Mersin Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Görsel:
Dosya:

                                 ÇALIŞMA PROGRAMI

                                          (2018-2019)

 

 

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1-ODA-ÜYE İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ

2-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

3- KURUMSAL İLİŞKİLER

3a- RESMİ KURUMLAR ve YEREL YÖNETİMLER

3bKENT KONSEYLERİ

3c- SEKTÖR DERNEKLERİ

3d-DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR

4-BİLİMSEL ETKİNLİKLER - TEKNOLOJİK KURUMSALLAŞMA

5-ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5a-TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU (İKK)

5b-ŞUBE YÖNETİM KURULU

5c-ŞUBE DANIŞMA KURULU

5d-ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU

6-ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

6a-KADIN ÜYELERİMİZ

6b-ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ

6c-İŞSİZ ÜYELERİMİZ

7-SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

8-ENERJİ ve NKP ÇALIŞMALARI

SONUÇ

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş üye katılımı ile hazırlanan, uygulanan süreç içerisinde yine üyelerin katılımı ile hayata geçirilen ve geleceğe taşınan canlı bir belge niteliğindedir.

Bu belge, Şubemizin 17 yıllık mücadelesinden, deneyim ve birikimlerinden izler taşımakta, mücadelenin sürekliliğini ifade etmektedir.

Bu kapsamda bizler, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarıyla ülkemizin sorunlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin bilincindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz tablonun geçici ve bizim gibi aydınların çabasıyla değiştirilmesinin mümkün olduğuna inanmaktayız.

Bizler; çağdaş, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, ülkemizin bütünlük ve esenliğini savunan, laik, ilerici, demokrat çizgimizle, Şubemizin kuruluşundan bu yana hep birlikte hayata geçirdiğimiz emekten, bilimden, halktan, kamu yararından, barış ve kardeşlikten, meslek ve meslektaş çıkarlarından yana politikalarımızı geliştirerek “Çağdaş, Bağımsız, Demokratik bir Türkiye” mücadelesi içinde yer almaya devam edeceğiz.

Bizler, dün olduğu gibi bugün de; birlikte üretme, birlikte planlama ve birlikte yönetme anlayışı ile şubemizde katılımcı, demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temel ekseni yapmayı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda; mesleğimizin, üyelerimizin ve Odamızın birikimlerini hayatımızın ve çalışmalarımızın içine katmayı ve aynı zamanda üyenin olduğu her yere Oda ve Şube çalışmalarını ulaştırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, Çağdaş, Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşen bir Türkiye mücadelesinde, emperyalizme, talana, gericiliğe ve TMMOB’a yapılan baskılara karşı, emek ve meslek örgütleri ile bir arada olmaya, birlikte mücadele etme çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz.

Bu zorlu dönemlerden de, tüm üyelerimizin mücadelemize desteği ve katkısı ile çıkacağımız konusunda inancımız tamdır.

GÖRÜŞLERİMİZ;

1-ODA-ÜYE İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ

Çağdaş ve demokratik toplumdan bahsedebilmenin bir önkoşulu, örgütlenme düzeyine yapılan vurgudur. Bu anlayışla, Oda - üye ilişkilerinin önemine inanan ve odamızın demokratik kurullarında, özgürce tartışmayı esas alan Şube Yönetim Kurulumuz, üyelerinin örgütlenmesi ve komisyon, şube çalışmaları ve sosyal ve mesleki etkinliklere katılımının artırılması için çaba gösterecektir.

Çok farklı sektörlerde çalışan, çok çeşitli yetenek ve bilgi birikimine sahip, çok değişik mesleki sorunlara sahip üyelerimiz vardır. Kadın üyelerimizin, öğrenci üyelerimizin, işsiz üyelerimizin, emekli üyelerimizin kendine özgü sorunları ve talepleri vardır. Bütün bunların odamız içerisinde tartışılarak, bu konularda projeler üretilmesi esastır. Üyelerimize yönelik eğitimler, mesleki, sosyal, kültürel ve etkinlikler bu çalışma döneminde de hedeflenmiştir. Bu çalışma planında açıklanacaktır.

Bu çerçevede Üye ilişkileri birimimiz, Oda ile üye arasında bir temas noktası oluşturacaktır. Üyelerimizin iletişim ve adres değişiklik talepleri, Odadan beklentileri, Oda ile iletişim problemleri, çok hızlı bir şekilde, bu birimde karşılanacak ve çözülecektir. Burada amacımız, Oda-üye ilişkisini geliştirmek, dolayısıyla Odasına ve üyesine sahip çıkan bir örgüt yapısı oluşturmaktır. Üyelerin Oda faaliyetlerine duyarlı, aktif katılımlı hale getirilmeleri hedeflenmektedir.

2-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER

Odamızın ülke genelindeki ve yerel düzlemdeki mesleki, toplumsal sorunlar hakkındaki görüşlerinin Mersin kamuoyuna aktarılabilmesi amacıyla oluşturulan “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi” çalışmaları daha etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Mesleki uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeler, şehrin teknik ve bilimsel sorunları hakkında her türlü araştırma, inceleme, raporlama sonuçları ve basın açıklamaları ile kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu şekilde Şube faaliyetlerimizi ve gündeme ilişkin Şube görüşümüzü üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşarak güncel konulardaki oda politikalarının halkla bütünleşmesini sağlayacağız. Bülten ve benzeri yayınlarla üyelerimiz ve odamız arasındaki bağı güçlendireceğiz.

3- KURUMSAL İLİŞKİLER

Oda’nın kurumsal ilişkilerinde örgütsel bağımsızlık ilkesini göz önünde bulundurarak “Kamu ve meslektaş çıkarlarını korumak” hedefini zedeleyecek veya Şubemiz çalışma programlarından, Oda çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiç bir bireysel ilişki içinde olmayacağız.

Kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde, toplumsal yararı ve Oda ilkelerini gözeterek, ilkeli ve demokratik bir birliktelik anlayışı içerisinde olacağız.

Mesleki ve teknik hizmetler çerçevesinde Odamızla ortak görüş ve ortak amaç içerisindeki STK’lar, mesleki ve akademik odalarla bu çerçeve içerisinde iletişim kuracak ve gerektiğinde birlikte hareket edeceğiz.

Odamız, bütün siyasal partilere eşit mesafede olacak, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacaktır.

3a- RESMİ KURUMLAR ve YEREL YÖNETİMLER

Kamu kurumu niteliğinde bir Meslek Kuruluşu olarak TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, etkinlik alanımızda olan; Üniversite Rektörlükleri, Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir, Merkez İlçe, İlçe ve belde belediyeleri ile kurumsal ilişkilerimizi kamu yararı ve oda ilkelerimizi gözeterek geliştireceğiz. Meslek alanlarımızla ilgili konularda güvenli, sağlıklı, çevreye duyarlı ve yaşanabilir bir kent oluşturulmasında gerekli katkı ve desteği vereceğiz.

TMMOB Mersin İl koordinasyon kurulu (İKK) bütünlüğünü esas alarak, merkezi ya da yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projeleri, meslek alanlarımızdan hareketle değerlendirecek, yanlışları eleştirecek, çözüm önerileri sunacak ve kamuoyu ile paylaşacağız. MMO’nın kent yaşamının içinde aktif bir şekilde var olması yönünde çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz.

3bKENT KONSEYLERİ

İl ve İlçe Kent Konseylerinde Şubemizin temsilini sağlayacak, yerel yönetimlerin halk yararına yaptığı çalışmalarda yer alarak, Odamızın kamuoyunu bilgilendirme ve katkı verme görevini yerine getireceğiz. Konseylerle kurmuş olduğumuz bu iletişim sayesinde konsey faaliyetlerini yakından takip etmenin yanı sıra, mesleğimizle ilgili konularda topluma bilgi aktarma, farkındalık yaratma fırsatlarını değerlendireceğiz.

3c- SEKTÖR DERNEKLERİ

Şubemiz etkinlik alanında örgütlü bulunan sektör dernekleri ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi, Meslek alanlarımızla ilgili alanlarda ortak iş yapılması gayreti içinde olacağız. Bu anlamda, sektör temsilcileri ile toplantılar yapılacak, kamu yararını gözeterek yapılabilecek çalışmalar birlikte planlanarak, hayata geçirilmeye çalışılacaktır.

3d-DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR

Ülkemiz genelinde ve kentimiz özelinde toplumsal yaşamımızı ilgilendiren sosyal ve mesleki konularda çalışmalar yürüten, kentimizin Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumsallaşması yönünde çaba harcanacaktır. Özelde meslek alanlarımızla ilgili sendikalarla, genelde emek platformu bileşenleriyle birlikte, bizlere dayatılan ve kamunun talanı anlamına gelen yasal düzenlemelere karşı, özellikle bölgemizde sürdürülmek istenen emperyalist savaşa karşı, TMMOB ve Oda Merkezimizin çalışmalarına paralel olarak gereken çalışmalar yapılacak ve sürdürülecektir.

Ekonomik, demokratik ve özlük haklarımızın daraltılmasına karşı özellikle kamu çalışanları sendikalarıyla ortak etkinlikler yapılacak, kamusal hizmetlerin halkın kullanımına eşit ve ücretsiz ulaşması çabalarına destek verilecektir.

4-BİLİMSEL ETKİNLİKLER - TEKNOLOJİK KURUMSALLAŞMA

Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamak için, Ar&Ge ve innovasyon çalışmaları yapılması, her zaman olduğu gibi bugün de gereklidir. Hangi alanda olursa olsun tasarım faaliyeti çok zordur, deneyim yaratıcılık ve farklı bir perspektif, farklı yaklaşımlar gerektirir.

Bu açıdan tasarım faaliyeti içindeki oda üyelerinin, karşılaştığı sorunlara destek olunması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenlenecek, deneyimli ve ilgili üyelerimizin de katkısı alınarak, eğitim, seminer, panel ve konferanslar verilecektir. Güneş park enerji kompleksi içerisinde yapılması planlanan “maker atölyesi” yenilenebilir enerji kaynakları alanında bu konudaki açığı kapatma yönünde önemli bir adım olacaktır.

Teknolojik kurumsallaşmanın sağlanabilmesi için öncelikli adım olan Üniversite-oda-sanayi arasındaki ilişkinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda Teknopark, Kosgeb, OSB ve Üniversite yönetimleri ile ortak toplantı, panel ve söyleşiler düzenlenecek, stajyer mühendislik yapısının şehrimizde işletilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Üniversitelerimizin eğitim müfredat ve içeriklerinin belirlenmesinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesinde paydaş olarak görevimizi yerine getireceğiz.

Odamızın güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjilerin kullanımı konusunda şehrimizi örnek şehir hale getirme misyonu sürdürülecektir. Bu amaçla başlatılan “Güneş Park Enerji Kompleksi” hem eğitim ve farkındalık yaratma hem de araştırma geliştirme çalışmalarında örnek bir yapı olarak tamamlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca şubemizin geleneksel olarak yürütücülüğünü yaptığı “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi”nin ülke genelinde ses getiren kapsamı ve katılımı ile devamı sağlanacaktır.

5-ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

TMMOB ve bağlı Odalar “mesleki demokratik kitle örgütüdür”. TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlenmesi tabandan tavana demokratik merkezi bir yapılanmadır.

Değişik mühendislik ve mimarlık alanlarını bir çatı altında toplayan TMMOB ve TMMOB’ne bağlı olan MMO; Şube, temsilcilik ve iş yeri örgütlenmeleri ile üyelerini bu merkezi yapıya bağlar. Demokratik Merkeziyetçilik, örgütsel bütünlük ve yapılanma, çalışma anlayışımızda önemle sahip çıktığımız bir ilkedir.

Bilimi ve tekniği emekçi insanımızın yararına sunmayı hedefleyen mesleki demokratik kitle örgütü kimliğimizle emekten yana olacak, meslek alanlarımızdan hareketle, meslektaş, ülke ve kent sorunlarımızı sorgulayarak, çözümler üreteceğiz. Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayacak, mesleki, teknik ve sosyal etkinliklerimize hız vereceğiz. Bu anlamda geçmişte de örnekleri olan projeleri daha üst seviyelere taşıyacağız.

İl / İlçe temsilciliklerimiz ve İş yeri temsilciliklerimizin daha etkin olmaları için somut projeler ve çalışmalar gerçekleştireceğiz. Karar alma süreçlerine üyelerin katılımını sağlayacak, en küçük Oda birimi olan işyeri temsilciliğinden başlayarak ilçe temsilcilikleri, komisyonlar, danışma kurulları ve yönetim kurulu çalışmalarında “birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme “ ilkemizin esas alınmasını sağlayacağız.

5a-TMMOB MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU (İKK)

TMMOB Mersin İKK; Mersin’de TMMOB’ne bağlı mimar, mühendis ve şehir plancılarından oluşan, farklı meslek disiplinlerini temsil eden, Oda temsilcilerinin faaliyetlerinin mesleki disiplinlerin bütünlük içinde sürdürülmesinin ve ortak karar ve tutum alınabilmesinin zeminini oluşturan kuruldur. MMO Mersin Şube olarak, bu kurul aracılığı ile yürütülen etkinliklere, halk yararına yapılan çalışmalara ve mühendislik mimarlık alanlarında yürütülen ortak çalışmalara, ülke, kent, meslek ve toplum çıkarları doğrultusunda katkı sunulacak ve yaşanılan sorunlar için kamuoyu oluşturulmasında aktif görev alınacaktır.

5b-ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulumuz, çalışmalarını asıl-yedek üye ayrımı gözetmeden 14 üye bir arada sürdürecek, ayda bir şube temsilciliklerinin de katılımıyla, her hafta belirlenen bir günde, gerekirse olağan üstü toplanarak 1997’dan bu yana olduğu şekilde Şube çalışmalarını MMO Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak Şubemizi yönetmeye devam edecektir.

Şube Yönetim Kurulumuz, iş yeri ve ilçe temsilciliklerimiz, uzmanlık komisyonları ve danışma kurullarında tartışılarak, olgunlaşan görüşleri, her zaman dikkate alacaktır. Şube Yönetim Kurulumuz ayrıca ülke, kent, toplum, meslek ve meslektaş (üye) sorunlarına karşı duyarlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmeye ve Odamızın mesleki ve kişisel eğitim, kamusal denetim ve bilinçlendirme işlevini sürdürecek şekilde çalışma yapmaya söz vermektedir.

5c-ŞUBE DANIŞMA KURULU

Oda Tüzüğümüzün 64. maddesinde tanımlandığı şekliyle ve üyelerimizin istekleri doğrultusunda Şube Danışma Kurulları sürdürülecektir. Şube Danışma Kurulları işyeri temsilcileri, uzmanlık komisyon üyeleri, meslek dalı komisyon üyeleri, temsilcilik yürütme kurulu üyeleri, şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda organlarında görev yapan üyeler, eski yöneticiler, şube müdürü, oda teknik görevlileri ve üyelerimizden oluşmaktadır. Tüm üyelerin birlikte karar alma sürecine katılacağı en önemli nokta olan Şube Danışma Kurullarının, örgütümüzün tartışma, eleştiri, görüş üretme bazında en nitelikli organı olma özelliği yeniden kazandırılarak, devam ettirilecektir. Gerçekleştirilen, yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişi yapılacak, tüm üyelerin görüş ve önerileri alınarak, yönetime katılımı sağlanacaktır. Üyelerimizin yönetim kurulunun bir öznesi olması sağlanacak, buradan çıkan sonuçlar Şube Yönetim Kurulu çalışmalarına yansıtılacaktır. Şube Danışma Kurullarının yılda en az iki kez toplanması sağlanacaktır.

5d-ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU

Şube çalışmalarımızda, Odamız bünyesindeki farklı disiplinlerden meslektaşlarımızla birlikte üretmeye özen gösterecek, katılımcı bir anlayış izleyeceğiz. Üye ilişkilerini, farklı meslek disiplinleri de göz önünde bulundurarak şekillendireceğiz. Oda ve Şubemizin gücü oranında ve döneme ilişkin çalışmalara bağlı ihtiyaçlar doğrultusunda Endüstri-İşletme Mühendisi istihdamını sağlayacağız. Şube yönetim kurullarında, ilgili komisyonlarda ve tüm çalışmalarımızda meslek dalı temsiliyetine özen gösterilecektir.

OYK’na bağlı olarak çalışan Meslek Dalı Alt Komisyonunun Şubemizdeki karşılığı Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu (EİM/MDK)’dır. Bu komisyonda endüstri ve işletme mühendisleriyle toplantılar yapılarak Çalışma Programı oluşturulacak, Şube Yönetim Kurulu bu çalışmalara destek verecektir. Bu dönemde de somut ve özgün çalışmalar gündeme getirilecektir.

Endüstri ve işletme mühendislerine yönelik çalışmaların daha nitelikli bir düzeye ulaştırılması için destek sağlayacağız. “Endüstri-İşletme Mühendisliği” disiplini meslek alanlarının doğru ve gerçekçi biçimde yürütülmesine ilişkin etkinlikler düzenlenmesi konusunda çaba harcayacağız. Bu çalışmalar yürütülürken ilgili disiplinlerdeki üyelerimizin aktif olması için ve her türlü taleplerinin karşılanması ve etkinliklerin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için destek olacağız. MMO Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere etkin katkı ve katılım sağlayacağız. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Kadın Kurultayı ve Öğrenci Üye Kurultayı gibi birincil amacı örgütlenme olan etkinliklere ilgili üyelerimizin aktif katılımlarını sağlayacak ve yapılacak çalışmalara destek vereceğiz. Endüstri mühendisliğine ilişkin sanayi, üniversite ve sektör kuruluşları ile kurumsal ilişkilerin sürekliliğini sağlayacağız. Endüstri-İşletme mühendisliği alanlarında, meslektaşın gelişimine katkı sağlayacak, meslek içi ve yeni eğitimler gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapacağız.

Enerji sistemleri mühendisi üyelerimizin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bu alanda çalışacak yeni bir komisyon oluşturulması planlanmaktadır.

6-ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak faaliyetlerimizi, üyelerimizin olduğu her yerde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. “Mesleki Demokratik Kitle Örgütü” olma gereğinden hareketle, birlikte üretime yönelik, kolektif, katılımcı, paylaşımcı bir anlayışı hayata geçirmek için çaba göstereceğiz.

Üyelerimiz hakkında en geniş anlamda bilgi sahibi olmak için; mesleki faaliyetleri, ekonomik ve sosyal durumları, iş alanları ve bu iş alanlarındaki konumları, Odaya bakış açıları ve beklentileri gibi birçok konuda veri /anket çalışması yapmaya ve üye ilişkilerini bu çalışma sonucu elde edilecek bilgiler üzerinden yürütmeye çalışacağız.

Şubemizde yapılmakta olan kurs, hizmet içi seminer, konferans ve belgelendirme çalışmalarını kapsamını geliştirerek devam ettireceğiz. Bu eğitimlerde bilginin, teknolojik değişimlerin zamanında ve nitelikli verilmesini sağlayacağız.

Meslek içi eğitim ve seminer çalışmalarını, Şubemizin seminer konusu faaliyet için kullandığı maddi kaynak ve üyelerin ortalama gelir düzeylerini göz önünde bulundurarak ücretsiz veya olabilecek en düşük ücretle gerçekleştirmeye çalışılacağız.

Hedefimiz tüm üyelerimize ulaşarak Oda çalışmalarını aktarmak, üyenin bulunduğu her yere Oda destek ve faaliyetlerini götürmektir. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi yeni dönemde de üyelerimizin işyerlerinde yılda en az bir kez ziyareti hedeflenmiştir. Bu ziyaretlerde üyelerimizin talep ve eleştirilerini alarak Şube çalışmalarını üyemizle birlikte şekillendireceğiz.

Üyelerimize buluşma, kaynaşma, sıcak ortamlarda bilgi alışverişi yapma fırsatı sağlamak ve şube etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla özel günlerde, bayramlarda ya da diğer günlerde, kahvaltı, yemek, piknik gibi etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yılın sonunda düzenlenen geleneksel gecemize ilaveten döner pilav günü gibi buluşma etkinlikleri,sosyal etkinler,piknikler, sinema söyleşileri, halk oyunları, tiyatro vb. etkinlikler düzenleyeceğiz.

6a-KADIN ÜYELERİMİZ

Ülkemizde toplumun en küçük birimi olan aileden en geniş örgütlü kurumu olan devlete kadar cinsiyet ayrımcılığı her düzeyde yaşanmakta ve kadının ekonomik ve sosyal eşitlik problemleri varlığını korumaya devam etmektedir.

Gerici düşünce yapısı, kadını meta olarak görmekte ve erkek egemen anlayışı sürdürmekte ısrarcı olmaktadır. Cins ayrımcılığı aile içi yaşamda, eğitim sürecinde ve çalışma hayatı içerisinde en baskıcı hali ile kadınları etkilemektedir.

İstihdamda cins ayrımcılığı en geniş biçimde yaşanmakta, kadın mühendisler için çalışma hayatını baltalayan önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. IMF ve Dünya Bankası’nın yapısal uyarlama programlarının dayattığı, düşük ücret ve buna bağlı yoksulluğun yaygınlaşması ve derinleşmesi sonucunda ilk önce işini kaybedenler kadınlar olmaktadır.

Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cins ayrımcılığı uygulayan kurumlara karşı etkin mücadele edeceğiz. İşyerlerinde daha fazla kadın mühendis çalıştırılması için, çalışma hayatındaki ve yönetim mekanizmalarındaki kadın sayısının arttırılması için, kuracağımız kadın komisyonları ile çaba göstereceğiz. Her alanda kadına ve kadın üyelerimize yönelik pozitif ayrımcılığı savunacağız. Kadın mühendislerin çalışma hayatını kolaylaştıracak kreş vb. uygulamaların yaygınlaştırılması için çaba göstereceğiz.

Oda çalışmalarımızda ve Oda yönetimlerinde kadın mühendislerin daha etkin olması için hep birlikte mücadele edeceğiz.

 

6b-ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ

Her üniversitede ve ilgili bölümde bir öğrenci komisyonu oluşturulmasını öngören örgütlenme modelini sürdüreceğiz. Öğrencilere öncelikli olarak öğrenci komisyonları aracılığı ile üniversitelere yapacağımız düzenli ziyaretler, tanışma toplantıları gibi öğrencilere dönük etkinliklerle Oda çalışmalarını tanıtacak, Oda çalışmalarına katılım ve katkıları sağlanacaktır. Öğrenci üyelerimizin sorunlarına sahip çıkarak, staj olanakları sağlamaya devam edeceğiz. Öğrenci üye sayısını arttırma çalışmalarımızı sürdürecek, Öğrenci Üye Komisyonumuzun bülten çıkarma, çeşitli etkinliklerde stand açma vb. çalışmalarını destekleyeceğiz. Öğrencilerin akademik, demokratik üniversite mücadelesini destekleyeceğiz. Mühendislik eğitimi konusunda etkinliklere öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin katılımını teşvik edeceğiz.

6c-İŞSİZ VE İŞ ARAYAN ÜYELERİMİZ

İşsiz ve iş arayan üyelerimize cv hazırlama, iş görüşmesi konularında eğitimler, deneyim aktarım günleri gibi etkinlikler düzenleyerek bu üyelerimizin yanında olduğumuzu hissettireceğiz. İşletmelerle ve kurumlarla yakın ilişkilerimiz sayesinde daha çok sayıda makine, endüstri, enerji, işletme mühendisi istihdam etmelerini teşvik edecek, eleman ihtiyaçlarını tespit ederek değerlendireceğiz. İşyeri ziyaretleri sırasında, mühendis ihtiyacı olan firmaların taleplerini tespit ederek, üye ilişkileri biriminde bulunan “İş- mühendis” büromuz aracılığıyla bu talepleri karşılayacağız. Bu büro ilgili üyelerimizin özgeçmişlerini de biriktirerek, mühendisini arayan işletme ile işletmesini arayan mühendisi bir araya getirme görevini gerçekleştirecektir.

7-SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Çalışma alanlarımızda üzerimize düşen sosyal sorumlulukları üyelerimizle birlikte yerine getireceğiz. Öğrenci üye komisyonumuzun gelenekselleştirdiği “BİR OYUNCAK BİR UMUT” kampanyasının geliştirip genişletilmesi için katkı sunup gereken yardımı yapacağız. Şehrimizin gelir düzeyi düşük bölgelerine eğitim konusunda yardımlarımızı genişleterek sürdüreceğiz. TMMOB bünyesinde lokal kurulabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Enerji Park Eğitim Kompleksini kentimize ve ülkemize faydalı bir tesis olarak tamamlayacağız.

Ayrıca yukarıda sıraladığımız kurum, kuruluş ve derneklerin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde üzerimize düşeni yapacağız.

8-ENERJİ ve NKP ÇALIŞMALARI:

Enerji ülkemizin sanayileşmesinin ve kalkınmasının itici gücü olup, temin edilmesi devletin kamusal bir görevidir. Yıllardır sürdürülen, piyasacı anlayış sonucunda, enerji temininde ülkemiz dışa bağımlı hale gelmiş, üretimle tüketim arasında ciddi bir enerji açığı oluşmuştur. Bugün ülkemizde güvenli ve sürdürülebilir bir enerji politikası yoktur. Bugün sanayicimiz ve yurttaşlarımız ucuz, ulaşılabilir ve güveli enerjiye özlem duymaktadır. Başta doğalgaz ve petrol olarak %75 oranında dışa bağımlı olan enerji kaynaklarımız, ekonomideki cari açığın yapısal hale gelmesine neden olmaktadır. Dışa bağımlı enerji politikamız nedeniyle arz güvenliği yoktur. Özellikle doğalgazda al ya da öde anlaşmaları, geciken depolama yatırımları nedeniyle, yazın doğal gaz fazlası, kışında enerji kesintileri yaşanmaktadır. Enerji açığımız her geçen gün artmaktadır. “Bu ihtiyacın dışa bağımlı olmadan karşılanması, enerji verimliliğinin artırılması, % 18’leri bulan kayıp ve kaçakların önlenmesi ve yatırımlarda önceliğimizin, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji vb, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımıza verilerek, kaynak çeşitliliğimiz artırılması” odamızın yıllardır savunduğu politikalardır.

Odamız Nükleer Santrallere kökten karşı değildir. Ancak başta Akkuyu Nükleer santrali olmak üzere yer ve teknoloji seçimi, kendi topraklarımızda, kendi imkanlarımızla üretilen elektrik için uzun yıllar boyu bedel ödemek mantığı içinde, Rusya Federasyonu ile Japonya Devleti ile yapılan ve kamu yararı gözetmeyen, yandaşlara rant dağıtım aracı olarak görülen, dışa bağımlılık yaratan, bölgemizde savaşı kışkırtacak anlaşmalara karşıdır. Nükleer enerjinin savaş teknolojisi için kullanılmasına karşıdır. Daha önemli bir kısmı kullanılmamış, yerli ve yenilebilir enerji potansiyelimizin kullanılmasına öncelik veren, 1992’de imzaladığımız Rio sözleşmesi gereği halkın çevre duyarlılığını ve talebini temel alarak enerji gereksiniminin öncelikle yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan ve anayasa ve yasalarımızdaki kamu yararının gözetilerek sağlanmasını savunmaktadır. Odamız özellikle kamu yararını gözetmeyen, çevreyi kirleten ve yerel halkın taleplerini ve yasaları dikkate almayan, yandaşlara peşkeş çekilen yatırımlara ve uygulamalarına karşı yargı denetimine başvurmaya, halkımızı bu konuda uyarmaya devam edecektir.

Odamız bu amaçla genelde ve yerelde dışa bağımlılığımızın azaltılması için yapılan kurumsal ve bilimsel çalışmalara aktif katılım ve destek sağlamakta; bu konularda ilgili üyelerimizin ve bilim insanlarının, görüş ve önerileri dikkate alınarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kentimizde kent dinamikleri tarafından yıllar önce demokratik ve katılımcı bir yöntemle belirlenmiş, tarım, turizm ve ticaret ile gelişme perspektifine zarar verecek olan Akkuyu Nükleer Santral anlaşmasına ve Doğu Akdenizin en müstesna yerinde doğanın ve ekolojik yaşamın ve Mersin’in geleceğinin yok edilmesine karşı mücadele veren NKP (Nükleer Karşıtı Platform) üyesidir. Şubemiz Çevre ve Enerji Komisyonumuzda belirlenen, oda perspektif ve görüşlerinden yola çıkarak NKP ve aynı amaçla hareket eden diğer STK’ların etkinlik ve çalışmalarına katılmaktadır. Meslek alanımıza giren enerji konusunda bilimsel görüş ve önerilerini katarak, önümüzdeki dönem daha aktif ve görünür destek verecektir.

Mersinin Güneş Kenti olması konusundaki çalışmalarımıza sahip çıkarak başlattığımız ve ilk iki etabı tamamlanan Güneş Park Enerji Kompleksimizin tamamlanmasını sağlayacağız.  Bu kompleks başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç yaratacak, çalışır sistemler üzerinde göstererek yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik edecektir. Şehrimiz ve ülkemiz için örnek bir tesis olacaktır. İl ve ilçe belediyeleriyle bölgesel düzeyde düzenlenen ve düzenlenecek olan Festival, Sempozyum ve Sergilere katılım ve katkı sağlayarak destek vermeye devam edeceğiz.

SONUÇ OLARAK

Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma dönemi süresince gelişmelere bağlı olarak, programa yeni hedefler, üyelerimizin de katkılarıyla eklenebilecek veya bazı hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir. Ayrıca bu programın yalnızca önümüzdeki iki yıllık dönemin Çalışma Programı olarak kalmaması, her dönem üyelerimizin katkısıyla zenginleştirilip geliştirilerek, ileriye taşınabilmesi dileğimizdir.

Bizler, ülkemizin içinde bulunduğu böylesi bir süreçte TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi’ne, benzeri mesleki demokratik kitle örgütlerine, onların örgütlü üyelerine ve yöneticilerine önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası; bir mesleki demokratik kitle örgütü olup bağımsız, demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye için demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinde yerini almıştır, almaya devam edecektir.

Bizler; dün olduğu gibi yarın da, geçen dönemlerde olduğu gibi gelecekte de “BİRLİKTE ÜRETME, BİRLİKTE KARAR ALMA VE BİRLİKTE YÖNETME” ilkemizi temel alarak;

•    Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm üreten çalışma tarzımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

•    Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin bütün üyelerimize yaygınlaştırılması, diğer Şubelerimize ve üyelerimize aktarılması için gerekli çabayı göstereceğiz.

•    Şube çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı esas alan bir hizmet anlayışını sürdüreceğiz.

•    Şube Komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre uzmanlık komisyonları olarak oluşturacağız.

•    Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, örgütlenme, kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve şartnameler konusunda, çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz.

•    Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan Meslek Odalarınca yapılmasını savunmaya devam edeceğiz.

•    Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların teknik denetimini arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.

•    Kentimizdeki üniversite ve akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını, yapılacak etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

    “Kaynak yaratma” adı altında ülkemizin bağımsızlığı, gelişmesi ve geleceği için stratejik önemi olan savunma, ulaştırma, iletişim, enerji dağıtımı, madencilik, kentsel hizmetler, tarım vb. sektörlerdeki piyasacı politikalara karşı duracağız.

•    Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki çalışmalara devam edeceğiz.

•    Yönetim kurulu ve komisyon adaylarını belirlemek için şubemizin bütün dinamikleriyle beraber çalışmalar yürüterek demokratik süreçleri işleteceğiz.

•    TMMOB’nin ve Mersin İKK’nın gerçekleştireceği etkinlik ve projelere aktif katılım ve destek vereceğiz.

SON SÖZÜ HEP BİRLİKTE SÖYLEYECEĞİZ.

11.DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU