Yayın Politikası

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Yayın Amaçları
EM ve YA alanlarındaki gelişmeler, çalışmalar ve araçlarla ilgili akademik nitelikli yayın yapar.
EM ve YA alanlarındaki başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması ve deneyimlerin paylaşılması için yayın yapar.
Meslek ile ilgili görüşlerin aktarılmasını ve tartışılmasını sağlar. EM ve YA alanlarında ortak bir dilin oluşmasına katkıda bulunur.

Yayın İlkeleri
EM Dergisi, Yayın Kurulu (YK) tarafından yayına hazırlanır. YK yazıların seçimini hakem görüşlerini alarak yapar.
Yazarlara, okurlara ve kurumlara tarafsız yaklaşır.
Konu zenginliğinin korunup geliştirilmesini teşvik eder.
İçerik, dil ve biçim açısından nitelikli yayın yapar. Yayın dili Türkçe ve İngilizce`dir.
Yazının EM Dergisine gönderilmesi,
yazının herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olduğunu,
EM Dergisindeki değerlendirme süreci boyunca başka bir yayın organının değerlendirme sürecinde yer almayacağını,
yazı kabul edildiğinde yazının basım haklarının EM Dergisine geçtiğini ve başka bir dilde ve/veya ortamda, yayıncının onayı olmaksızın yayımlanamayacağını
gösterir.

Yazı Türleri ve Değerlendirme
EM  Dergisi, yayın amaçları ve ilkeleri   doğrultusunda   hedef  okuyucu kitlesini ilgilendiren Makale, Uygulama, Teknik  Not, İletişim,  Doktora  Tez Özeti ve Ödül Almış Çalışma gibi farklı türde yazılara yer verir.
Makale, literatüre katkı sağlayan özgün yazıdır.
Uygulama, mesleki pratiğe  katkı sağlayan ve  mesleki bir  konuda tutarlı, rasyonel ve başarılı uygulamaları anlatan yazıdır.

Teknik Not, Makale`ye göre  dar kapsamlı, literatüre  katkı sağlayan özgün yazıdır.
İletişim,  eğitime, mesleğin icrası  ve  uygulamalarına  genel anlamda katkı sağlayan; mesleğe yönelik felsefi tartışmalar başlatma  ve mesleğe yeni açılımlar kazandırma potansiyeli  taşıyan yazıdır. Meslek ve alanla ilgili eser, kitap ve yazılımları tanıtan ve değerlendiren yazılar da bu kapsamdadır.
Doktora Tez Özeti, doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış araştırmacıların doktora tez özetidir.
Ödül Almış Çalışma, (bilinen) bir ödül için juri tarafından  belirli  ölçütlere göre değerlendirilmiş ve ödüle layık bulunmuş yazıdır.
Makale, Uygulama, Teknik Not  ve  İletişim yazıları EM Dergisi  yayın amaçları ve ilkeleri ışığında YK tarafından ön değerlendirmeye alınır, hakemlik sürecinin başlatılmasına ya da yazının ret edilmesine karar verilir. Hakemlik sürecine alınan yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Bu süreçte adlar iki taraftan da gizlenir. YK, hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazıyı kabul veya ret eder veya yazının revize edilmesini ister. Değerlendirme sırasında tüm haberleşme iletişim yazarı ile yapılır.

Doktora Tez Özeti ve Ödül Almış Çalışma  türü yazılar  YK tarafından değerlendirilir. Gerekirse hakem görüşü alınır.
Ayrıca, EM Dergisinde tanıtım yazısı, haber, söyleşi, anı ve çeviri gibi farklı yazı türleri YK değerlendirmesi ile yayımlanabilir.

Yazı Gönderme
EM Dergisi Yazı Kuralları`na uygun bir şekilde yazılmış yazılar, elektronik ortamda http://omys.mmo.org.tr/endustri/ adresinden gönderilir. İletişim yazarının e-posta ve posta adresleri, faks ve telefon numaraları açıkça belirtilmelidir.