14. Dönem Şube Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Mersin Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

17 Şubat 2024

17 Şubat 2024 tarihinde Şube Konferans Salonumuzda 14. Dönem Olağan Genel Kurulumuz gerçekleşti.

Genel Kurulumuz, Halil ATLIGİL’in Divan Başkanı olarak seçilmesi ile başladı. Divan başkan yardımcılığına Muzaffer FINDIK, divan yazmanlıklarına ise Tuğba KÖRÜKÇÜ ve Pınar İZGEZER seçildiler. MMO Denetleme Kurulu Üyesi Adil KESTEN de genel kurula gözlemci olarak katıldı.

Şube Başkanımız İsmail OĞUZ’un açılış konuşmasının ardından, konuk konuşmacı olarak MMO Onur Kurulu Üyesi Naci ERÇOLAK, Mersin İKK Sekreteri İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin BARBAROS AK, Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Alkan ALKAYA ve Mimarlar Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi Baver İNANÇ söz aldılar.

Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet ÇAKMAK tarafından 13. Dönem Şubemiz Çalışma Raporu genel kurula sunuldu.

Genel kurul, 14. Dönem Yönetim Kurulu seçimleri için aday olan Gelişim Mühendisleri ve Birleştirici Mühendisler Grubunun sunumları ve başvurularının alınmasının ardından sona erdi.

 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı İsmail OĞUZ’un konuşması:

Saygıdeğer Başkanlarım,

Değerli Meslektaşlarım,

Kıymetli Misafirler ve Basınımızın Değerli Emekçileri,

Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubemizin 14. Olağan Genel Kuruluna hoşgeldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

13. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; Delege Üyelerimizle; Onur Kurulu Üyemizle, Denetleme Kurulu Üyemizle, Temsilciliklerimizle, İşyeri Temsilcilerimizle, Komisyonlarımızla, Şube Birimlerimizle, Öğrenci Üyelerimizle, çalışmalarımızla ve üyelerimizin desteği ile dönemimizi tamamladık. Tüm şube çalışmalarımıza verdiğiniz desteğe 13. Dönem Mersin Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.

Geride bıraktığımız dönemde cumhuriyet değerlerine, laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk devleti gereklerine, yargı bağımsızlığına, basın, ifade, örgütlenme hak ve özgürlüklerine aykırı sistemli uygulamalar arttı. Kamu varlıklarının yok pahasına satışı, usulsüzlük ve yolsuzluklar, ülkemizin yoksullaştırılması pahasına sürdü. Doğal afetler, İş kazaları, iş cinayetleri, şiddet, çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet, istismar artarak sürdü.

Piyasa ve rant ekonomisinin sonuçları olan gıdadan giyime, enerjiye, ulaşıma, kiralara, tüm ihtiyaçlarımıza kadar hayat pahalılığı hepimizi çok zorluyor. İşsizlik, yoksulluk artıyor. Meslektaşlarımız düşük ücretlere, yoksullaşmaya, işsizliğe maruz kalıyor. Bir kısmımız meslek dışı alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. İktidarın mesleki denetim yetkilerimizi, kamu kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu vasfımızı zayıflatma, TMMOB Kanunu’nu değiştirme ve mühendisliği değersizleştirme emelleri sürüyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca kazanım olarak görülebilecek bütün kurum ve kuruluşlar yok edilmektedir. Tek adam rejimi; yargıyı kendine bağlayarak hukuksuzluğu ve adaletsizliği hâkim kılan, çağdışı-gerici bir eğitimi dayatan, çevreyi, doğayı ve tarihi kültürel mirası tahrip eden, üretim yerine gelir eşitsizliğini arttıran, rant eksenli politikalarıyla halkı yoksullaştırarak ülkemizi kuşatmıştır. Çalışanların giderek yoksullaştığı, işsizliğin çığ gibi büyüdüğü, toplumsal gerilimlerin arttığı koşullarda ülkeyi yönetenlerin yürüttüğü siyasetin dili ve tarzı da kendisi gibi düşünmeyenlere karşı haksız ve adaletsiz uygulamaları beraberinde getirmektedir.

Her ne kadar gerçek boyutu gizlenmeye çalışılsa da arkası kesilmeyen zamlarla ciddi oranda artan enflasyon, yoksulluk ve hatta açlık sınırı altında yaşayan, ekonomik kriz ve artan işsizliğin sonucu intihara sürüklenen insanlar; yaşadığımız sorunun hem ekonomik hem sosyolojik açıdan incelenmesini gerekli kılıyor.

Bir meslek alanında lisans eğitimi alan ancak hayatları boyunca o mesleğin sahibi olamayan çok sayıda gencin geleceklerinin aydınlık olabilmesi için çok daha radikal önlemler alınması, dogmatik ve çağdışı zihniyetin yerini bilimsel ve çağdaş anlayışa sahip bir siyasi yapının alması için mücadele etme görevi önümüzde duruyor.

Yakın tarihimizde Gezi Direnişi’nde geniş halk kesimlerinin bir arada durarak baskıcı iktidara karşı tepkisini gösterdiği gibi, bugün de eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik talebimizi daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmekten, savaşa karşı barışı daha cesurca dile getirmekten, demokratik mevzilerimizi çoğaltmaktan ve güçlü bir toplumsal mücadele zeminini oluşturmaktan başka çıkar yolumuz yoktur.

Dünyada ve ülkemizde bu sıkıntılar yaşanırken bir meslek odası olarak siz değerli üyelerimizden aldığımız güç ve destekle mesleki toplumsal faaliyetlerimizi sürdürmeye, meslek itibar ve onurumuzu korumaya devam ediyoruz.

Bu dönem; kentimizde TMMOB bağlı yer alan meslek odalarını içeren Mersin İl Koordinasyon Kurulunda yapılan seçimle Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubemiz, TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryalığı görevini üstlendi. Kentimizi ve mesleklerimizi ilgilendiren konularda ve sorunlarda mühendis, mimar ve şehir plancılarının etkin bir şekilde temsil edilmesi için çalıştık.

Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.

Biliyoruz ki; bizler asla boşuna okumadık! Bizi yetiştiren bu topraklara, halkımıza, çocuklarımıza borcumuz var. Bir asır önce bu ülke kurulurken, hiçbir çıkar gözetmeden taşın altına elini koyan meslektaşlarımıza borcumuz var. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin, toplumumuzun ve kentimizin ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.

13. Dönemimiz, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının arkasından yaşanan ekonomik krizler, maddi ve manevi kayıpların yüküyle, dijitalleşen dünyaya uyum sağlayarak ve deprem gerçeğiyle yüzleşerek yaşandı.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birisi olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin acısını hala yaşıyoruz. Bu acıların kolay geçmeyeceğinin bilincindeyiz. Buradan bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, acılı ailelerine de sabırlar diliyoruz.

Depremin yarattığı yıkımın ve kayıplarımızın büyüklüğü; ülkemizin, kentlerimizin, binalarımızın hatta halkımızın depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha gösterdi; çok acı bir şekilde yüzümüze vurdu. Kayıplarımızı ve acımızı daha da büyütense deprem sonrasında arama- kurtarma ve yardım konularında yaşanan organizasyonluk, koordinasyonsuzluk ve zafiyetler oldu.

Yaşanan bu deprem felaketinin ardından TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak ivedi bir şekilde meslek alanlarına göre kentimizin deprem gerçeği konulu bir rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Bu raporu toparlarken amacımız, geçmiş dönemlerde kentlerin gelişim sürecinde yaşadığı problemlerin yeniden yaşanmaması;  bilimi ve tekniği kullanarak bu kentin daha yaşanılabilir hale gelmesi oldu. Doğal afetlere hazırlıklı, sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarını oluşturmayı hedefledik. 

Gün geçmiyor ki gözümüzü yeni bir felakete açmayalım. Yaşanan rant ve talan politikalarının elim bir sonucunu da yine birkaç gün önce Erzincan İliç’te maden göçüğünde gördük. Göçük altında kalan işçilerimizin hala arama –kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, kalbimiz ve iyi niyet temennilerimizin onlarla olduğunu bildirmek isterim.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olarak bizler,1997 yılında başlattığımız Güneş Enerjisi Sistemleri farkındalığı konusunda çalışmalarımızı devam ettirdik. Her yıl 21 Haziran Dünya Güneş Gününde kentimizi “Güneşkenti Mersin” yapma ve güneş enerjisi farkındalığı yaratma yolunda kutlamalar yaparak Üyelerimizi ve halkımız bir araya getirdik.

11 Kasım 2023 tarihinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinde yine akademisyenleri, firma temsilcilerini ve üyelerimizi bir araya getirdik. Yıllardır “Güneş Kenti Mersin” diye attığımız sloganların; Güneş enerjisi kullanımının önemi ve kullanımı için yapılan çalışmaların, bugün gerçekleştiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.

Odamızın Kuruluş Yıldönümlerinde  düzenlendiğimiz Geleneksel Gecelerimizde Üyelerimizle bir araya gelerek 25., 40.,  50. Ve 60. Yılını dolduran Üyelerimize Meslekte Onur Yılı Plaketlerini takdim ettik.

Şubemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı sıra Şubemiz hizmet alanları içerisinde yer alan Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri, Basınçlı Kapların Kaldırma İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri, Araç Uygunluk Hizmeti, Bilirkişilik ve Ekspertizlik Hizmeti, Eğitimlerimiz devam etti.

Bu Dönem; Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri hakkında Çamlıyayla Belediyemizle ilk kez protokol imzalandı; Yenişehir ve Tarsus Belediyemizle protokollerimiz yenilendi. Bunun yanı sıra Araçların Uygunluk Denetimi hakkındaki Protokolümüzü de Mersin Büyükşehir Belediyemizle yeniledik.

Şubemiz adına bizleri yani Odamızı tercih ettikleri için hepinizin huzurunda başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.

13.Dönem Mersin Şube Yönetim Kurulu olarak Şubemizi, geçmişten bugüne taşıyan tüm meslektaşlarımıza, Şube ve Temsilciliklerimize, çalışanlarımıza, etkinliklerimize katılarak görüş ve önerileri ile daha iyiye yönlendiren siz üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Anayasamızın 135. Maddesine göre kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Makina Mühendisleri Odamızın diğer 18 Şubesi ile birlikte yapılacak Şube Genel Kurulları, Seçimleri ile bu dönem Şubelerimizin çalışmaları tamamlanacaktır.

Her zaman olduğu gibi, Odamıza ve Üyelerimize yakışan, seviyeli bir Genel Kurul ve demokratik bir seçim geçireceğimize olan inancımızla, tüm üyelerimizi bu süreçte Ülkemizi, Mesleğimizi, Oda ve Şube çalışmalarımızı daha iyiye taşımak için görüşlerini ifade etmeye ve seçimlere katılmaya davet ediyor, önümüzdeki dönem için aday olacak tüm meslektaşlarımızı, seçilecek yeni Şube Yönetim Kurulu ve Delegelerimizi şimdiden kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.17.02.2024