ÖĞRENCİ SERVİSLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Trabzon Şubesi

MMO Trabzon Şube Başkanı Şaban BÜLBÜL‘ ün okul servisleri ile ilgili yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.
Okul servisi olarak hizmet verecek nitelikteki taşıtlar ve personelin niteliğine ilişkin detaylar ‘Okul Servis Araçları Denetleme Kurulu‘ tarafından yayımlanmış ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre Okul Servis Araçları ve bu hizmeti veren personelin özellikleri aşağıda sıralanmıştır.
 
-Okul servis araçlarının arkasında standartlara uygun ‘Okul Taşıtı‘ yazısı bulundurulması,
 
-Öğrenciler ile rehber öğretmenin iniş ve binişleri sırasında kullanılmak üzere en az 30 santimetre çapında üzerinde siyah ‘Dur‘ yazılı kırmızı ışıklı lamba olması,
 
-Öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçevelerin sabit hale getirilmesi,
 
-Sağlık çantası (İlkyardım malzemelerinin bulunduğu) ve trafik setinin bulunması,
 
-Araçların kapılarının, sürücüler tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, hidrolik vb.) olması ya da araç sürücüleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) veya otomatik olduğu takdirde kapıların açık veya kapalı olduğu hususu sürücüye optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olması,
 
-Araçların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan muayene sürelerini kapsayacak şekilde fenni muayenelerinin (Periyodik) yaptırılması,
 
-Araçların yaşlarının yirmi yaşından büyük olmaması,
 
-Araç cinsine göre, minibüsler için doldurma kapasitesi en az bir kilogram olan en az bir adet, otobüslerde doldurma kapasitesi beş kilogram olan an az iki adet yangın söndürme cihazlarının bulunması,
 
-Taşıma Kapasitesi üzerinde öğrenci alınmaması,
 
-Zorunlu mali mesuliyet sigortasının yaptırılması,
 
-Sürücülerin, en az 5 yıllık (B) sınıfı, en az 3 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesi ile "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" sahibi olması,
 
-Okul servis araçlarında emniyet kemeri uygulaması yapılması ve hız limitlerine uyulması, okullara gidiş ve geliş saatleri ile belirlenmiş güzergah taşıma programlarına mutlaka uyulması ile sürücüler ve diğer araç personelinin ahlâki durumları dahil genel tutum ve davranışlarının araştırılması, öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli olarak sürdürülmesi için yukarıda belirlenen tüm hususların kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile ilçe millî eğitim ve okul müdürlüklerinin takip ve kontrolü altında tutulması gibi hükümleri içermektedir.
 
Bilindiği gibi servis araçlarının yaş sınırı 12 yaştan, 20 yaşa çıkartılmıştır ve taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere bulundurulması zorunlu olan rehber personelin 20 yaşında ve en az ilköğretim mezunu olması şartı yeterli görülmüştür. Değişiklik öncesi, rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan bu değişikliklerin, çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atacağı yönündeki tartışmaları alevlendireceği düşüncesindeyim.
Üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise okul servis taşımacılığını, yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde yapmaya çalışan, bu hizmeti meslek edinmiş esnafın, izin belgesi ve herhangi bir kaydı olmayan kısaca korsan servis olarak tanımladığımız sözde okul servislerine karşı haksız rekabetle karşı karşıya kalmasıdır. Öyle ki bu kayıtsız servisler devlete karşı ödevlerini yerine getirmemekle birlikte gerek ve yeter koşullardan uzak ve ciddiyetsiz olmaları endişe kaynağı olarak velilerin gündeminde kalacaktır.
Okul servisi hizmeti verecek niteliklerdeki taşıt sahipleri bulunduğu mahalli idarelere müracaat ederek izin belgesi olmak zorundadır. Ancak bu taşıtları kontrol eden personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması Servis hizmeti veremeyecek nitelikteki taşıtlara da izin belgesi verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için yalnız şehir merkezinde değil, ilçe ve belde yönetimlerince de etkin denetimin yapılması son derece önemlidir. Yetersiz, yetkisiz ve standartlara uygun olmayan taşıtların sahipleri, bu taşıtlara göz yuman yetkililer, bu taşıtların izin belgelerini düzenleyen kişi ve kurumlar hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır. Bilinmelidir ki hiçbir kurum, kuruluş veya tüzel kişiler çocuklarımızın güvenlik ve emniyetini doğrudan ilgilendiren bu konuda ihmalkar davranamaz. Kamuoyunda rahatsızlık oluşturan bu konu hakkında kurumumuza sıklıkla şikayetler gelmektedir.
Bilindiği gibi ilimizde ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs cinsi tüm araçlar "S" harf grubunda toplanmıştır. Çok ilginçtir ki servis araçları da aynı harf grubu plaka ile hizmet vermektedir. Bu durum servis araçlarının denetimini güçleştirdiği gibi gerçekte "okul taşıtı" özelliğini taşımayan, korsan olarak aracına okul taşıtı ibaresi yazdırılan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmasının önünü açmaktadır.
Bu sebeple, çocuklarımızın taşımacılığında kullanılan araçların daha iyi denetlenebilmesi ve okul taşıtı olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmasının önlenmesi için mevcut servis araçlarının farklı bir harf grubu plakada toplanması gerekmektedir.
Önerimiz, konunun Belediye Meclisi gündeminde değerlendirilerek, mevcut servis taşıtlarının mümkünse "J" harf grubu ya da uygunluğu kararlaştırılan başka bir harf grubunda toplanması, ilçeden ilimize servis yapanların "S" harf grubunda kalması hususunda karar alınması ve alınan kararın Karayolları İl Trafik Yönetmeliği` nin 57. maddesi hükmüne göre gerekli tahsisin yapılması için İl Trafik Komisyonuna gönderilmesinin sağlanmasıdır.           
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve dile getirmeye çalıştığımız endişelerimizin asıl kaynağı olan ebeveynlerimiz adına kamuoyunun dikkatine sunduğumuz görüş ve önerilerimizin yetkili merciler tarafından değerlendirileceğine inancım tamdır,  sevgi ve saygılarımı sunarım.