×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Bilgi

Teknik Sözlük çalışmamız yapım aşamasındadır.  Odamızın ortak çalışmalarının ürünü olan bu sözlük, onu kullananların katkısı ile gelişebilir. Ayrıca gelişen teknoloji, zaman ile dilimize giren yeni terim ve sözcüklerin doğmasına sebep olacaktır. Öneri ve Katkılarınızı bekliyoruz.
Değerlendirmelerinizi yayin [at] mmo.org.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 

TÜR ADI SEMBOL
İSİM/AD (i)
SIFAT (s)
FİİL (f)
ZARF (z)
EDAT (-e)
EK ek
BAĞLAÇ b
worker

emekci (i)

worker

işçi (i)

workday

iş günü (i)

workbench

tezgah (i)

workaround

incelikle bir çözüm bulmak (f)

workable concrete

işlenebilir kıvamda beton (i)

workable

işlenebilir (s)

workable

(adj) çalışabilir, faal (s)

workability of bituminous materials

bitümlü karışımın işlenebilirliği (bitümlü karışımın serilmesi ve özellikle sıkıştırılması sırasında kolay işlenebilme özelliği) (i)

workability

işlenebilirlilik (i)

work, job

iş (i)

work, force-account

bkz. force-account work (i)

work zone

çalışma zonu, çalışma alanı (bir karayolu üzerinde yol bakım ve yapım işlemlerinin yapılması sırasında trafik akımı veya trafik hareketlerinin kısıtlandığı yol kesimi) (i)

work without load

yüksüz serbest çalışma (i)

work transfer

İş aktarımı: Bir sistemin sınırları boyunca iş biçiminde aktarılan enerjidir. (i)

work site

iş yeri, şantiye (i)

work shop

atelye (i)

work schedule

çalışma planı, iş ilerleme planı, uygulama programı (i)

work program

iş programı (belirli bir devrede yapılacak çeşitli işleri ve projeleri, bunlarla ilgili teşkilatı, bunların birimlerini veya kısımlarını belirten bir plan) (i)

work mode choice system

iş modu seçme sistemi (i)

work load

çalışma yükü, iş yükü (i)

work in progress

devam eden iş (hizmet kesimleri tarafından kısmen tamamlanmış devam etmekte olan iş) (i)

work function

çıkış işi

Work file

Çalışma kütüğü (i)

work equipment

çalışma ekipmanı (i)

work environment

çalışma ortamı, işyeri koşulları (i)

work breakdown structure

iş dökümü yapısı (i)

work bench

iş tezgahı (i)

work area

çalışma alanı (i)

work area

iş sahası, şantiye (i)

work

işlemek (f)

work

iş (i)

work

çalışmak (f)

work

çalışma (i)

work

çalışmak, iş yapmak (f)

work

iş yapmak (f)

work

İş: Bir yol boyunca etkiyen kuvvete bağlı olarak aktarılan enerjidir. (i)

Work

iş. iş birimi, Joule, erg, N m (i)

work

iş, çalışma(k) (i)

word wrap

sözcük kaydırma (i)

word size

word length

word processing

sözcük işlem (i)

word processing

metin işleme, yazı işleme (i)

word processing

sözcük işlem, kelime işlem (bilgisayar) (i)

word markings

yer yazıları (trafiğin düzenlenmesine yarayan, yolun yüzüne uygulanmış, yazı şeklinde yol işaretleri) (i)

word length

sözcük uzunluğu (i)

word

sözcük, kelime (i)

wool

yün (i,s)

Woof

Atkı ipliği, dokuma, örgü (i)

woodyard

odun deposu (i)