Yayın Politikası

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN: 1300-3410) 1989 yılında TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından yayımlanmaya başlanmıştır. Kurulduğu yıldan beri, yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip edebilmelerine olanak tanımak, edinilen deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik kazandırmak, Endüstri Mühendisliği uygulamalarının topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak Endüstri Mühendisliği Dergisinin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.

Endüstri Mühendisliği Dergisi; Üretim planlama, Kalite Kontrol, Üretim sistemleri, İnsan makine sistemleri (ergonomi, iş etüdü vb), Yöneylem Araştırması, Bilgi teknolojileri gibi alanlardaki makaleleri kabul etmektedir.

 1. Endüstri Mühendisliği Dergisi TMMOB-MMO tarafından yılda üç sayı yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler en az 2 iki hakem tarafından değerlendirilir.

 2. Yazarlara, okurlara ve kurumlara tarafsız yaklaşır. Konu zenginliğinin korunup geliştirilmesini teşvik eder. İçerik, dil ve biçim açısından nitelikli yayın yapar.

 3. Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış makaleler kabul edilir.

 4. Özgün niteliği olan orijinal teorik ve araştırma (uygulama) kategorisindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Bu kategorideki makalelerin; Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarında üretilen bilginin yeni (yeni bir yöntem öne sürmesi) ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış veya kapsamlı bir uygulama özeliğine sahip olması beklenir. 

 5. Teknik not, editöre mektup, tartışma makalesi, vaka takdimi ve çeviriler kabul edilmez.

 6. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

 7. Makaleler, yazım kurallarına ve web sayfasında verilen şablon (http://dergipark.gov.tr/endustrimuhendisligi/writing-rules) kullanılarak hazırlanmalıdır. Ön Kontrol aşamasında kurallara uygun olmayan makalelerin  düzeltilmesi talep edilir. 10 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde başvuru iptal edilir.

 8. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, ön kontrol aşamasında iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile taranarak benzerlik raporu oluşturulur.  Benzerlik oranı %25 üzeri çıkan makaleler için sorumlu yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmenin en geç 20 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

 9. Makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi garanti edilir.

 10. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda hakemlere 10 gün ek süre verildiğine ilişkin mesaj gönderirler. 40 gün içinde sonuç alınamaması durumda yeni hakem ataması yapılır.  

 11. Makale hakkında kabul/ret kararı, alan editörü önerisiyle editör tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major ya da minor düzeltme kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

 12. Makale hakkında verilen minör veya majör kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından 20 gün içinde yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.

 13. Hakemlerin çoğunluğu tarafından “RED” edilen makaleler, alan editörü önerisiyle editörler tarafından red verilir.

 14. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 15. Bir yazarın bir sayıda sadece bir makalesi yayınlanabilir.

 16. Dergide yayınlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergimize devredilmiş sayılır.

 17. Makale için yazarlara herhangi bir ücret alınmaz, ödenmez.

 18. Yazarlar tarafından, makalede çıkar çatışması beyanı yapılır.