TİSKON 2009 OTURUMLAR VE PANELLER

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

30 Kurum ve kuruluş tarafından desteklenen Kongre’de “Tıbbi Cihaz Kullanımında Teknoloji Yönetimi ve Mühendisliğin Önemi” , “Tıbbi Cihaz Üreticilerinin ve Tüketicilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” ve bir “Orta Karadeniz Bölgesinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarının Kullanmış Oldukları Tıbbi Cihazların Ayar ve Kalibrasyonu” yönelik alan araştırması ile kongre boyunca 6 oturumda toplam 26 bildiri sunulmuştur.

OTURUM 1

Kongrenin açılış oturumunda; Oturum Başkanlığını Düzenleme Kurulu Üyesi Kadir GÜRKAN yaparken , 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Naci Murat ve Doç. Dr. Mehmet Ali CENGİZ tarafından hazırlanan ve yorumlanması 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat KOLBAKIR tarafından yapılan "Orta Karadeniz Bölgesinde Bulunan Sağlık Kuruluşlarının Kullanmış Oldukları Tıbbi Cihazların Ayar ve Kalibrasyonu" alan araştırılması katılımcılara sunulmuştur.

OTURUM 2

"Tıbbi Cihaz kullanımında Kalibrasyon Uygulamaları, Mevcut Yasal Mevzuat ve Yapılması Gerekenler" başlıklı oturumda; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Yrd. Doç. Dr. Yaşar ODACIOĞLU  "Hastanelerde Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu, Kalibrasyon Laboratuarlarının Kurulması, Kalibrasyon Hizmet Sürecinin İyileştirilmesi ve Bir Uygulama Örneği", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü‘nden Dr. Şakir BAYTAROĞLU "Ülkemiz Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarlarının Uluslararası Ölçüm Sistemine Entegrasyonunda TÜBİTAK UME‘nin Görevi", TSE Kalibrasyon Merkez Başkanlığı Ankara Kalibrasyon Müdürlüğü‘nden Ayhan TÜRKEL "Sağlık Sektörü ve Kalibrasyon", Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyomedikal Mühendislik Merkezi‘nden Osman EROĞUL "Tıbbi Cihaz Kullanımında Kalibrasyon Uygulamaları, Mevcut Yasal Mevzuat ve Yapılması Gerekenler", T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü‘nden Hüseyin TOKGÖZ  "Tıbbi Cihazlarda Kalibrasyon ve Kalite Kontrol" başlıkları altında bildirilerini sunmuşlardır. Oturumu Düzenleme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEY yönetmiştir.

PANEL 1

"Tıbbi Cihaz Kullanımında Teknoloji Yönetimi ve Mühendisliğin Önemi"  başlıklı panelde; Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR, Türk Cerrahlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem TERZİ "Akademi ve Ar-Ge", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından Dr. Yusuf Alper KILIÇ "Türkiye‘de Tıbbi Teknoloji: Sorunlar ve  Fırsatlar", Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Dairesi Başkanlığından Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ "Tıbbi Teknoloji Yönetiminde Klinik Mühendisliğinin Yeri ve Önemi", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü‘nden Dr. Şakir BAYTAROĞLU "Sağlık Sektöründe Metroloji, Tıbbi Cihaz Kullanımında Teknoloji Yönetimi ve Mühendisliğin Önemi" başlıklarında konuşmacı olarak panele katılmışlardır. Panelin başkanlığını Düzenleme Kurulu Üyesi Tahsin AKBABA yapmıştır.

OTURUM 3

"Sektöre İlişkin Kamu Destek ve Teşvik Uygulamaları" başlıklı oturumda; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünden Sinan KABALOĞLU "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Özel Kesime Verilen Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destek Programları", SEİS - Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Endüstrisi Araştırma Uzmanı İlke EREN "Ülkemizde Sanayiye Sağlanan Kamu Destek ve Teşvikleri", TÜBİTAK-TEYDEB Makine ve İmalat Teknolojileri Grubundan İlker KESKİNKILIÇ "Özel Sektöre Yönelik  Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları", Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığından Bekir KARAİBRAHİM "Yatırımlarda Devlet Yardımları", Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Koordinatörü Okan GÜMÜŞ Avrupa İşletmeler Ağı "Avrupa İş Desteği Yanınızda" başlıkları altında bildirilerini sunmuşlardır. Oturumu Düzenleme Kurulu Üyesi Alp ARSLAN yönetmiştir.

OTURUM 4

"Tıbbi Cihaz İmalatında Teknolojik Uygulamalar" başlıklı oturumda; NHN Danışmanlık Firmasından Dr. George Kolostoumpis "Medikal Cihazlar: İnsan Hataları", Çukurova Üniversitesi‘nden Prof. Dr. İbrahim Deniz AKÇALI "Ortopedik Klinik Uygulamalar İçin Bir Fiksatörün Tasarımı İmalatı ve Kullanılışı", 19 Mayıs Üniversitesinden Mevlüt GÜRBÜZ "Nanoteklojinin Tıbbi Amaçlı Uygulamalarda Kullanılabilirliği", Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Murat AYDIN "Aşırı Plastik Deformasyon Yöntemiyle Üretilmiş Olan Metalik Biyomalzemelerin Yorulma Özelliklerinin İncelenmesi", GATA Askeri Tıp Fakültesinden Volkan BAYRAKTAR "Portatif Pnömotoraks Cihazı" başlıkları altında bildirilerini sunmuşlardır. Oturumu Düzenleme Kurulu Üyesi Sabri SAMANGÜL yönetmiştir.

OTURUM 5

"Tıbbi Cihazlar Üzerine Geliştirilen Metrolojik Uygulamalar" başlıklı oturumda; TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünden Dr. İlknur KOÇAŞ  "Kan Basıncı Ölçerler ve Kalibrasyonları", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünden Hakan KAYGISIZLI "Solunum Cihazları Debi Kalibrasyonlarında İzlenebilirlik Zinciri Kurulması", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünden Enver SADIKOĞLU "Harici Işın Kanser Tedavisinde Kullanılan Hıtu Dönüştürücüsünün Karakterizasyonu", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünden Dr. Bülent AYDEMİR "Kuvvet Ölçüm Teknolojisinin Medikal Uygulamaları", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünden Dr. Fatma AKÇADAĞ "Kimyasal Ölçümlerde İzlenebilirlik" başlıkları altında bildirilerini sunmuşlardır. Oturumu Düzenleme Kurulu Üyesi Aycan TÜRKEL yönetmiştir.

OTURUM 6

"Türkiye‘de ve Dünyada Tıbbi Cihaz İmalat Sanayi Potansiyeli ve Sektörün Gelişimi" başlıklı oturumda;  T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) AR-GE Başkanlığından Yusuf TÜRKOĞLU "Dünyada ve Türkiye‘de Tıbbi Cihaz Sektörünün Potansiyeli ve Sektörün Gelişimi", SEİS - Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Endüstrisi Araştırma Uzmanı İlke EREN "Tıbbi Cihaz Sektörünün Rekabetedebilirliği ve Kamu Sağlık Harcamalarına Etkisi", TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü‘nden Dr. Şakir BAYTAROĞLU "Türkiye‘de Tıbbi Cihaz İmalat Potansiyeli ve Sektörün Gelişimi", T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden Mustafa Zuharat ÇAYCI "Türkiye‘de Tıbbi Cihaz Sanayi" başlıkları altında bildirilerini sunmuşlardır. Oturumu Düzenleme Kurulu Üyesi Özkan ER yönetmiştir.

PANEL 2

"Tıbbi Cihaz Üreticilerinin / Tüketicilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri", başlıklı panelde; Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet DURSUNOĞLU "Samsun‘da Tıbbi Cihaz Üreticileri Sorunları ve Çözüm Önerileri", TÜMDEF - Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Genel Saymanı Necati KAYA "Tıbbi Cihaz Alımlarında Karşılaşılan Sorunlar", T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden Uz. Dr. Bilgehan KARADAYI "Tıbbi Cihaz Üreticilerinin / Tüketicilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri", TÜDEF - Tüketici Dernekleri Federasyonundan Ali ÇETİN "Sağlık Politikaları ve Türkiye", Kamu İhale Kurumundan Kadir AKBULUT "Tıbbi Cihaz Alımları" başlıklarında konuşmacı olarak panele katılmışlardır. Panelin başkanlığını Düzenleme Kurulu Üyesi Mehmet MUTLU yapmıştır.