TRABZON` DA ASANSÖRLERİN YILLIK PERİYODİK MUAYENELERİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Trabzon Şubesi

MMO Trabzon Şube Başkanı Şaban BÜLBÜL‘ ün Trabzon‘ da asansörlerin yıllık periyodik muayeneleri ile ilgili yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.
18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete` de yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete` de Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. Bu yönetmelikle, Belediyelerde sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu tutulmuştur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi de A tipi muayene kuruluşu olarak Trabzon ve ilçe belediyelerinde asansörlerin yılda bir kez yapılan kontrol çalışmalarına, 2012 yılında başlamış ve belediyeler ile imzalanan Asansör Protokolleri çerçevesinde kontrol hizmetlerini sürdürmektedir.
MMO gerçekleştirdiği asansör denetimlerini akredite personeller tarafından yapmakta, kontrol sonucuna göre asansörün kullanılmasında can ve mal güvenliği açısından tehlike içeriyorsa kırmızı etiket, eksik ve hatalar olmasına rağmen can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmiyorsa sarı etiket, hiçbir eksik ve hatası yoksa yeşil etiketle işaretlenerek kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen veriler ve sonuçlar bina yöneticisi ve ilgili belediye ile paylaşılmaktadır. MMO Asansör Kontrol Merkezi Akredite Muayene Kuruluşu MMO Trabzon Şube olarak yapılan bu kontrollerde Ocak 2013 sonu itibariyle Trabzon`da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Belediyeler adına yapılan Asansör kontrolleri sayısında artış vardır ancak bu artış denetlenmesi gerekli asansör sayısı ile kıyaslandığında yasal zorunluluğun getirdiği süreçte çok yetersiz kalmaktadır. Buna göre kamuoyunda bu konuda yeterince bilinç oluşmadığı görülmekte, yerel yönetimlerin de pek ilgili davranmadığı sonucu çıkmaktadır.
Trabzon ili ve ilçelerinde kontrolü tamamlanan bu az sayıdaki asansörlere ilişkin, can ve mal güvenliği açısından tehlike içeren ve kullanılmaması gereken kırmızı etiketli asansörlerin oranının yüzde 89, eksik ve hatalar olmasına rağmen can ve mal güvenliği için risk teşkil etmeyen sarı etiketli asansörlerin oranının yüzde 8, tamamen uygun, hiçbir eksik ve hatası bulunmayan yeşil etiketli asansörlerin oranının da yüzde 3 olması bu günde en az iki kez kullandığımız, aile fertlerimizin, çocuklarımızın kullandığı asansörlerimizdeki bu kara tabloyu gözler önüne sermektedir.
Yapılacak çalışmalarla, hayatımızın içerisindeki asansörlerdeki bu tablonun değiştirilmesi mümkündür. Bu konuda hem yerel yöneticilere, hem de asansör sahip ve kullanıcılarına düşen görevler vardır. Asansörlerde meydana gelebilecek üzücü bir kaza sonucu doğacak her türlü tazminat ve riskten yöneticilerin sorumlu olduğu dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarla Trabzon`da yaklaşık 5 bin asansör faal durumda olduğu tahmin edilmektedir. Bu asansörlerin yetkili asansör firmaları tarafından periyodik bakımını aylık olarak yaptıklarını düşünürsek, aylık bakım sözleşmesine istinaden asansörde oluşan herhangi bir kaza durumunda asansör yöneticisi ile  bakımı yapan firma eşit oranda suçlu kabul edilmektedir.
Buna göre Gerekli ve geçerli belgeleri olmayan ehliyetsiz firma ve kişilere yaptırılan bakımlarda bütün sorumluluk yalnız yöneticilerde olmaktadır. Oluşabilecek bir kazada yöneticiler hakkında 6 aydan başlayan hapis ve para cezaları söz konusu olmaktadır. 20 Aralık 1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan asansör yönetmeliği, her asansörün yetkili bir asansör firmasıyla yazılı anlaşmayla kullanımdaki asansörün aylık periyotlar halinde bakımını mecburi kılmaktadır.
Değerli apartman, site sakinleri ve yöneticileri, aile fertlerimizin de kullandığı ve yaşamımızı kolaylaştıran bu cihazlar için gerekli bakım ve kontrol işlemlerini yaptırmak hem vicdani hem de insani görevimiz olmakla birlikte yasaların istediklerini yapmak birer vatandaşlık ödevidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarım.