, beşinci sayısıyla ikinci yılına girmiş bulunuyor. 

Sanayi ve Toplum’da ilk olarak, yayının Editörü Dr. Anıl Aba’nın hocaların hocası Prof. Dr. Korkut Boratav ile yaptığı söyleşi yer alıyor. Korkut Boratav, söyleşide özetle, AKP’nin 2015 sonrası ekonomi politikalarını, yaşanan bölüşüm şokunu, tekrar IMF yörüngesine dönüşü, emekçi ve yoksul kesimler açısından değerlendiriyor. Boratav, enflasyon ile gelir dağılımını birleştiren bir analiz gerekliliğine, enflasyonun belirleyicilerine, asgari ücret ile kâr katsayıları ve yüksek fiyatlar ilişkisinin sermaye lehine olan rolüne değiniyor. Boratav’ın analizleri, her zamanki gibi ekonomik, sosyal, sınıfsal, siyasal bağlamları ve önerileri de içeriyor.

Prof. Dr. Oğuz Oyan, iktidarın hazırladığı Onikinci Planın detaylı bir analizini yapıyor. Oyan, “Onikinci Kalkınma Planı (2024-2028) Kayıp Bir Plandır” başlıklı makalesinde, 24 Ocak Kararları ile birlikte kalkınma planlarının anlamını yitirdiğini belirttikten sonra bu planın IMF tarzı bir istikrar-kemer sıkma programı olarak tasarlandığına dikkat çekiyor. Planın 2053 hedeflerinin ciddiye alınamayacak özellikte olduğu, 2028 hedeflerinin de tutarsızlığının sergilendiği makalede, planın önemli bir özelliğinin de sosyal güvenlik uygulamalarına saldırı niteliğindeki yeni adımlar olduğuna işaret ediliyor.

Onikinci Planla ilgili bir değerlendirme de Prof. Dr. Aziz Konukman’a ait. Konukman “12. Kalkınma Planı: İktidarın Son Kalkınmasız Planı” başlıklı makalede kalkınma planları, orta vadeli programlar ve yıllık programların yayımlanmasındaki usul sorunlarına değindikten sonra dokuz maddede planın ön plana çıkan çelişkilerini ve boş vaatlerini sergiliyor.

Son üç metin ise 15-16 Aralık’ta yapılan “Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl bir Sanayileşme?” temalı TMMOB Sanayi Kongresi 2023’deki sunumlardan üçünün bant çözümlerini içeriyor.

Prof. Dr. Erol Taymaz, “Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?” başlıklı makalesinde 18. yüzyıldan itibaren yaşanan teknolojik devrimlerden hareketle Türkiye’nin uluslararası işbölümü içindeki yeri, sanayinin teknolojik durumu, büyüme performansı, Çin ve Kore ile ihracat bileşiminin karşılaştırmalı verileriyle ilgili önemli saptamalar yapıyor.

Dr. Aytül Fırat “Türkiye'de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü” başlıklı araştırmasında sanayileşmenin önemli bir belirleyeni olan mühendislik işgücü ve eğitimindeki durumu inceliyor. Eğitimde son 20 yılda hızlanan özelleşmeyle birlikte hem kitlesel eğitimin hem de mühendislik eğitiminin nasıl niteliksizleştiği verilerle gösteriliyor.

Dr. Anıl Aba, “Sanayi Politikası Teorisinde Yeni Açılımlar” başlıklı sunumunda sanayi politikasıyla ilgili teorik araştırmalarda bakarak ön plana çıkan belirsizlik altında taahhüt, üretimde öğrenmek, makroekonomik yönetim ve çatışma yönetimi gibi konuları özetle aktarıyor

Sanayi ve Toplum’un tam metin pdf hali açıklamamızın ekinde sunulmaktadır.

Yayına Giriş Tarihi

2024-02-02 18:30:00