MMO 50. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI VE SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

MMO 50. Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları ve Sonuç Bildirisi açıklandı.

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/neoliberalizme, faşizme, militarizme ve siyasal İslamcı iktidara karşı birlik, mücadele, dayanışma, demokrasi platformu ve Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 50. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri demokrasi şenliği atmosferinde, 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi ve MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Genel kurul seçimleri, Demokrat Mühendisler’in adaylarını içeren tek liste üzerinden yapıldı. Seçimler sonucunda Odanın 50. çalışma döneminin Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları ve MMO’yu TMMOB Genel Kurulu (100 delege) ile Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarında temsil edecekler blok olarak seçildi.

Seçimler sonucunda;

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, Arife Kurtoğlu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, Harun Erpolat, Erhan İğneli, Deniz Alp Yılmaz, yedek üyeliklere Salim Melih Şahin, Zafer Öztürk, Serap Özpolat Çete, İzzet Seferbeyoğlu, Melih Mehmet Hakkı Yılmaz, Fadime Gökkütük, Umut Kurt,

Odayı TMMOB Yönetim Kurulu’nda temsil etmek için şu anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Hüseyin Atıcı, İbrahim Muhsin Tataroğlu,

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Uğur Ayken, TMMOB Denetleme Kurulu’na Ali Haydar Karaçam,

Oda Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Selçuk Göndermez, Nergiz Bilgin, Sadettin Özkalender, Seyfettin Avcı, Mehmet Özsakarya, yedek üyeliklere Ahmet Turan Dörtdemir, Tefik Demirçalı, Cemal Ahmet Akçakaya, Naci Erçolak, Birhan Şahin,

Oda Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine Erdal Taş, Hüseyin Dincer, Haydar Şahin, Osman Çakıl, Fikret Çaral, İbrahim Emre Şenyer, Hakan Subaşı, Neşet Aykanat, Esra Elitaş, Ahmet İlbaşı, Aydın Güçkıran, Tuncay Korkmaz, Haluk Altay, Hüseyin Çelik, Gürsel Yayla, yedek üyeliklere Hüseyin Kalantor, Şayende Yılmaz, Cumali Serdar Sönmez, Durmuş Alpaslan Gürbüzer, Beycan Tekkoyun, Sinan Öztemel, Mehmet Ünal Şenyurt, Nergis Uygun, Cafer Yıldız, Bülent Öntaş, Özgür Selçuk, Niyazi Oğuz, Selda Ünver, Taylan Özkan, Adil Kesten

seçildiler.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman üyelerinin belirleneceği görev dağılımı, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Genel kurulda oybirliği ile benimsenen sonuç bildirisi aşağıda örgütümüzün ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.


TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

50. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 50. Olağan Genel Kurulu, 20 Nisan 2024 tarihinde, genel kurul seçimleri 21 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulumuzda, iki yıl önceki genel kuruldan bu yana yapılan çalışmaları içeren 49. Dönem Çalışma Raporu ile ülke ve dünya durumu değerlendirilmiş; önümüzdeki yeni çalışma dönemine dair öneriler ve önergeler sunulmuş; daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, kalkınan, hakça bölüşen bağımsız, demokratik bir Türkiye için mücadelenin sürdürülmesi gerekliliğine işaret edilmiş; Oda ve TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımız seçilmiş ve aşağıdaki sonuç bildirisinin örgütümüz ve kamuoyuna sunulması oybirliği ile kararlaştırmıştır.

Dünya ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir dönemeçtedir. Üretkenlikte zayıflama, işsizlik ve yoksulluk, reel ücretlerde gerileme, gelişmekte olan bazı ülkelerdeki sanayisizleşme; iklim değişikliğinin etkileri; pandemi döneminde ortaya çıkıp Rusya-Ukrayna savaşı, ABD/Batı ile Çin arasındaki gerilimler, İsrail-Filistin savaşı ve İsrail ile İran, Suriye, Lübnan, Yemen arasındaki gerilimle boyutlanan tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve Çin’in ekonomi, teknoloji alanlarındaki yükselişi olguları; dünya ekonomisi ve siyasetinin gelecek perspektiflerini etkileyecek boyutlardadır. Ekonomi, teknoloji, istihdam, sağlık, gıda, iklim-çevre, savaşlar, uluslararası hukukun aşındırılması, büyük güçler arası rekabet, göçler, yoksulluk ve neofaşizmin yükselişi boyutlarıyla çok katmanlı, toplu bir bunalım/kriz durumu vardır.

Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından oluşan tek kutuplu dünya düzeninin hakimi ABD ve onun öncülüğündeki emperyalist sistem, Yugoslavya’nın parçalanmasından Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Filistin ve Afrika’ya kadar birçok örnekte görüldüğü üzere, işbirlikçileriyle birlikte işgallere, savaşlara ve iç savaşlara neden olmuş; bu durum yoksulluk ve büyük göç-mülteci hareketlerine de yol açmıştır.

Emperyalizmin yayılmacı siyasetinin bir başka boyutu, savaş aygıtı 14 üyeli NATO’nun bugün 32 ülkeyi kapsar ve Rusya’yı kuşatır boyutlara ulaşmasıdır. Ülkemizdeki Saray iktidarı, Ukrayna’nın katılımı dahil, NATO’nun daha da büyütülmesinden yanadır.

Küreselleşme ve neoliberalizmin herkesi ihya edeceği iddiasının çöktüğü bir ortamda Çin’in yükselişi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalle verdiği karşılık ve İsrail’in emperyalizmin desteği ile Orta Doğu haritasında yapmak istediği değişiklik, dünya siyasetini yeni bir evreye sokan konular arasındadır.

Emperyalizm, hegemonyasını kıran Çin-Rusya ve müttefiklerini soğuk-sıcak savaş, ekonomik ve diğer ambargo yöntemleriyle engellemeye çalışmakta ise de ABD’nin başını çektiği tek kutuplu dünya düzeni dönemi sona ermiştir. Çok kutuplu, bölgesel gerilim ve çatışmalar üzerinden kozların kapışıldığı/kapışılacağı, yeni bir uluslararası siyasi ve kurumsal düzleme, yeni bir dünya düzenine gidiş süreci söz konusudur.

Bu süreçte kamucu, korumacı ulusal politikalar gerekliliğiyle birlikte aktif sanayi politikaları tekrar gündeme gelmektedir. Ülkemizdeki iktidar ise kendi çıkarları açısından, neoliberal kemer sıkmacı, rantçı talancı, ülkemizi yoksullaştıran politikaları sürdürmekte ısrarcıdır.

Genel Kurulumuz, son gelişmeler bağlamında, İsrail’in Filistin halkına onlarca yıldır onulmaz acılar çektiren devlet terörü ile onun baş destekçileri olan emperyalist devletleri kınar ve Odamızın Filistin halkının son derece haklı istemlerinin yanında olduğunu ilan eder.

İktidar bu konuda ikiyüzlü bir politika izlemektedir. İsrail ile ticaret sürdürülerek Filistin halkına ihanet edilmektedir. İsrail ile yapılan tüm siyasi, askeri, ekonomik, diplomatik ilişki ve anlaşmalar derhal iptal edilmelidir.

İktidarın dış politikası, bir yandan emperyalizme ekonomik, siyasi, askeri bağımlılık; bir yandan da toplumsal muhalefeti baskı altında tutma, toplumu milliyetçi-şoven, mezhepçi, militarist eksenlerde kutuplaştırma, halklar-ülkeler arası düşmanlıkları körükleyen içeriktedir.

Emperyalizme bağımlılığa, Körfez ülkelerine bağımlılık eklenmiştir. Varlık Fonu’ndaki varlıklar, borç, ipotek, hisse verme, takas vb. yollarla bölge gericiliğine sunulmaktadır. Rusya’ya ise doğalgaz bağımlılığının ardından, nükleer santral yapımı üzerinden yeni bir bağımlılık halkası eklenmiştir. İktidarın, emperyalistler ve büyük güçler arası çelişkilerden yararlanma şekli, ülkemizin dışa bağımlılığını artırmaktadır.

İktidarın yaptığı, yapacağı her borç, kredi anlaşması, faiz yükleriyle birlikte gene halkımıza, bizlere yüklenecektir. Saray iktidarı ülkemizi yeni bir tür kapitülasyon cenderesine sokmuştur.

AKP iktidarında, Cumhuriyet dönemindeki bütün olumlu gelişmeleri tasfiye eden ve emperyalizm tarafından desteklenen karşı-devrimci bir rejim değişikliği olmuştur. Laiklik, demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, sosyal hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, liyakat normu, kamunun ekonomi ve topluma yönelik üstlendiği olumlu işlevlerin tasfiyesi bu rejim değişikliğinin karakteristik öğeleridir. Yoğun bir dinselleştirme, parti devleti, tek kişi egemenliği, kuralsız, keyfi bir yönetim söz konusudur.

Birçok afet ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanıyla ilgili önlemsizliklerin toplumsal yıkım, cinayet ve adeta toplu katliamlara dönüşmesine neden olan kamusal hizmet ve denetimlerin tasfiyesi; fason ve esnek üretim ile rant eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri; mühendisliği ve meslek örgütlerimizi de etkilemektedir. Mühendislik, eğitimden başlayarak niteliksizleşme, yoksullaşma ve işsizlik kıskacındadır.

İlk ve Ortaöğretimden başlayarak laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşmak, plansız programsız yeni üniversite, fakülte ve bölümlerin açılması, mühendislik eğitimindeki niteliksizleşme sorununu derinleştirmiştir.

Kamusal üretim ve işletmeciliğin tasfiyesi, serbestleştirme-özelleştirmeler, üretim ile ihracatın ithalata bağımlılığı ve fason üretim olguları ülkemizi sanayisizleştirmiş, tarımı mahvetmiş, geçmişte kendi kendine yeten üretim yapan ülkemiz her alanda ithalata bağımlı hale gelmiştir.

Enflasyonun gerçek nedenleri olan ithal girdilere yüksek bağımlılıkla oluşan maliyetler ve maliyet üstü fiyat artışlarına yol açan şirketlerin büyük kârlarını gizleyerek, nedeni ücret artışlarına bağlamak; asgari ücreti hem sefalet düzeyindeki genel ücret haline getirmek, hem de yılda bir ile sınırlamak, emek ve halk düşmanı iktidarın sömürücü doğasına uygundur.

IMF’ci kemer sıkma siyasetini öngören Orta Vadeli Program ve AKP’nin adındaki gibi sahte bir içeriğe sahip olan son “Kalkınma Planı”, neoliberal dönüşümle çok geriletilmiş olan sosyal güvenliği aşındırmanın yeni programatik halkalarıdır.

Tarihimizin tüm usulsüzlük ve yolsuzluklarını, borçlanma ve faiz ödeme düzeylerini, rant politikalarını, vergi adaletsizliklerini kat kat aşan, halkın yaşamını hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ile mahveden bir kötülükler iktidarı, felaketler iktidarı vardır. Siyasal İslamın totaliter karanlığı ile kapitalizmin yeni tipte faşizmler yönelimi, bu iktidarda cisimleşmiştir.

Kürt sorununda “açılım”, “çözüm” gibi oyalama adımları, yerini militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsilcilerin hapse gönderilmesine, halkın oylarının yok sayılmasına bırakmış, inkâr ve asimilasyon politikaları devam ettirilmiştir. Ana dilin eğitim ve yaşam alanında kullanımı önündeki yasal engellerin kaldırılması, sorunun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması, tüm ilerici ve demokrat çevrelerin sorumluluğudur. Van Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatasının geri alınmasına yönelik girişimin büyük bir toplumsal tepki ile boşa çıkarılması, toplumsal muhalefetin gücünü ortaya koymuştur. Bu dayanışmanın büyütülmesi toplumsal ve siyasal değişimin kapılarını açacaktır.

Mühendislerin özlük haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik çalışmaların artırılması, mühendis emeği, işyerlerinde yaşanan problemler, ücret politikaları, SGK protokolünün gündeme alınması, mühendis asgari ücretinin belirlenmesi hakkımızın geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mevcut kapitalist düzende, kadınların ayrımcılığa uğraması, cinsel ve sınıfsal eşitsizlik, çoğunlukla birbirini beslemektedir. Cinsiyet ayrımcılığı, aile içi yaşamda, eğitim sürecinde ve çalışma hayatında en baskıcı hali ile kadınları etkilemektedir. Kadın mühendisler için çalışma yaşamı, her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Önümüzdeki dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadeleye devam edilecektir

Son yerel seçim sonuçları ve işçi, çiftçi, sağlıkçı, eğitimci, kadın ve tüm emekçi tepkilerinde görüldüğü gibi halkımız, bu iktidarın sömürü ve zulüm rejimine karşı durmuştur.

Bizim safımız da burasıdır: TMMOB Makina Mühendisleri Odası, tüm zorbalıklara karşın süren toplumsal direniş dalgası içinde, halk egemenliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, bilimin aydınlatıp geliştirdiği, üreten, kalkınan, barış ve kardeşlik içindeki bağımsız bir Türkiye için mücadele kararlılığını sürdürecektir.

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/neoliberalizme, faşizme, militarizme ve siyasal İslamcı iktidara karşı birlik, mücadele, dayanışma, demokrasi platformu ve Cumhuriyetçi, laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur.

Genel kurulumuz, emek ve demokrasi güçlerinin bu zeminde birliğine; sömürü-zulüm iktidarından kurtuluşun toplumsal gereksinimleri esas alan kamucu politikalar temeli üzerinde kurulacak başka bir Türkiye için mücadele ile sağlanabileceğine işaret etmiştir.

Genel kurulumuz, 35 saatlik iş haftası için mücadeleleri destekler.

Genel kurulumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve TMMOB Yasası’nın değiştirilmesinin sürekli gündemde tutulduğu koşullarda Odamız ve TMMOB’mizin özerk demokratik yapısının korunarak sürdürülmesi için mücadeleyi tarihi bir sorumluluk olarak tekrar önümüze koymuştur.

Genel Kurulumuz, başta Gezi Tutsakları olmak üzere hukuksuz bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm dostlarımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir.

Genel Kurulumuz, Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönünde bir irade ortaya koymuş; işçi sınıfı ve tüm emekçilerin birlik, mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta ülke genelinde alanları doldurma kararlılığıyla tamamlanmıştır.

Yaşasın MMO, Yaşasın TMMOB, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

50. OLAĞAN GENEL KURULU