13. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Ankara Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

20 Kasım 2023

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şube tarafından düzenlenen Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve Sergisi, 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

İki gün süren kongre için “Ülkemizde ve Dünyada Kaynaklı İmalat Sektörünün Sorunları ve Sektörün Gelişimi,”  “Kaynaklı İmalatta Kalite Kontrol Faaliyetleri,” “Kaynaklı İmalatta Enerji ve Maliyet Kontrolü” ve “Kaynaklı İmalatta İSG’nin Yeri ve Önemi” başlıklı beş ana tema belirlendi. 

Ayrıca Kongrenin bu yılki sergisine sektörün önde gelen 30 firması katıldı.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Başkanı Yunus Yener ve MMO Ankara Şube Başkanı Yılmaz Yıldırım tarafından yapıldı.

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım konuşmasında, "Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla, bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan tarafların aynı platformda buluşması hedeflenmiştir." dedi. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tasarım, imalat, bakım, montaj gibi alanlarda çalışan birçok firma tarafından çok geniş bir alanda kullanılan kaynak teknolojisi, ülkemizin sanayileşmesi ile paralel bir hızda artmıştır. Üretim teknolojisindeki ilerlemelerin yanı sıra koruyucu bakım, kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da yeniliklerle karşılaşılmaktadır.

Kaynak teknolojisi, gelişen sanayimize önemli girdiler sağlayan alanların başında gelmektedir. Uluslararası boyutun önemli ölçüde gelişmesi, kaynak tekniği alanında çalışan mühendisten ara teknik personele, nitelikli personel istihdamını ve gelişkin kaynak mühendisliği uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamıyla, kaynak tekniği alanında çalışan personelin eğitimi ve belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İmalata yönelik prosesler arasında bulunan ve çoğunlukla da özel proses kategorisinde yer alan kaynaklı imalat süreçleri, her yönü ile üzerinde titizlikle durulması gereken işlemler arasında yer almaktadır. Kaynak işlemleri uygun yapılmadığında hemen fark edilemeyen ancak yüksek maliyetli sonuçlar doğuran proseslerdir. Uygun olmayan kaynak işlemleri doğrudan verimliliği düşürmekte, maliyetleri artırmakta, tehlike potansiyeli olan, yüksek risk içeren ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, kaynak teknolojilerine her zaman yakından bakılması, kaynaklı imalat süreçlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir.

***

Özellikle son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, mekanize kaynak uygulamaları, hata oranını azaltıcı önlemler verim artırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınarak kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı, teknoloji ve iletişimin süratle geliştiği bu dönemde üretimin ve yatırımın geleceğe taşınmasında büyük rol oynamaktadır.

Tüm dünyada geniş bir biçimde ele alınarak tartışılmaya başlanan Endüstri 4.0’ın üretimde verimlilik, hız, maliyet, karlılık, yatırım, büyüme, istihdam, iletişim, eğitim, girişimcilik, inovasyon gibi birçok konuda geniş bir etki alanı yaratacağı tartışılmaz. Geleceğe ilişkin girişimlerin, üretimin, pazarlamanın, iletişimin, iş ve çalışma alanlarının ve hatta mesleklerinin yeterli şekilde tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda yeterli teşvik ve uygulamaya da ihtiyaç vardır. Ülkemizi teknoloji pazarı olmaktan çıkarıp, küresel rekabet içerisinde başarı elde edebilmemiz için yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesinde gerekli desteğin oluşturulması elzemdir. Özellikle kaynak teknolojisi uygulamalarında Ar-Ge, inovasyon, standardizasyon anlayışının oluşturulması, artık bir zorunluluk arz etmektedir.

***

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu kongremizin önceki yıllarında da tartışma başlığı olarak önerilmiş ve bu yıl ana temalardan biri olmuştur.

Kaynak işlemi yapılırken oluşan toksik gazlar, ortama yayılan duman, aşırı sıcaklar ve ışınlar çalışanlarda istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Gerekli iş güvenliği önlemleri ve iş yeri hekimleri aracılığı ile yapılması gereken düzenli sağlık kontrolleri bu nedenle önemlidir. Kongremizde de yapılacak değerlendirmeler ve oluşacak öneriler bu anlamda ayrı bir değer teşkil etmektedir.

***

Kurulduğu yıldan bu yana Odamız içinde kaynak teknolojisi konusunda önemli birikimler oluşmuştur. Konuyla ilgili, üniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan uzmanlarla yakın ilişkilerde bulunulmuş; 1988-89 yıllarında iki kez MMO ve TÜV Stuttgart işbirliği ile Almanya'da 480 saatlik "Kaynak Uzman Mühendisliği" eğitimi gerçekleştirilmiştir. ODTÜ’de kurulan “Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi” ile ortak birçok çalışma yürütülmüştür. 1994 yılında Odamız bünyesinde bir Kaynak Komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyon; kaynak konusunda çalışan, konuya ilgi duyan herkesi tek çatı altında toplayacak bir kongreyi, kurulduğu andan itibaren gündemine almıştır. Tüm bu birikimlerin sonucunda, 1997 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz on iki kongremizde, bu zamana kadar toplam 327 bildiri sunulmuş ve 6 bini aşkın katılımcıya ulaşılmıştır.

Yine, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde yürütülen tartışmalar, sonuç bildirileri sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."

MMO Başkanı Yunus Yener açılış konuşmasında özetle şöyle konuştu:

Kongremiz kaynak alanında en kapsamlı platformdur

“Bildiğimiz üzere Kaynak Mühendisliği, toplumsal yaşamın her alanında vazgeçilmez hizmetler veren meslek alanlarından biridir. Kongremiz de, kaynak alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş en kapsamlı platformdur. Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanındaki gelişmelere paralel olarak kaynak, tahribatsız ve tahribatlı muayene yöntemleri, kalite güvence gereklilikleri, daha da önemli hale gelmiştir. Aynı şekilde kaynaklı imalatta enerji-maliyet kontrolü ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yeri ve önlemine dair bilinç de artmaktadır. Bu yöntemler ve hizmetlerin ehil/vasıflı/uzman/ kişiler tarafından verilmesine, bu alanlarda çalışacak personelin eğitimi ve belgelendirilmesine özenle devam ediyoruz.

Öncelikle, malzeme teknolojisi ve kaynaklı imalatta muayenenin önemli bir toplumsal denetim mekanizması olduğunu belirtmek istiyorum. Bu gereklilik, imalattan işletme sürecine kadar birçok aşamada devreye girmekte, emniyetli ürünlerin üretilmesi ve kullanılması ile nihai ürünlerin/sistemlerin bütün olarak emniyetli olmasına katkıda bulunmaktadır. Bu yöndeki muayenenin yaygınlaşması, kaliteli, ulaşılabilir ve ön şart olması için işbirliklerine devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Kaynak eğitimleri tarafsız ve bağımsız yürütülmelidir

“Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi” ile ilgili eksiklikleri önceki yıllarda kongrelerimizde dile getirdiğimiz bilinmektedir. Ülkemizde eğitimlerin bazı kurumlar tarafından verilerek bir nebze olsun bu eksikliklerin giderildiği görülmektedir. Ancak bir üst aşamada ve toplumsal fayda kıstasıyla yapılacak uygulamalara hâlâ ihtiyaç duyulduğu açıktır. Konunun ticari amaçtan uzak, tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi gerekliliği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu yönde ciddi çalışmalarda bulunan Odamız, özellikle eğitim ve belgelendirme konusunda önemli bir altyapıya sahiptir ve bu altyapı daha da güçlendirilmektedir.

Eğitim, Belgelendirme, Denetim alanlarında faaliyet yürüten Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezimiz-KEMM’i 2019 yılında, 2021 yılında da Tahribatlı Muayene Laboratuvarını açtık. KEMM tarafından verilen veya verilecek belgelerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için sektöre, meslektaşlarımıza ve ara teknik elemanlara destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu hizmetlerin kamusal çerçevede gelişmesi için sürekli olarak çalışıyoruz.

Odamızın bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır olduğunu burada tekrar etmek istiyorum. İlgili kurum ve kuruluşların çabalarımıza destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları gerektiğine inanıyoruz.

Boşuna Okumadık!

İki ay önce başlattığımız “Boşuna Okumadık!” kampanyası ile öğrencilerimizden/eğitimden meslek yaşamımıza, düşük ücretlere, özlük haklarımıza, olumsuz emeklilik koşullarına kadar tüm gerçekleri açıkladığımızı belirtmek istiyorum. Doğruları söylemek, meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak ülkemiz sorunlarına yönelik görüş ve önerilerimizi dile getirmeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu çabamızın sürdürüleceği bir yer de, önümüzdeki günlerden itibaren yapılacak olan Şubelerimizin, daha sonra da Odamızın genel kurulları ve seçimleri olacaktır. Üyelerimizi seçimlere aktif şekilde katılmaya, aday olmaya, seçimlerde oy kullanmaya, Odalarımıza, TMMOB’mize ülke ve meslek sorunlarına sahip çıkmaya davet ediyorum.”

Kongredeki tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulacak sonuç bildirisi ise daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Kongre Fotoğrafları İçin Tıklayınız...