AMAÇ / KAPSAM

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Malzeme üretim teknolojileri alanındaki gelişmeler arttıkça kaynak yöntemlerinin bütün yapı üzerindeki etkileri kritik hale gelmektedir. Bu etkileri asgari ve kontrol edilebilir düzeye getirmek amacıyla çalışma yapılarak son ürün kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu sayede kaynak operasyonlarının etkilerinin nitelden nicele doğru kaydırılması ve etkilerinin ölçülebilir hale gelmesi, sağlıklı bir imalatın ortaya çıkarılması için önemli ve gereklidir.

Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve hata oranını azaltıcı önlemler, verim arttırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin/müdahalesinin asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alınması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.

Endüstride son teknoloji malzemelerin kullanımı, kaynaklı yapıların tasarımında da yenilikçi ve amaca uygun çözümlerin uygulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Malzeme ve kaynak teknolojisinin gereklerinin tasarım aşamasında göz önüne alınması, son üründe azami faydanın sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle, imalattan gelen gereksinimlerin tasarımda yer bulması ve geliştirilmesi her sektörde olduğu üzere kaynaklı imalat alanındada büyük kazanç sağlamaktadır

Yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak personel eğitimi ve firmaların denetimi de önem kazanmaktadır. Hem uygulama hem de kontrol personelinin bilgi seviyesinin arttırılması neticesinde, ürün kalitesinin arttırılması ve uygulanan kontrolleri "son ürünün kontrolü" kapsamından kurtarıp, "proses kontrolü" ve her aşamada gerekli şartların sağlanması seviyesine getirmek mümkün olabilmektedir

Ulusal ve uluslararası yürütülen projelerde yürütülen kaynak proseslerinin ve kritikliğinin artması, yurt dışına ihraç edilecek vasıflı ürünlerin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak adına önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sektörün yetkin organizasyonlarca temsil edilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve tüm sektörleri aynı platforma taşıyacak etkinliklerin düzenlenmesi ve geliştirme faaliyetlerinin uygulanması gerekmektedir.

MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaşma amacındadır.

Etkinliğin ana temaları:

Kaynaklı İmalat Alanlarında İSG Uygulamaları

Tahribatsız Muayene Alanındaki Gelişmeler , Yeni Uygulamalar ve Etkin  Örgütlenme Faaliyetleri

Kaynak Teknolojisi Uygulamalarında Sayısal , Mobil Teknoloji ve Uzaktan Yönetim

Endüstri 4.0 ve ilgili Kaynak Teknolojileri Uygulamaları

Olarak belirlenmiş olup, konu özelinde, yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.