SIK SORULAN SORULAR

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
MERKEZ Şubesi

 

ODA VE ÜYELİK

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN KURULUŞ AMAÇLARI NELERDİR?
 •  Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
 •  Ülkemiz imar ve sanayi politikasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin ve sanayinin yararına sunmak, Ülkenin çevre sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde meslek alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,
 •  İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuvarlar kurmak,
 • Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları doğrultusunda önerilerde bulunmak,
 • Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
 • Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda her türlü girişimlerde bulunmak,
 • Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek,

 

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NA HANGİ MESLEK DİSİPLİNLERİ ÜYE OLABİLİR ?

⦁    Endüstri Mühendisliği 
⦁    Endüstri Sistemleri Mühendisliği
⦁    Endüstri ve Sistem Mühendisliği 
⦁    Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
⦁    Enerji Sistemleri Mühendisliği 
⦁    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
⦁    Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği
⦁    İmalat Mühendisliği  
⦁    İmalat Sistemleri Mühendisliği
⦁    İşletme Mühendisliği 
⦁    Makina Mühendisliği
⦁    Makina Teknik Metot Mühendisliği
⦁    Makina ve İmalat Mühendisliği 
⦁    Makina ve Üretim Mühendisliği 
⦁    Mekanik Mühendisliği
⦁    Mekatronik Mühendisliği
⦁    Mekatronik Sistemler Mühendisliği
⦁    Otomobil Mühendisliği ve Teknolojileri 
⦁    Otomotiv Mühendisliği 
⦁    Raylı Sistemler Mühendisliği
⦁    Sistem Mühendisliği 
⦁    Tesisat Tekniği Mühendisliği 
⦁    Uçak Mühendisliği 
⦁    Uçak ve Uzay Mühendisliği
⦁    Uzay Mühendisliği 
⦁    Üretim Tekniği Mühendisliği
⦁    Üretim Sistemleri Mühendisliği
⦁    Üretim Mühendisliği ve Yönetimi 

 

YASAL OLARAK ODAYA ÜYELİK ZORUNLU MU ? NEDEN ?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB yasasının 33. Maddesi‘ne göre “Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.”
 Mühendisler mesleklerini icra edebilmek için Oda‘ya kayıt olmak zorundadır.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR ?

1. 6 Adet fotoğraf
2. Nüfus Cüzdanı (Aslı)
3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı)
4. Kimlik + Kayıt Ücreti

ÖĞRENCİ ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR ?

1. 1 Adet Fotoğraf
2. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Öğrenim Belgesi

ODA KİMLİĞİ NÜFUS CÜZDANI YERİNE GEÇER Mİ?

Yasal olarak pasaport ve ehliyet nüfus cüzdanı yerine geçmektedir. Oda kimlik kartınızı fuar, sempozyum, seminer vb. etkinliklerde tanıtım amacıyla, Oda ile ilgili faaliyetlerde de kimlik kartı olarak kullanabilirsiniz.

MÜHENDİSLİK MESLEĞİMİ İCRA ETMEDİĞİM ZAMAN ÜYE OLMAMIN BANA NE GİBİ FAYDASI VAR?

Odanın sağladığı avantajlar (yayın, eğitimler, seminerler, yetkilendirme eğitimleri, iş bulmada destek, hukuksal destek).

İŞSİZ KALDIĞIM SÜRELER İÇERİSİNDE ODANIN ETKİNLİKLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANABİLİR MİYİM?

İşsiz üyelerimize yönelik ücretsiz kurs ve seminerlere katılabilir, diğer seminerlerden ise katılım ve kontenjan durumuna göre ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

 

AİDAT

ÜYELİKTE GEÇMİŞE DÖNÜK AİDAT ALINIYOR MU?

Genel Kurul kararıyla yeni kayıtta sadece içinde bulunduğumuz yılın aidatı alınmaktadır.

AİDATIMI TAKSİTLENDİREREK ÖDEYEBİLİYOR MUYUM?

Şubelerinizden taksitlendirerek ödeme yapabilirsiniz.

EMEKLİYİM , ÇALIŞMIYORUM AİDAT ÖDEMEM GEREKİR Mİ?

Emekli ve çalışmayan üyelerimizden belgelendirdikleri takdirde aidat alınmamaktadır.

YURT DIŞINA ÇIKTIĞIMDA AİDAT ÖDEMEK ZORUNDA MIYIM?

Yurtdışında bulunan üyelerimizden; pasaport ibraz etmeleri koşuluyla yurtdışında bulunduğu sürelerin aidatı alınmamaktadır.

ASKERDE OLDUĞUM DÖNEM İÇİN AİDAT ÖDEYECEK MİYİM?

Askerlik bitiminde terhis belgesi ile başvurulduğunda askerlik süresinin aidatı alınmamaktadır. 

MASTER ÖĞRENCİSİYİM, AİDAT ÖDEMEM GEREKİYOR MU?

Master öğrencisi olup çalışmayan üyelerimizden; her yılın Aralık ayında öğrenci belgesi getirmesi durumunda aidat alınmamaktadır.

 

MİEM

MİEM NEDİR?

Meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik, verilecek kurs ve       seminerlerin merkezi koordinasyonu için Meslek İçi Eğitim Merkezi kurulmuştur. 

MİEM KAPSAMINDA VERİLEN EĞİTİMLER NELERDİR?

⦁    Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
⦁    Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme
⦁    Lpg Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Arıtma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Mekanik Tesisat
⦁    Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
⦁    Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Asansör Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
⦁    Araçların CNG ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
⦁    Araçların LPG ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Lpg Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
⦁    Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
⦁    Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme
⦁    Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) 
⦁    Etüt-Proje (Sanayi)
⦁    Etüt-Proje (Bina)
⦁    Enerji Yöneticisi 
⦁    Şantiye Şefliği
⦁    Temel Bilirkişilik 
⦁    Kamulaştırma Davaları Bilirkişilik
⦁    İş Kazaları Bilirkişilik 
⦁    Makina Değerleme Bilirkişilik 
⦁    Otomotiv, Trafik Kazaları Ve Hasar Tespiti Bilirkişilik 
⦁    Yangın, Doğal Afet Bilirkişilik 

MİEM EĞİTİMLERİNDEN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİR MİYİM?

MİEM kursları yetkilendirme kapsamında olduğundan ücretsiz ya da indirim uygulaması yoktur. Ancak seminerlerimize işsiz üyelerimiz kontenjan dâhilin de ücretsiz katılabilirler.

 

 

MESLEK DİSİPLİNLERİNİN ODA MEVZUATLARI KAPSAMINDA İMZA YETKİLERİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?

⦁    Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
⦁    Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Otomatik Kontrol Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı Ve Buharlı Isıtma Sistemleri Mühendis Yetkilendirme
⦁    Lpg Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Arıtma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Basınçlı Hava Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Mekanik Tesisat
⦁    Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
⦁    Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Asansör Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
⦁    Araçların CNG ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
⦁    Araçların LPG ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Lpg Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
⦁    Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
⦁    Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme
⦁    Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) 
⦁    Etüt-Proje (Sanayi)
⦁    Etüt-Proje (Bina)
⦁    Enerji Yöneticisi 
⦁    Şantiye Şefliği
⦁    Temel Bilirkişilik 
⦁    Kamulaştırma Davaları Bilirkişilik
⦁    İş Kazaları Bilirkişilik 
⦁    Makina Değerleme Bilirkişilik 
⦁    Otomotiv, Trafik Kazaları Ve Hasar Tespiti Bilirkişilik 
⦁    Yangın, Doğal Afet Bilirkişilik 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?

⦁    Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
⦁    Stratejik Planlama
⦁    Yatırım Hizmetleri
⦁    Enerji Yöneticiliği
⦁    Bina ve Sanayide Enerji Etüdü

 

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?

⦁    Enerji Yöneticiliği 
⦁    Etüt-Proje (Sanayi-Bina)
⦁    LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
⦁    İş Kazaları Bilirkişilik 

İMALAT MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?​
 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
 • İş Kazaları Bilirkişilik 
 • Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 
 • Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme 
 • Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
 • Enerji Yöneticisi Sertifikası
 • Etüt-Proje Eğitimi (Sanayi)
OTOMOTİV MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?
 • Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 
 • Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme 
 • Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
 • İş Kazaları Bilirkişilik
 • Enerji Yöneticisi Sertifikası
 • Etüt-Proje Eğitimi (Sanayi)

 

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?
 • Enerji Yöneticisi Sertifikası
 • Etüt-Proje Eğitimi (Sanayi)
 • LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
 • İş Kazaları Bilirkişilik 
 • Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 
 • Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme 
 • Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme
UÇAK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?

⦁    Enerji Yöneticiliği
⦁    Bina ve Sanayide Enerji Etüdü
⦁    Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme 
⦁    Araçların CNG'ye Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme

UZAY MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?

⦁    Enerji Yöneticiliği 
⦁    Bina ve Sanayide Enerji Etüdü

MAKİNE-İMALAT MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİLERİ NELERDİR?

“Makina ve İmalat Mühendisliği” adı altında açılan bölümden mezun olan Oda üyelerimiz de bir süredir YÖK tarafından Makina ve İmalat Mühendisliği bölümü mezunlarının aldıkları eğitimin Makina Mühendisliğine denk olduğuna yönelik belge nedeniyle “Makina Mühendisi” olarak değerlendirilmeleri ve makina mühendislerinin haklarına sahip olmaları yönünde talepleri bulunmaktadır. Odamızın bu konuda YÖK’e karşı açmış olduğu hukuki süreç halen devam etmekle birlikte, Oda olarak gelinen noktada yapılan başvurular ve hukuki süreç yeniden değerlendirilerek; 
“Makina ve İmalat Mühendisliği mezunlarına YÖK tarafından verilen Makina Mühendisliği denklik belgesi nedeniyle Oda tarafından açılan dava devam etmekle birlikte (dava sonucuna göre gereği yapılmak üzere) ilgili üyelere Makina Mühendisleri yetkilerinin verilmesine karar verilmiştir.” 
Buna göre ilgili üyelerimiz Odamıza diplomalarında geçtiği şekilde “Makina ve İmalat Mühendisi” olarak kayıt olacak ve makina mühendislerinin katılmış olduğu tüm eğitim ve sınavlara dâhil edileceklerdir. Ancak söz konusu üyelerimize girdikleri eğitimler öncesi hukuki sürecin Oda lehine sonuçlanması halinde sahip oldukları denklik belgesinin hükmünü yitireceği ve almış oldukları tüm yetkilerin iptal edileceğini konu eden taahhütnamenin imzalatılması gerekmektedir. İlgili taahhütnameyi doldurmayan üyelerin kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. 

 

 

SMM

SMM BÜRO TESCİL BELGESİ NEDİR ?

Mühendislerin Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmeti (SMMH) verebilmek üzere kurdukları firma ve/veya çalıştıkları işyerleri için bağlı bulundukları Meslek Odasından almış olduğu belgedir.

SMM BÜRO TESCİL BELGESİ KİMLERE VERİLİR ?

SMM Büro Tescil Belgesi firma veya şirkete verilir. Mühendis üye bağlı olduğu şubeye başvuruda bulunarak çalışmakta olduğu firma veya şirketi kendi üzerinden tescil ettirir.

SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETİ İÇİN SMM BÜRO TESCİL BELGESİ ALMAK ŞART MIDIR ? 

Bir mühendisin Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmeti (SMMH) verebilmesi için öncelikle kendi meslek odasına üye kaydı yaptırması ve kayıtlı olduğu odadan SMM Büro Tescil Belgesi alması gerekmektedir. Aksi takdirde SMMH veremez.

SMM BÜRO TESCİL BELGESİ ALINMAZSA NE OLUR ? 

SMM Büro Tescil Belgesi almayan firma ve şirketler, SMMH veremezler ve mühendis yetki belgelerini kullanamazlar.

SMM BÜRO TESCİL BELGESİNE BAŞVURUDA BULUNULABİLMESİ İÇİN FAALİYET ALANINDA NELER OLMASI GEREKMEKTEDİR?

SMM Büro Tescil Belgesinde olması istenilen hizmet konularının firma veya şirket faaliyet alanında bulunması gerekmektedir. Örneğin, Doğalgaz hizmeti vermek üzere SMM Büro Tescil Belgesine başvuruda bulunulduysa, faaliyet alanında "doğalgaz ile ilgili plan, proje, taahhüt ve hizmetleri" v.b ifadelerin veya genel anlamda "makina mühendisliği ile ilgili her türlü plan, proje, taahhüt ve mühendislik hizmetleri" v.b. ifadelerin olması gerekmektedir.

SMM BÜRO TESCİL BELGESİNE BAŞVURUSU ESNASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

⦁    SMM Bürosunun, mekan ve donanım olarak mühendislik hizmeti vermeye uygun olması gerekmektedir,
⦁    Ücretli Çalışacaklar için SMM Büroları, sadece kendi proje ve uygulamalarını yaptıkları işler için, üçüncü şahıslara ve kurum/kuruluşlara hizmet sunmamak koşuluyla Büro Tescil Belgesi alabilirler,
⦁    SMM Büro Tescil Belgesi almak istenilen konuların firma veya şirket faaliyet alanında olması gerekmektedir,
⦁    SMM Büro Tescil Belgesi başvurusu esnasında istenen tüm evrakların asıl ve okunaklı olması gerekmektedir,
⦁    Firmada Ücretli Çalışacak üye için, firma ile yapılacak olan noter onaylı hizmet sözleşmesinde, mühendisin firmada çalışması ile ilgili ve sosyal haklarını içeren maddelerin olması, bu maddelerin tam ve anlaşılır olması gerekmektedir,
⦁    Üye şirket ortağı ise, TMMOB‘a bağlı mühendislerin hisse oranlarının diğer ortakların hisse oranlarından fazla olması gerekmektedir.

 

SMM’Lİ MÜHENDİSİN FİRMA VEYA ŞİRKET DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Mühendis; SMM Büro Tescil Belgesi aldığı firma veya şirketten ayrılıp başka bir firma veya şirkete geçmek istiyorsa, mevcut SMM Büro Tescil Belgesinin iptali için bağlı olduğu şubeye dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Mühendis ve firmadan iptal için gerekli belgeler temin edildikten sonra mevcut SMM Büro Tescil Belgesinin iptali yapılır. Daha sonrada yeni firma veya şirket üzerinden SMM Büro Tescil Belgesi için Odaya başvuruda bulunulması gerekmektedir.

SMM BÜRO TESCİL BELGESİ BAŞKA KİŞİ VEYA FİRMAYA DEVREDİLEBİLİR Mİ?

SMM Büro Tescil Belgesi başka kişi ve/veya firmaya devredilmez. Mühendis ve/veya firma    değişikliğinde Odaya yeniden SMM Büro Tescil Belgesi için müracaatta  bulunulur.

PROJELERİMİ ODA DENETİM VE ONAYINDAN GEÇİRMEK ZORUNDA MIYIM?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası SMM Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri çok açık olup, SMM Büro Tescil Belgeleri, üyelerin kendi istek ve iradeleriyle yapmış oldukları başvurular üzerine, ilgili yönetmelik çerçevesinde bir SMM Bürosunun yetkili SMM’ i olarak tescil edilmesi sonucunda düzenlenmektedir. SMM’ler de, aynı yönetmelik hükümlerinde yetkili SMM statüsünde olanlar için belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahip olmakta ve yine ilgili yönetmeliğin yetkili SMM statüsünde olanlar için öngördüğü yükümlülüklere uymak zorundadırlar. SMM’ler söz konusu yönetmelik kapsamına giren SMM hizmetlerini diğer idareler istesin veya istemesin mesleki denetimden geçirmekle yükümlüdür. 

KENDİ FİRMAMDA SMM İKEN, BAŞKA BİR FİRMADA SMM VE/VEYA ÜCRETLİ SMM OLABİLİYOR MUYUM?

Serbest Mühendislik ve/veya Müşavirlik Bürolarının Tescili İçin Gerekli Belge ve Koşullar
Madde 6- 
Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürolarının tescili için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosu adına tam gün çalışma koşulunun sağlanması,
1) Serbest mühendislik ve müşavirlik bürosu adına tam gün çalışan (kendi hesabına, ortak, ücretli ve benzeri) en az bir serbest mühendisin bulunması; .... şeklinde olup; SMM olarak sadece tek bir yerde (firma sahibi, firma ortağı veya ücretli konumunda) faaliyet yürütebileceğiniz açıktır.

 

SORUMLU MÜDÜR

SORUMLU MÜDÜRLÜK YAPABİLECEK MESLEK DİSİPLİNLERİ NELERDİR?

DOLUM TESİSLERİ İÇİN; Çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makina, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makina, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,
OTOGAZ İSTASYONLARI İÇİN; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak gerekmektedir.
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi kişiler, sorumlu müdür sertifikası alarak ve sorumlu müdür sözleşmesi imzalayarak LPG otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilirler.

 

SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGEM İLE KAÇ İSTASYONDA ÇALIŞABİLİRİM?

Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince Sorumlu Müdür olarak anılacak kişi en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu’nda görev yapabilecektir.

LPG OTOGAZ İSTASYONU/DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR KONTROL KAYIT DEFTERLERİNİ NASIL ALABİLİRİM?

LPG Piyasası Yönetmeliklerinde Belirtilen LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri, Sorumlu Müdürlere imza karşılığında 100 TL Ücret İle Şubelerimizden ve Temsilciliklerimizden teslim edilmektedir. 

 

YAYIN

KİTAP NASIL SATIN ALABİLİRİM?

Bulunduğunuz yere en yakın, Makina Mühendisleri Odası Şube ya da İl Temsilciliklerine uğrayarak kitabınızı satın alabilirsiniz. Oda merkezinden kitap satışı yapılmamaktadır.

DERGİLERE NASIL ABONE OLABİLİRİM?

Dergilere abonelik sistemi bulunmamakla beraber bu yayınlarının gönderimi, odaya kayıt olan üyelere yöneliktir. Odaya kayıt olurken üye tarafından 3 periyodik yayından (Mühendis ve Makina-Güncel, Endüstri Mühendisliği ve Tesisat Mühendisliği) biri seçilir ve istenilen adrese gönderimi yapılmaya başlanır.

 • Mühendis ve Makina Dergisi, bu dergiyi seçen ve 1 yıldan az borcu olan üyelere,
 • Endüstri Mühendisliği Dergisi, MMO’üye tüm Endüstri Mühendislerine ve İşletme Mühendislerine,
 • Tesisat Mühendisliği Dergisi, bu dergiyi seçen ve 1 yıldan az borcu olan üyelere,
 • Oda Bülteni, sadece delege olan üyelere gönderilmektedir.

Ayrıca dergilere internet ortamından ulaşabilirsiniz.

Mühendis ve Makina- Güncel    : https://www.mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-guncel
Mühendis ve Makina        :         https://www.mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-dergisi
Endüstri Mühendisliği       :         https://www.mmo.org.tr/yayin-turu/endustri-muhendisligi-dergisi
Tesisat Mühendisliği        :         https://www.mmo.org.tr/yayin-turu/tesisat-muhendisligi-dergisi
Oda Bülteni                     :         https://www.mmo.org.tr/yayin-turu/oda-bulteni

 

 

DERGİLER KAÇ AYDA BİR YAYIMLANIR?

Mühendis ve Makina- Güncel    :  Aylık
Mühendis ve Makina        :          Aylık
Endüstri Mühendisliği        :         3 aylık
Tesisat Mühendisliği        :          2 aylık
Oda Bülteni                          :     Aylık

 

 

LPG

1.ARACIMA LPG DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPTIRMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM ?

Aracınıza LPG Dönüşümünü; bünyesinde “Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi” sahibi yetkili makina mühendisi çalıştırarak Oda‘dan SMM Büro Tescil Belgesi almış ve TSE‘ den Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış firmalarda yaptırınız. Bu firmalar, ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde araçlarda yakıt sistemi tadilatı yapmaya yetkilidir.
Aracınızda yapılan yakıt sistemi tadilatı sonrası, aracın ruhsat bilgilerine göre düzenlenen Montaj Tespit Raporu ekinde proje düzenlenmekte ve bu rapor Şubemizin Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonlarında onaylanmaktadır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘ nun 32.Maddesi gereğince araçta yapılan her türlü tadilat 30 gün içerisinde tescili yapan kuruluşa bildirilmek zorundadır. Yetkili firmalarda araçlarınıza yaptırdığınız LPG dönüşümü sonrası düzenlenen Montaj Tespit Raporu‘nu istasyonlarımızda onaylatılıp 30 gün içerisinde aracınızın bağlı olduğu trafik şubesine bildirilmek ve LPG dönüşümünü araç ruhsatına işletmek Karayolları Trafik Kanunu gereği zorunludur. Montaj Tespit Raporları‘ nı 30 gün içerisinde istasyonlarımızdan onaylatmayan araçlar hakkında trafik tescil şubelerine araçların trafikten men edilmesi için gerekli bildirimler yapılmaktadır. Aracınızda yapılan her türlü tadilatı mutlaka ruhsatınıza işleterek ilgili kanunlardan dolayı olan yükümlülüklerinizi yerine getiriniz. 

2. ARACIMDAKİ LPG TESİSATINI RUHSATA NASIL İŞLETİRİM?

Aracınızda yapılan her türlü tadilatı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği, tescili yapan kuruluşa bildirilmek zorundasınız. Aracınızdaki LPG Dönüşümü ilgili kurumlara bildirmek için Makina Mühendisleri Odası‘ ndan onaylı Montaj Tespit Raporu gerekmektedir. Aracınızın LPG tesisatını Odadan SMM Büro Tescil Belgesi alarak yetkilendirilmiş bir firmada ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde değiştirilecek parçaları yenilettikten sonra firmanın düzenlediği Montaj Tespit Raporu‘ nu Odadan onaylatarak ve aracınızın kayıtlı olduğu trafik tescil müdürlüğüne vererek ruhsata işletebilirsiniz.

3. NE KADAR ZAMANDA BİR GAZ SIZDIRMAZLIK RAPORU ALMALIYIM?

Her periyodik fenni muayene öncesi aracınıza Gaz Sızıdrmazlık Raporu almanız ve bu raporu periyodik muayene sırasında ibraz etmeniz gerekmektedir. Uygulamada Makina Mühendisleri Odası, aracınıza kontroller sonrası aldığınız Gaz Sızdırmazlık Raporu ekinde Motorlu Taşıt LPG-CNG Ruhsatı vermektedir. Üzerinde hologram etiket bulunan bu ruhsat ile bir aracın LPG tesisatının ilgili standartlar çerçevesinde denetlendiğini ve Gaz Sızdırmazlık Raporu aldığı anlaşılmaktadır. Aracınızın fenni muayene periyotları esas alınarak düzenlenen ruhsatın üzerinde bir sonraki kontrol tarihi bulunmaktadır.

4. ARACIMIN LPG TESİSATINDA GAZ SIZINTISI OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUM NE YAPMALIYIM?

Halkın can ve mal güvenliğini düşünerek bir kamu hizmeti olarak yaptığımız LPG‘ li araçlar üzerinde yaptığımız denetimler İstanbul‘da Şubemize bağlı Araç Kontrol İstasyonlarında devam etmektedir. Aracınızın LPG tesisatından herhangi bir şüphe duymanız durumunda, kontrol istasyonlarımızda ilgili standart ve yönetmelikler çerçevesinde Makina Mühendisi teknik görevlilerimiz tarafından aracınız ücretsiz olarak kontrol edilecektir.

5. NE KADAR ZAMANDA BİR EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMALIYIM?

08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” de araç cinslerine göre aşağıda belirtilen periyotlarda araçların egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekmektedir.
Araç Cinslerine Egzoz Gazı Ölçüm Periyotları
1 Hususi Otomobiller ilk 3 yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir
2 Resmi otomobiller ilk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir
3 Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir
4 Trafikte seyreden tüm motorlu taşıtlar on yaş sonunda yılda bir
6. Aracımda ki LPG Tesisatını Söktürmek İstiyorum?
Araçlarda LPG veya CNG Dönüşümü “SMM Büro Tescil Belgesi” ve “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” olan servislerde, uzman bir mühendisin gözetiminde yapılmaktadır. Aracınızdaki tesisatın sökümüde gene bu dönüşüme yetkili firmalarda yapılmalıdır.
Seri tadilat yöntemiyle LPG dönüşümü yapan firmada da söküm işlemini gerçekleştirdikten sonra, münferit tadilat yöntemiyle proje çizen firmalarda LPG Sökümü ile ilgili proje hazırlanmalıdır. LPG Söküm projesi çizilen araca Periyodik Muayene İstasyonlarında tespit yapılmaktadır. Yapılan tespit sonrası trafiğe kayıtlı olduğu tescil bürosundan ruhsat yenilenerek “Araç LPG ile Çalışır” ibaresi kaldırılır.
Aracınızdaki yakıt sistemi tadilatını yetkili yerlerde söktürdükten sonra, sökümü yapan firmanın yetkili olduğuna dair “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”, “SMM Büro Tescil Belgesi”, “Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi” ve söküm faturası ile AİTM projesi çizmeye yetkili firmalara başvurarak proje çizdirmeniz gerekmektedir.
AİTM firmalarından temin edeceğiniz proje ile periyodik muayene istasyonlarında aracınıza tespit muayenesi yaptırarak proje ekinde muayene ait belgelerle ilgili trafik tescil bürosuna başvurabilirsiniz. 

7. ARACIMDAKİ LPG TESİSATINI BAŞKA BİR ARACA MONTAJ YAPTIRABİLİR MİYİM?

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik‘te “Yakıt dönüşümü yapılacak araçlarda eski, kullanılmış, standart dışı malzemeler kullanılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır. LPG dönüşümü sonrası montaj tespit raporunda belirtilen LPG parçaları kayıt altına alınır. Onaylı montaj tespit raporu aracın trafikteki dosyasında kayıt altına alınarak saklanmaktadır. Bir araçtaki LPG tesisatı her ne nedenle olursa olsun başka bir araca montajı yapılamaz.