Mersin Şube Çalışma Programı

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Görsel:
Dosya:

                                           ÇALIŞMA PROGRAMI

                                                (2010-2012)

1-ODA‘NIN VE ŞUBE‘NİN GELECEĞINE BAKIŞIMIZ (Vizyonumuz):

Sanayileşmiş, kalkınmış, üreten, laik ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti özlemi ile Atatürk‘ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmek için, ülkemizin, toplumumuzun, meslektaşlarımızın, Mersin‘imizin ve mesleğimizin sorunlarına sahip çıkmak, Oda‘mızın ve mesleğimizin toplumdaki saygınlığını daha iyi bir noktaya taşıyacak bir şube olmak.

2- ÖZGÖREVİMİZ (Misyonumuz):

İçtenlikli, açık, tutarlı, üretken ve üyelerimizin arasında hiçbir fark gözetmeden mesleki ve sosyal dayanışmayı temel alan bir eksende, üyelerimizin katılım ve katkısını sağlayarak, şube çalışmalarında, akılcı, verimli ve birleştirici bir yönetim anlayışını kurumsallaştırmaktır.

3. SORUNLARA BAKIŞIMIZ, ÖNERİLERİMİZ VE ÇALIŞMA HEDEFLERİMİZ:

Önümüzdeki dönemde de MMO Mersin Şubesi olarak, Odamızın ve Şubemizin kurumsal çıtasını daha da yükseltmek ve daha etkin ve saygın bir Oda olma yolunda yönetim olarak, belirlediğimiz sorunları ve çözüm önerilerimizi aşağıda sunmaktayız.

GÜNEŞ KENTİ MERSİN:

6. Dönem içerisinde; Dünya Güneş Günü Kutlamalarıyla kentimizde güneş enerjisi sistemleri konusunda kamuoyu bilincini geliştirmeye yönelik birçok etkinlik düzenlendi. 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumumuz yoğun katılım, birçok etkinlik ve coşkuyla gerçekleştirildi. İspanya Büyükelçisinin katılımcı olduğu, Mersin Büyükşehir ve MTSO‘ nun katkılarıyla "Güneş Kenti Mersin" konulu düzenlenen toplantıda Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak bu konuda yıllardır yürütülen çalışmalar anlatıldı. İl genelinde Mersin Güneş Kenti bilinci oluşturulmaya çalışıldı.

Bu dönemde; 5. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisini uluslararası katılımlı yeniliklere açık olarak senede 300 gün güneş alan Mersinimizde devam ettirecek, güneşle anılan bir Mersin kenti anlayışı ile güneş teknolojileri konusunda dünyadaki yeniliklerin Mersinimize getirilerek sergilenmesine öncü olacağız. Literatürlere  Mersin‘i, Güneş Kenti Mersin olarak geçirme çalışmalarımız devam edecektir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ:

Geçtiğimiz dönemler içerisinde gelenekselleştirdiğimiz kırsal kesimde bir okula kütüphane yaptırılması etkinliğimiz yine bu dönemde Darıpınarı İlköğretim Okulu‘nda gerçekleştirildi.

Grubumuz çalışmalarıyla geleneksel hale gelen kırsal kesimde bir okula kütüphane yaptırılması, kitap bağışı ve yerli malı haftası gibi etkinlikler üyelerimizin katkısı ve desteği ile düzenlenmeye devam edilecek olup Mersindeki diğer sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk projelerini yine desteklemeye ve üyelerimizin toplumdan farklı olmadıkları bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

İNSAN KAYNAKLARI:

Ülkemizde yaşanan ekonomik bunalımlar ve işsizlik problemleri halen devam etmektedir.         Bu sorunu yaşayan üyelerimize yardımcı olmak için iş arayan mühendislerimiz ve mühendis arayan firmaları bir araya getirmek için çalışmalar yaptık. Şube web sayfamızda İnsan Kaynakları adıyla bir platform oluşturduk. Bu platformda, iş arayan mühendislerimizi ve mühendis arayan firmaları buluşturduk.

Geçtiğimiz  dönemde olduğu gibi, şubemize ulaşan iş talepleri, web sayfası ve e-postalar aracılığıyla duyurulmaya; özgeçmiş (CV) hazırlama, mülakata hazırlanma gibi konularda ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlenmeye devam edilecektir. Fabrikaların insan kaynakları departmanlarıyla ortak çalışmalar yapılarak veri tabanı oluşturulacak. Bilirkişilik uygulamalarında üyelerimizin deneyimleri dikkate alınarak, çalışmayan meslektaşlarımıza öncelik verilecektir.

SOSYAL ETKİNLİKLER:

6. Dönem içerisinde üyelerimizle ilişkilerin güçlendirilmesi için gerçekleştirdiğimiz Sunturas Pikniği, Uzuncaburç Tarih& Doğa Yürüyüşü, Varda Köprüsü, Yer Köprü ve Kapıkaya Kanyonu Gezisi, Karboğazı Gezileri, Tavla Turnuvası, Özgür Çocuk Etkinlikleri, Taşucu-Tisan arası Yat Gezileri gibi 14 etkinliğimizde 925 üyemiz ve ailesi ile bir araya geldik.

Geçen dönemde olduğu gibi üyelerimiz arasındaki mesleki ve sosyal dayanışmayı artırabilmek için sosyal faaliyetlere ağırlık verilecektir. Öte yandan geçen dönem olduğu gibi çevremizdeki turistik yerlere uygun koşullarda geziler düzenlenerek üyelerimiz arasındaki dayanışmanın pekişmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Son yıllarda ilimizde artan sanat ve spor etkinlikleri; (opera, tiyatro, panel ve spor karşılaşmaları vb.) bülten, kısa cep mesajı, e-posta ve mektuplarla duyurularak toplu biletler alınmasına devam edilecek üyelerimizin aileleri ve çocukları ile birlikte katılımları teşvik edilecektir.

MESLEKİ DANIŞMANLIĞIN OLUŞTURULMASI:

Üyelerimizin, mesleğinde uzmanlaşmış kişilerden bilimsel ve teknik anlamda ihtiyacı olan bilgiyi alması için mesleki danışmanlık birimi oluşturulacak ve böylece deneyimi az olan meslektaşlarımıza mühendislik onuruna yakışan şekilde bilgiye sahip olmaları ve çalışmaları için yol gösterilmesi sağlanacaktır.

HUKUK DANIŞMANLIĞI BİRİMİ:

Küreselleşme ile yaşanan yoğun rekabet ortamında, çalışan meslektaşlarımızın  sorunları; kamu ve özel sektör olarak iki ana başlık altında ele alınacaktır. Kamuda  çalışanların özlük hakları ile mesleki görevlerini yerine getirme açısından önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlarla karşı karşıya kalan üyelerimize yardımcı olmak amacıyla Şubemizde Her Perşembe günü Saat 15.00- 18.00 arasında Hukuk Danışmanlığı hizmeti verildi.

Mevcut yasalar içinde İş hukuku  ve meslek alanlarımızda karşılaşılan  sorunların çözülmesinde üyelerimize yardımcı olan Şubemizde  hukuk danışmanlığı uygulamasını devam ettireceğiz. KOBİ‘ lerde ve kamuda çalışan meslektaşlarımızın yasal, ekonomik ve demokratik özlük haklarının korunması amacıyla şube olarak her türlü yapılan çalışmalara, demokratik ve yasal girişimlere destek olunmaya devam edilecektir.

YENİ HİZMET BİNAMIZ:

5. dönemde temelleri atılan, 6. Dönemde betonarme inşaatı başlayan ve tamamlanmak üzere olan yeni hizmet binamız tüm üyelerimizin en iyi şekilde hizmet göreceği bir bina olup bu binamızın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilerin kullanımında Mersin‘de örnek bir bina olacaktır. Yeni dönemde yeni hizmet binamızda siz değerli üyelerimize ve kamuoyuna hizmet vermek için Şubemizi çağımızın gerektirdiği tüm donanımlarına kavuşturacağız.

MESLEKİ SORUNLARIMIZ:

Ülkemiz ekonomisi, sanayisi ve dolayısıyla mesleğimiz uluslararası siyasi ve ekonomik güç odaklarının artan haksız dayatma, baskısı ve eşit şartlarda olmayan rekabeti altındadır. Yetersiz alt yapı ile açılan ve açılacak mühendislik fakültelerinden mezun olan ve olacak binlerce genç meslektaşımızın çağdaş dünyanın gerektirdiği mesleki donanımdan yoksun olarak meslek hayatına  hazırlıksız başlaması, iş bulamayan meslektaşlarımızın sayısının sürekli  katlanmasına, işi olanların ücretlerinin ise reel olarak düşmesine neden olmaktadır.

AB süreci ile gündeme gelen uzman mühendislik tanımı ile mühendislik hizmetlerinin yapıldığı herhangi bir iş kolunda uzmanlığını kanıtlayamayan (sertifika almayan) mühendisin çalışma alanlarının kısıtlanacağı, AB müzakereleri ve uyum çalışmaları kapsamında yasal düzenlemeler her geçen gün yapılmaya devam edilmektedir.        

Meslek alanımıza giren kamusal hizmetlerin kamu ve meslek yararını gözeterek yapılması konusunda, mevcut yasal düzenlemelerde olumsuz kazaların sonucunda bazı kazanımlar elde edilmişse de halen yasal düzlemde odamızın dikkate alınmayan görüşleri ve sonuçlanmamış hususlar vardır. (örn. İş Güvenliği yönetmelikleri vb.) Bu konuda Oda Genel Kurulunda ve platformlarında önümüzdeki çalışma döneminde gerekli girişimlerde bulunulacak ve şube görüşleri gündeme taşınacaktır. Makina Mühendisleri Odası olarak ülke çıkarları, kamu ve meslek yararına kazanımların korunması, üyelerimizin özlük hakları açısından gerekli çalışmaların yapılması önemini korumaktadır. Diğer meslek disiplinleri ile yaşanan sorunların çözümü yönünde çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir. Geçen dönemde olduğu gibi Şube olarak görüş ve önerilerimizi genel kurul dahil oda organlarına taşınması ve yapılacak çalışmalara gereken her türlü katkının verilmesi öncelikli görevimiz olacaktır.       

KONFERANSLAR, PANELLER, SEMİNERLER, MESLEK İÇİ EĞİTİM VE TEKNİK GEZİLER:

6. Dönem içerisinde oldukça yoğun katılımla gerçekleşen konferans, panel, söyleşi, seminer, MİEM Kursları ve teknik geziler gerçekleştirdik. Üyelerimizin ve kamuoyunun ilgisini çeken konularda düzenlenen 2 konferansa 210 katılımcı, 2 panele 180 katılımcı, 4 söyleşiye 380 katılımcı, 23 MİEM Kursuna 467 üyemiz, 35 seminere 1393 üyemiz ve 2 teknik geziye 75 üyemiz katılmıştır.

 Gerek kamuda gerekse özelde çalışan yeni mezun veya mesleği yeni icra etmeye başlayan meslektaşlarımızın daha donanımlı hale getirilmeleri ve uygulamada birliktelik sağlanması açısından geçen dönem yapılan paneller, seminerler, konferanslar vb. önümüzdeki dönemde devam edilecektir. Mersin Üniversitesi‘nden de destek alınarak  eğitim kursları düzenlenecektir. Toplu talepler değerlendirilerek yabancı dil eğitimi ve bilgisayar kursları veren kuruluşlarla indirimli eğitim olanakları sağlanarak üyelere destek olunacaktır.

Geçen dönemde olduğu gibi yakın çevremizde bulunan sanayi tesislerine ve  sanayi fuarlarına, hem Meslektaşlarımıza yönelik, hem de üniversite ile işbirliği içinde öğrenci üyelerimize yönelik teknik geziler düzenlenmeye devam edilecektir.                   

ETKİN ENERJİ KULLANIMININ SAĞLANMASI

Enerji kaynaklarımızın etkin kullanılmasında çok önemli bir yeri olan yalıtım konusunda hem halkı hem üyelerimizi bilgilendirici platformlar hazırlanarak birçok seminer düzenlenmiştir. Yeni enerji kaynaklarının tanıtımına yönelik üniversite ve ilgili sanayi kuruluşları ve üyelerimizin bir araya geleceği işbirliği ve tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir. Verimli enerji kullanımı için etkin medya yöntemlerini kullanarak halkı bilinçlendirici toplantılar ve eğitimler düzenleyerek Odanın bu konudaki tavrı ve desteği etkin olarak anlatılacaktır.

ODA - ÜYE ve ÜYELER ARASINDAKİ  İLİŞKİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:

Şubemizin bültenleri içeriği daha da zenginleştirilerek ücretsiz dağıtılmaya devam edilecektir. Üyelerimizin Şube çalışmalarını yakından izlemeleri, Şube duyurularının kendilerine zamanında ve etkin olarak iletilebilmesi amacıyla mevcut elektronik iletişim olanaklarından daha fazla yararlanılacaktır. Bu amaçla bu dönem içinde değiştirilen yeni  WEB sitemiz paralelinde işlevleri ve olanakları artırılarak, üyelerimizin meslek alanları ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşması sağlanacaktır. Şubemizde; üyelerimize ilgili duyuruların mevcut SMS (kısa mesaj) programı ile cep telefonlarına ve e-maillerle gönderilmesine devam edilecektir.

Mesleğinde deneyimli ve başarılı  üyelerimizin kendisini tanıtması ve deneyimlerini paylaşması için kariyer günlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerimiz arasındaki iletişimin arttırılmasına olanak sağlayacaktır ve böylece üyelerimizin birbirleri ile kaynaşması, sorunlarını paylaşması ve güncel konularda bilgilenmeleri sağlanarak, dayanışma duygusu geliştirilecektir.

Öte yandan işyerlerindeki üyelerimizin kendi seçecekleri temsilcileri ile periyodik toplantılar gerçekleştirilecek, işyerleri ziyaret edilerek, kayıtlı olmayan meslektaşlarımızın Oda‘ya kayıt olmaları teşvik edilecektir. Böylelikle şube çalışmalarımızın daha güçlü ve etkin bir Oda şemsiyesi altında sürdürülmesi sağlanacaktır.

MMO‘YA BAĞLI ENDÜSTRİ, İŞLETME, UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİ:

Geçtiğimiz dönem Endüstri Mühendisi üyelerimizin oluşturduğu EİM-MDK Komisyonumuz, Şubemizde ve Oda genelinde yapılan 6 Sigma, EİM-MDK Kurultayları, Danışma Toplantıları gibi etkinliklerde görev aldı.

Bunun yanı sıra desteklerimiz, Odamızın üyeleri arasında bulunan İşletme, Uçak ve Havacılık mühendisliklerinden mezun üyelerimizin komisyon çalışmalarına katılarak, kendi meslek alanlarına ilişkin çalışmalar yapması ve projeler üretmesi için Endüstri Mühendislerine verilen destek gibi devam edecektir. Şubemiz olanakları içinde Odamızın çalışmalarına etkin olarak katılmaları desteklenecektir.    

YEREL YÖNETİMLER,  KAMU KURULUŞLARI, İL KOORDİNASYON KURULU VE MESLEK ODALARI; DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER:

Yerel yönetimler ve kuruluşlarla kendi meslek alanlarımızla  ilgili  konularda  kamu yararını ve meslektaş çıkarları gözetilerek her türlü teknik  işbirliği yapılacaktır. Yerel yönetimlerin uygulamaları yakından izlenecek Kamu yararına aykırı görülen yanlışlıklar ve eksiklikler konusunda kamuoyu bilgilendirilerek, düzeltilmesi konusunda öneriler sunulacaktır. Kentimizdeki kamu yararına ve bilimsel gerçeklere uygun, istihdama yönelik proje ve çalışmalar desteklenecektir.

İlimizdeki teknik ve sosyal sorunların (Akaryakıt Dolum Tesislerinin Yarattığı Güvenlik Çöp, Trafik, Arıtma, Doğalgaz v.b.) kamu yararına çözümünde TMMOB‘a bağlı odalar ve diğer meslek odaları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler geliştirilerek mesleki katkı ve işbirliği yapılmaya devam edilecektir. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) çalışmalarına gereken her türlü destek verilmeye  devam edilerek kent sorunlarının çözümünde  ortak raporlar ve çözüm önerileri hazırlanmasına (örneğin akaryakıt dolum tesisleri raporları, doğalgaz, nükleer santraller, atık bertaraf vb.) devam edilerek ortak sinerjinin arttırılmasına her türlü destek verilecektir.

YAZILI VE GÖRSEL BASINLA İLİŞKİLER, ODA VE ŞUBE ÇALIŞMALARININ TANITIMI:

Geçen dönemlerde olduğu gibi kendi meslek alanlarımıza ilişkin konularda, Oda çalışmaları ve hızla hayatımıza giren yeni teknolojiler konusunda kamuoyunu bilgilendirecek sempozyum, paneller, konferanslar, basın toplantıları artarak düzenlenmeye devam edilecektir.

Geçen dönemde olduğu gibi bu konularda yapılacak çalışmalar hakkında görsel ve yazılı basın olanakları değerlendirilerek Mesleğimiz, Oda ve Şube çalışmalarımız kamuoyuna tanıtılacak, meslek alanlarımızla ilgili konularda ve sorunlarda,  çalışmalarımız basın toplantıları düzenlenerek  kamuoyunun bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ:

Geçmiş yıllarda başlattığımız ME. Ü. Makina Mühendisliğini kazanan öğrencilerimize mesleğe hoş geldin toplantıları periyodik olarak sürmekte olup bu uygulamaya devam edilecektir.

Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerimizin öğrencilik yıllarından itibaren Oda‘ya üye olmaları, Odayı daha erken tanıyarak, Öğrenci üye çalışmalarında yer almalarını ve Oda‘nın demokratik bir meslek kuruluşu olarak  önemini, olanaklarını tanıtarak, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, Oda‘ya daha yakın olmalarını sağlamak için gerekli çalışmalara devam edilecektir.

MESLEKİ DENETİMLER, BİLİRKİŞİLİKLER, TEKNİK HİZMETLER:

Geçen dönem olduğu gibi Araç İmalat ve Tadilat, asansör, tesisat projelerinin mesleki denetimi, LPG Montaj ve sızdırmazlık kontrollerinde ve Oda vize işlemlerinde, bu işlerde uzman olan  üyelerimizin de içinde bulunacağı komisyonlar tarafından sorunlar ve eksiklikler belirlenecektir. İlgili komisyonların görüş ve önerileri doğrultusunda verimliliği ve etkinliğini artırıcı çalışmalara devam edilecektir. Oda merkezimizdeki çalışmalara paralel olarak Mekanik Tesisat, Asansörler, Doğalgaz, CE işareti, LPG  uygulamaları konusunda sertifikalı eğitim programları açılarak yetkili üyelerimizin sayısı ve bilirkişilikler artırılarak daha fazla üyemizin bu konularda çalışma olanağı sağlanacaktır. Meslek alanımıza giren yeni teknolojiler ile konularda ilgili üyelerimizin görüş ve önerileri dikkate alınarak üniversite ile işbirliği içinde eğitim ve sempozyumlar düzenlenecektir. Geçen dönem olduğu gibi Meslek alanımıza giren aksayan konularda gerekli mesleki denetimler şubemiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Geçen dönemlerde yerel idare ve yönetimlerle Asansör konusunda EMO Mersin Şube ile ortaklaşa yapılan Asansör Periyodik Kontrol Protokollerinin bu dönemde yenilenerek devam edilmesine, Protokol imzalanmamış diğer belediyelere de yaygınlaştırılması sağlanarak, binaların inşaat- ruhsat aşamasında avan proje hazırlatma zorunluluğu getirilmesine ve bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

ÜNİVERSİTE - ODA - SANAYİ  İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ:

Ülkemizin hızla gelişen üniversitelerinden biri olan Mersin  Üniversitesi, KOSGEB ve Sanayi ve Ticaret Odası gibi kurumlar ve çevremizdeki büyük ve küçük sanayi kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek ortak projelerde çalışma olanakları araştırılacak ve Oda- Üniversite-Sanayi ilişkilerinin  gelişmesi için geçen dönem başlatılan çalışmalar sürdürülerek köprü olunmaya devam edilecektir.

Kentimizin istihdam ve ekonomisine katkıda bulunacak, yeni projelere üyelerimizin katılım ve katkısını sağlayacak, üyelerimizin teknik bilgi ve deneyim potansiyelini değerlendirecek, üyelerimizden gelecek önerilerle yeni projeler araştırılarak, bu yönde girişimler ve çalışmalar yapılacak, diğer kuruluşların yapacağı girişimlere de destek olunacaktır.

KALİTE SİSTEM ANLAYIŞIMIZIN GENİŞLETİLMESİ

 Odamızda ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemi anlayışının etkin uygulanması için bu sisteme yönelik personelimize eğitimler aldırılacaktır.

Yaptığımız hizmetlerimizin kalitesinin sanayi ve çalışan meslektaşlarımız üzerindeki intibasını ölçmeye yönelik çalışmalar yapılacak elde edilen istatistikî sonuçlara göre planlı düzeltici ve önleyici faaliyetler düzenlenecektir.

Üyelerimizin mesleki gelişimlerine yönelik üye izlenebilirlik sistemi kurulacak, üye profili oluşturma çalışmalarında bu zemin dikkate alınacaktır,

Üyelerimizin, hizmet verdiğimizin halkın, sanayi kuruluşlarının odamızla ilgili istek ve şikayetlerine yönelik etkin bağımsız ve direk yönetime aktarılabilecek sistem kurulacak çıkan sonuçlara göre düzeltici ve önleyici faaliyetler düzenlenecektir.

Kalite anlayışımızın genişletilmesi amacıyla yapılan dilek ve önerilere yönelik planladığımız düzeltici ve önleyici faaliyetlerin merkeze taşınması ve kabulü için gerekli girişimler aktif olarak gerçekleştirilecektir.