III. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI YAPILDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 3. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 7-8 Mayıs 2005 tarihlerinde ODTÜ‘de gerçekleştirildi.

Uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin mesleki ve sektörel sorunların tartışılarak saptanması ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerin oluşturulması amaçlanan Kurultayın açılış konuşmaları sırasıyla, MMO Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Kahraman Albayrak, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tokyay tarafından yapıldı.

Kurultayda 1 açılış oturumu, 1 özel oturum, 4 oturum, "Havacılık Sektörünün ve Mühendislerin Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı forum ile "Türkiye‘de Sivil Havacılığın Durumu" başlıklı panel gerçekleştirildi. Oturumlarda toplam 17 bildiri sunuldu.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın yapmış olduğu açılış konuşmaları yazının devamındadır. "III. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı"nın açılış konuşmasını yapan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, bu yıl ulusal ölçekte toplam 24 Kongre, Kurultay, Sempozyum düzenlemeyi planladıklarını; bunlardan Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Öğrenci Üye Kurultayı, Marka Yönetimi Sempozyumu, ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresini geçekleştirdiklerini, bugün ve yarınki bu etkinliği diğerlerinin izleyeceğini belirtti. KORAMAZ, bu etkinliklerin sonuçlarının, bağımsız, sanayileşen ve demokratik bir Türkiye özlemiyle TMMOB adına düzenlenen ve 16-17 Aralık 2005 tarihinde Ankara‘da gerçekleşecek olan TMMOB Sanayi Kongresi‘ne taşınacağını kaydetti.60 bine yaklaşan üyelerinin 54 binini Makina Mühendislerinin, 3 bin 850‘sini Endüstri-İşletme-Sanayi Mühendislerinin, 666‘sını ise Uçak-Uzay ve Havacılık Mühendislerinin oluşturduğunu ve sayı itibarı ile Oda‘da üçüncü büyük meslek disiplini olduğunu söyledi. Uçak-Uzay-Havacılık Mühendisliği alanındaki çalışmalarının, UHUM-MEDAK (Uçak-Uzay-Havacılık Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonları) aracılığıyla yürütüldüğünü söyleyen KORAMAZ daha sonra sektörel sorunlara değindi.Havacılık imalat sanayiinin yüksek ve ileri teknolojilere ile AR-GE çalışmalarına dayandığını ve bu alanda yürütülen çalışmaların birçok sanayi dalına veri teşkil ederek, bu sektörlerde de gelişmenin itici gücü olduğunu; bu nedenle gelişmiş ülkelerin ulusal bilim, teknoloji, yenilenme ve sanayileşme politikalarında havacılık sektörüne özel önem verdiklerini, bu alanda eğitim ve AR-GE alt yapısına büyük kaynaklar aktardıklarını belirten KORAMAZ, "Ancak ülkemizde her alanda olduğu gibi bu alanda da tam bir dağınıklık ve plansızlık yaşanmaktadır. Türkiye AR-GE harcamaları açısından, dünya ülkeleri sıralamasında en sonlarda yer almaktadır" dedi ve bu nedenle Havacılık-Uzay ve Uçak Mühendisliği alanında eğitim gören öğrenciler, meslektaşları ve sektörün sorunlarının her geçen yıl arttığını sözlerine ekledi.Üniversitelerden her yıl 150‘den fazla uçak, havacılık ve uzay mühendisinin mezun olduğunu söyleyen Oda Başkanı, havacılık ve uzay sektörünün, toplam mezun sayısının en çok % 20‘sine istihdam olanağı sağlayabildiğini, diğerlerinin ise meslek alanları dışında düşük ücretlerle çalışarak süreç içinde mesleki yabancılaşma yaşadıklarını belirtti.Havacılık bakım hizmetlerinde dünya çapında tekelleşme yaşandığını söyleyen KORAMAZ, bu tekellerin dünyanın çeşitli bölgelerinde kurdukları büyük bakım merkezleri bulunduğunu, THY‘nin özelleştirilmesi durumunda, ülkemizde gerçekleştirilmekte olan bakım ve dolayısıyla mühendislik faaliyetlerinin yurt dışına yöneleceğine dikkat çekti.Diğer yandan, sportif havacılık, uçuş okulları, hava ambulans, havadan yangın söndürme gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların uçak-havacılık mühendisi istihdam etmesi yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını, bu durumun uçuş güvenliği açısından önemli bir sorun oluşturduğunu söyleyen Oda Başkanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü‘nde yeter sayıda mühendis istihdam edilmediğini dile getirdi.Bunların yanında küreselleşme süreci ve ülkemizin bu gelişmeler karşısında aldığı tutumun sektörün sorunlarını ve mühendislerin koşullarını daha da güçleştirdiğini söyleyen KORAMAZ, ülkemizin Dünya Ticaret Örgütü/DTÖ kapsamında imzaladığı ve kısa adı GATS olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ile mühendislik hizmetlerinin serbest dolaşımını ve ayrıca 155 sektörden 72‘sinde serbest dolaşımı kabul ettiğini sözlerine ekledi.Türkiye‘nin taahhütte bulunduğu hizmetlerden 3‘nün sivil havacılıkla ilgili olduğunu kaydeden KORAMAZ, uçak tamiri alanında 150 civarındaki DTÖ üyesi ülkeden sadece 3‘ünün taahhütte bulunduğunu, bu ülkelerden birinin de ne yazık ki Türkiye olduğunu belirtti.Oda Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarıyla, küresel sermayenin tüm dünya havacılığını ele geçirme çabaları söz konusudur. Ulusal birikimimiz olan THY tüm dünya sivil havacılığını sarsan 11 Eylül saldırıları sonrasında derinleşerek yaşanan krizde bile zarar etmeyen az sayıdaki havayolu kuruluşlarından biridir. Ancak IMF ile yapılmış borç anlaşmalarında bu ulusal değerin özelleştirileceği taahhüt edilmiştir."Bu kapsamda 26 Nisan 2001 tarihinde uygulamaya konulan Açık Gökler Anlaşması ile Türkiye, ABD‘nin havayollarına ve ABD havayollarının küresel ittifaklarında yer alan Avrupalı ve diğer büyük havayollarına sınırsız uçuş hakları vermiştir. 2000‘den 2003‘e kadar uçuş haklarını kademeli olarak serbestleştiren bu anlaşmanın sonuçları bugün açığa çıkmakta ve yabancı havayollarının Türkiye havacılığındaki ağırlığı artmaktadır."Havacılık alanında Türkiye‘nin nasıl kuşatıldığını Avrupa Birliği‘nin Türkiye‘den havacılıktaki taleplerinden bir kez daha anlayabiliriz. AB 2004 yılı ilerleme raporunda, Türkiye‘den, sivil havacılık alanında önemli taleplerde bulunmaktadır. AB, dış hatlarını ABD ile yaptığı anlaşma ile serbestleştirmiş olan Türkiye‘den, iç hatlarını da Avrupa havayollarına açmasını, kabotaj haklarının kaldırılmasını talep etmektedir. Yani Avrupa havayollarının iç hatlarımızda uçabilmeleri, Avrupa sermayesinin de Türkiye‘deki havayollarını satın alabilmesi istenmekte ve bu konularda hiçbir ilerleme kaydedilmemiş olması eleştirilmektedir."Bu ve benzeri yaklaşımlara gerekli ulusal direnç gösterilmezse, Türkiye‘de zaten cılız bir yapıya sahip olan Türkiye sivil havacılığı tamamen küçülecek ve uluslararası tekellerin eline geçecektir."Oda Başkanı, "tüm sektörlerde ulusal politikalarımızın oluşturularak uygulamaya sokulması gerekmektedir" diyerek sürdürdüğü konuşmasında, "Ülkemiz geleceğini planlama yetilerini yeniden kazanmalı tüm ulusal kaynaklarımız bu amaçla seferber edilmelidir" dedi.Emin KORAMAZ, "Havacılık sektörüne de aynı anlayışla yaklaşılmalıdır. Havacılık ve uzay sanayiimiz, yalnızca savunma sanayii ile sınırlı tutulmadan ulusal ölçekte belirlenecek bir stratejiyle planlı olarak geliştirilmelidir. Havacılık sektörünün eğitimden üretime kadar tüm bileşenleri eşgüdümle çalışmalı ve bu çalışmalar kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda planlanmalıdır" dedikten sonra, Kurultayda uçak, havacılık ve uzay mühendisliği alanlarının özgün yanlarını irdeleyerek sektörel çalışmalar ve ülkemizdeki mevcut durumun gözden geçirileceğini ve gelecekte izlenmesi gereken politikaları oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.Oda Başkanı, Kurultayı destekleyen Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu‘na, Devlet Hava Meydanları İşletmesi‘ne, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu‘na, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi‘ne, MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı‘na, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü‘ne, Tekno Tasarım A.Ş.‘ye, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.‘ye, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.‘ye, THK ve TÜBİTAK‘a öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca THY Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MSB Savunma Sanayii Havacılık Genel Müdürlüğü‘ne Kurultaya panelist olarak katkı sunacakları için teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuşmasının bir bölümünde şunları da söyledi:

2000 yılının Mayıs ayında Oda‘nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğum dönemde Makina Mühendisleri Odası içinde bulunan uçak, havacılık ve uzay mühendisi üyelerimize Oda Yönetim Kurulu olarak bir mektup yollamıştık ve onda demiştik ki:

"Oda Yönetim Kurulumuz bu çalışma dönemi içerisinde Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi üyelerimiz ile henüz Odayla buluşmamış meslektaşlarımıza yönelik örgütlenme ağının güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yoğun bir çalışma arzusu içindedir. Mayıs 2000 tarihi itibari ile Odamıza 466 Uçak Mühendisi, 60 Havacılık Mühendisi ve 12 Uzay Mühendisi üyedir. Oda Yönetim Kurulumuz öncelikle, Odamıza başvuruda bulunan Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi üyelerimizin de istemleri ile; Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, Meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eş güdümlenmesi, meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunması amacıyla Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisleri Meslek Dalı Ana Komisyonu (UHUM/MEDAK) oluşturacaktır.

Oda örgütlülüğümüz Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliğine yönelik olarak; Meslek alanı ile ilgili sorunların tespiti, çözüm yollarına yönelik görüşlerin oluşturulması ve gerekli çalışmaların yapılması, Mevcut üyelerimiz arasında dayanışma ve birlikteliğin sağlanması, mesleki bilgi birikiminin paylaşılması ve geliştirilmesi, Henüz Odaya üye olamayan meslektaşlarımıza Oda örgütlüğü ve bu örgütlülüğün kişisel ve toplumsal yararlarının anlatılması, Üniversitede öğrenimini yapmakta olan meslektaş adayı öğrencilerimizin öğrenimleri sırasındaki karşılaştıkları sorunların paylaşılması ve çözümlerinin bulunması çabalarını ısrarla sürdürecektir.

Ayrıca, UHUM/MEDAK‘ın alacağı kararlar doğrultusunda, Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisi üyelerimizin yoğunlaştığı İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir vb. şubelerimizde Şube Yönetimlerimiz Meslek Dalı Komisyonlarının oluşumu konusunda gerekli olan kolaylaştırıcı çalışmayı yapacaklardır. Bu dönem sürdürülecek çalışmaların bir üst noktaya çıkarılması doğrultusunda Oda Yönetim Kurulumuz, Eskişehir Şube Yönetimcilerimizin de meslektaşlarımızı ve örgütlülüğümüz açısından oldukça anlamlı talepleri sonucunda, 2001 yılı Mayıs ayında Eskişehir‘de 1.Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisleri Kurultayı gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştır. Kurultayımızda, bir yandan üyelerimizin ilk kez bir araya gelmesi sağlanırken, öte yandan da meslek alanları ile ilgili ülke sorunları tartışılarak çözüm yollarının arayışı içerisinde olunacaktır.

Şimdi Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisi arkadaşlarımıza büyük bir görev düşüyor: UHUM/MEDAK çalışmalarına destek verelim. Şubelerimizde Meslek Dalı Komisyonlarının oluşumu için çaba gösterelim. Örgütlenmemize sahip çıkalım, kurumsallaştıralım, geliştirelim. Mühendis ve Makina Dergimiz bünyesinde, bilginin paylaşılması amacıyla Özel sayılar çıkaralım. Meslek alanı ile ilgili var olan eksiklikleri, Mühendis El Kitapları hazırlayarak giderelim. Yapılacak Kurultaya sahip çıkalım, içeriğini zenginleştirelim, katılımını arttıralım.

Biliniz ki, TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, "Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme" anlayışı içerisinde sizinle birliktedir."

Sonra 2001‘de yapılan kurultayın açılış konuşmasında da "Bugün bu salonda bulunan bu katılımın yoğunluğu Oda Yönetim Kurulu‘nun Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisi arkadaşlarımıza yaptığı çağrıya verilmiş olumlu bir karşılık olarak algılanmak durumundadır. Odamız talepleriniz halinde bu kurultayın 2.sini, 3.sünü... 20.sini düzenlemek çabası içinde olacaktır. UHUM arkadaşlarımızın ilk defa buluştuğu bugün, Oda yöneticileri olarak bizim için çok önemlidir. Katılımınızla bize onur verdiniz, cesaretlendirdiniz, teşekkürler." demiştik.

Ütopyalarımız vardı, sonra hayallere dönüştü, sonra gerçeklere. Sadece MMO‘da değil, 2004 TMMOB Genel Kurulunda kabul edildi: EİM MEDAK da dahil olmak üzere bu deneyimlerimizin sonucunda artık TMMOB‘nin Meslek Dalı Ana Komisyonu Yönetmeliği var.