Amaç

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Odamız tarafından, 1993 yılından bu yana iki yılda bir Ulusal Kağıt Sempozyumu düzenlemektedir.

İlki 20-21 Kasım 1993 tarihlerinde yapılan ve "Değişen Uluslar Arası Rekabet Koşulları Karşısında Kağıt Sanayimizin Bugünü ve Geleceği'nin değerlendirildiği Kağıt Sempozyumunun ikincisi 24-25 Kasım 1995 tarihlerinde "Gümrük Birliği Sürecinde Kağıt Sanayiinin Değerlendirilmesi" ve üçüncüsü 14-15 Kasım 1997 tarihlerinde "AB ile Gümrük Birliği İçinde Kağıt Sanayiinin Durumu ve Geleceği" ana temalar kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin, uluslar arası pazarlarda rekabet gücünün olabilmesi, bugüne değin sürdürülen sanayileşme politikalarının, her zamankinden fazla belirginleşmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu noktadan hareketle sektörün uluslar arası rekabetini hedefleyen bir çerçevede düzenlenen Sempozyumun Kağıt Sanayimizin gelişmesine ve rekabet gücünün arttırılması doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamasını diliyoruz.

Etkinlik Bilgisi