TRABZON` DA DOĞALGAZ GERÇEĞİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Trabzon Şubesi

MMO Trabzon Şube Başkanı Şaban BÜLBÜL‘ ün Trabzon‘ da Doğalgaz gerçeği ile ilgili yapmış olduğu basın açıklaması aşağıdadır.

Trabzon` umuz için uzun bir yol hikayesine dönüşen doğalgaz, LPG ve Motorin` e göre yaklaşık 5 kat, elektriğe göre 3.5 kat, ithal kömüre göre yaklaşık %20 daha ucuz bir yakıttır. İlimizde sıklıkla uygulanan mimari özelliklerdeki bir konut baz alındığında ısınma, sıcak su temini ve mutfak kullanımında bilinen yakıtlar kullanılarak yapılan harcamalarla, yalnız doğalgaz kullanılarak aynı ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcama karşılaştırıldığında 2000TL seviyelerinde tasarruf mümkün olabilmektedir.

Doğalgazın ekonomik olmasının yanında, şehrimizdeki şehir planlamasından kaynaklı olarak yeterli rüzgar koridorlarının bulunmaması nedeni ile yoğun bir hava kirliliği yaşanmaktadır. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın sağlığına etkileme noktasını geçen bu hava kirliliği hepimizin sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Hava kirliliği sorununun çözüm odağında yer alan, çağdaş ve ekonomik bir yakıt olan doğalgaz ilimizde henüz istenilen hizmetle tüketime sunulamamıştır. Artık büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşan, ülkenin gündemine zaman zaman siyasi, kültürel ve sportif aktivitelerle damgasını vuran ilimizde doğalgaz abone sayısı 8784 adet gibi dört haneli rakamlarda kalmış, 7 yılı aşan doğalgaz deneyimi ile Trabzon` umuzun doğalgaz kullanımı istenilen boyutlara ulaşmamıştır.

Alt yapı çalışmalarının eksikliklerine rağmen tamamlanabildiği mahallelerimizde doğalgaz kullanım oranı ancak %58 olarak gerçekleşebilmiştir. Gaz dağıtım firmasının geçen zamana göre yaptığı çalışmalar değerlendirildiğinde Trabzon ili için başarılı olamadığı anlaşılmaktadır. Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak yaptığımız seminer, komisyon toplantıları, doğalgaz sektöründeki problemlerin çözümü için yaptığımız çalışmalar sonucunda ulaştığımız tablo iç açıcı olmaktan uzak olmuştur. Doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren proje ve taahhüt firma temsilcilerinin de altına imza attığı oda görüşümüz şu şekildedir,

Mevcut alt yapı uygulamalarında Gaz firması yetersiz kalmış, istenilen hızda yol alamamıştır. Sık sık zemin ve güzergah problemleri ileri sürülerek oluşturulan lokal çözümler, sonuca ulaşmada yetersiz kalmıştır. Gaz firması yatırım planının deklarasyonunu yeterince açık yapamamış, tesisat firmaları, apartman yöneticileri ve kat maliklerinin bu belirsizlikler karşısında endişeli ve kararsız bir tutum içerisine girmesi, Trabzon` a doğalgazın ulaşamayacağı düşüncesinin oluşması sağlanmıştır. Gaz firmasının potansiyel abone oranının düşük olmasını birçok kez dile getirdiği bilinmekle birlikte, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel değerlendirmelerin yapılmadığı bu yatırımlarda Trabzon` un nüfus yoğunluğunun bulunduğu bölgelere doğalgaz erişimi halen sağlanamamıştır. Buna rağmen sokakların gelişigüzel kazıldığı, yollarımızın yapısının bozulduğu yetersiz alt yapı çalışmalarına Trabzon insanının hoşgörü ile yaklaştığı unutulmamalıdır. Yetkilendirilmiş doğalgaz firmalarının sorunlarına kaynak teşkil eden, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan gaz firması teknisyenlerinin kişiye göre değiştirdiği Doğalgaz uygulaması şartnamesinin halen sektörün ve istihdamın önünü tıkayan bir unsur olduğu bilinmelidir. Ayrıca, doğalgaz sektöründe faaliyet gösterip de herhangi bir kaydı, yetki belgesi olmayan, mahalle aralarında türemiş, doğalgaz ile yalnız tabelasındaki kadar ilgisi bulunan korsan firmalar haksız rekabete yol açtığı gibi, doğalgaz dönüşümü adı altında, mesken ve binaları patlamaya hazır bomba haline çevirmektedir. Yerel yönetimlerin yalnız tabelası bulunan, bu tip işletmeleri tespit edip, faaliyetlerini durdurmak, varsa eğer ruhsatlarını iptal etmek gibi önemli bir sorumluluğu da olmalıdır. Gaz dağıtım firması, yetki belgesi olan firma mühendislerini denetlemek için MMO ile işbirliği yapmak yerine,  projelendirme ve kontrolde bilimsel verileri değerlendiren, mesleki denetimi dikkate alan Makine Mühendisleri Odası, kontrol ve denetim mekanizmasının dışında bırakmış, paket yazılım üreten firmalara kaynak sağlayacak uygulamalara imza atmıştır.

Tükettiğimiz enerjinin %70` ini ithal ettiğimiz ülkemizde toplam tüketilen enerjinin %35-40` ı konutlarda tüketilmektedir. Giderek artan enerji talebinin karşılanması ve enerji israfının önlenmesi için 2008 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2011 yılı başlangıcında Bina Enerji Performansı Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yasalara göre net kullanım alanı 2000m2 ve daha fazla olan binalarda yakıt cinsi ne olursa olsun merkezi ısıtma sistemi kullanma zorunluluğu var iken, daha fazla abone sayısı, daha fazla depozito ücreti,daha fazla sayaç bedeli almak adına Gaz firması yasaları çiğneyecek projelere imza atmıştır.

Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki, Trabzon için yapılan her türlü iyi niyetli ve faydalı çalışmalar bu şehrin tüm insanları tarafından desteklenecektir. Bu desteğe layık olmak için çok çalışmak, sorulara ve sorunlara kulak vererek çözüm odaklı hizmet üretmek elbette ki takdir edilecektir. O halde Trabzon insanının takdirini kazanmak için ticari kaygılardan uzak, kamu hizmetinin gereğini yapmak yegane amaç olmalıdır.