Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yangını Ön İnceleme ve Değerlendirme Raporu

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Bursa Şubesi

Yayına Giriş Tarihi

27 Mayıs 2009

Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yangını Ön İnceleme ve Değerlendirme Raporu 27 Mayıs 2009 günü saat 13.00'de hastane önünde TMMOB Başkanı Sn. Mehmet Soğancı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un katılımı ile kamuoyuna açıklandı.

 

26 Mayıs 2009 Salı günü, saat 02.00 sularında, Bursa'da hizmet veren Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 8 yurttaşımızın canını yitirmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu bağlamda tüm halkımıza başsağlığı diliyor, ortak acıyı paylaşıyoruz.

Aynı gün hastanede, 2.bodrum kattan çatı katına kadar yaptığımız incelemede, ilk aşamada saptadığımız eksiklikler aşağıda sunulmuştur. Bu konuda daha ayrıntılı "Teknik Rapor"un, bu tür binaların potansiyel tehlikesini düşürmek amacıyla hazırlanması amaçlamış olup, çalışmalar programlı olarak sürdürülecektir. Daha ayrıntılı "Teknik Rapor" önümüzdeki tarihlerde, kamuoyuna ve ilgili mercilere sunulacaktır.

 

 1. Hastanede "Yangın Algılama Sistemi" bulunmakta, ancak çalışmamaktadır."Yangın Algılama Sistemi"ni besleyen akü grupları "power fault" konumda olup, bu durum akülerin şarjlarının bitmiş olduğunu ve sistemin çalışmadığını göstermektedir.
 2. Mevcut Elektrik tesisatının dizaynında kullanılan kablolar, halojen free ( halojenden arındırılmış) değildir. Tesisat şaftında ve asma tavan içinde, algılama sistemi öngörülmemiştir. 
 3. Hastanenin yangın çıkan bölümünde, mimari projeye uygun olmayan mekanlar ve fonksiyonlar, sonradan oluşturulmuştur. Söz konusu değişikliklerin gerektirdiği mekanik ve elektrik tesisat değişiklikleri proje üzerinde yapılmamıştır. Örneğin alt zemin katta (20a-W) aksında, yangının çıktığı bölüm olarak düşünülen bekleme salonu önündeki bilgi işlem operatörünün ve bilgisayarın olduğu odalar; mimari projede ve elektrik zayıf akım projesinde bulunmamaktadır. 
 4. Yoğun bakım ve yeni doğan ünitesinde pozitif basınç oluşturacak şekilde havalandırma tesisatının çalışması gerekmektedir. Bu tür yapılarda yangın riski açısından gereken sistemlerin takviyesinin yapılması gereklidir.
 5. 165 cm x 65 cm ölçülerindeki "Kablo Bacası"ndan; hem elektrik tesisatı, hem de yangını daha da büyütebilecek oksijen gibi yakıcı gazların hatları geçirilmiştir. 
 6. Kablo Bacası, doğrudan çıkış eksenli yerine, Zemin katta 90 derecelik iki dirsekle yatayda uzatılmış ve U formu verilerek tekrar yükseltilmiştir. Kablo Bacası, Mimari projede (20a-W) aksında olup, sadece zemin katta (20a-V2) aksına kaydırılarak dikey sürekliliği bozulmuştur..
 7. 7.Kablo bacasında katlar arasında, alev ve dumanı engelleyecek veya geciktirecek "Yangın Şiltesi, Yangın Şapı" bulunmamaktadır.
 8. 8.Bloklar arasında yangın ve dumanın yayılımını engelleyecek "Yangın Kompartımanları ve Önleyiciler" yapılmamıştır.
 9. 9.Kablo bacası müdahale kapakları yangına dayanıklı olmayan malzemeden yapılmıştır.   
 10. Kablo bacası müdahale kapağının "Yoğun Bakım Ünitesi" içine açılacak şekilde konumlandırması yanlıştır.
 11. Mimari, Statik, Elektrik, Yangın ve Mekanik Tesisat Projeleri, ilgili Meslek Odalarının mesleki denetimden geçirilmemiştir.
 12. Bu tür kompleks ve teknolojik binalarda, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile işletme güvenliği kapsamında, ilgili mühendislerin tam gün süreli istihdamları sağlanmalıdır.
 13. Bu tür can ve mal kayıpları istenmiyorsa, kamu ve özel binalarının mutlaka ticari kaygı gütmeyen ve bağımsız TMMOB'a bağlı ilgili Odalarınca, yılda bir kez denetimlerinin yapılması gerekmektedir.
 14. Hastanede ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi birimlerdeki elektrik tesisatında "Topraklama Yönetmeliği"ne uygun "IT Sistem" kullanılmamıştır.
 15. Bazı yangın koruma amaçlı 30-300 mA eşik değerli artık akım anahtarı ve toroid akım trafolu röleler,  devre dışı bırakılmıştır.
 16. Pano odalarında acil durum yönergeleri bulunmamaktadır. 

 

Sonuç olarak Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu olay son olmalı; artık herkes, her kurum ve kuruluş gereken dersleri çıkarmalıdır. Ülke ve toplum olarak, hızla eksiklerimizi gidermek ve toparlanmak zorundayız. Bunu yaparken eleştirilerimizi açıkça yapmak, yanlışlıkları düzeltmek, mevcut durumu iyileştirmek bakımından katkıda bulunmak durumundayız. Yerelde ve genelde, yönetim kademesinde bulunanların denetim alanındaki erklerini, Meslek Odalarıyla paylaşmaları gerekmektedir. Aksi halde hastanede, okulda, kreşte, alışveriş merkezlerinde, motelde, dershanede herkesin başına bu tür olaylar gelecektir. 

Geçmişte Bursa Valiliği başkanlığında "İl Yangın Denetim Heyeti", kamu kurumlarının yanı sıra ilgili Meslek Odaları olan Makina, Elektrik, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri'nin katılımıyla kurulmuş; 40 civarında hastane, okul, yurt, alışveriş merkezi, petrol istasyonu, banka, akaryakıt üretim ve depolama tesisi, tekstil ve otomotiv firmaları denetlemiştir. Ara verilen bu denetlemelerin devam ettirilmesi ve süreklilik kazandırılması gerekmektedir.  

Burada çağrımız, öncelikle kitlesel kullanıma açık yerlerin biran önce denetimlerinin yapılması gerektiğidir. Ayrıca bu tür yapılarda ilgili meslek alanlarındaki taahhüt edilen işlerin teslim alınma aşamasında, mutlaka ilgili Meslek Odalarınca test ve denetimden geçirilmesi ve risk analizlerinin yapılması, ülke yararınadır. Ayrıca bu tür taahhütleri alan ve uygulayan asıl müteahhit ya da taşeronların mühendislerinin, mutlaka TMMOB'a bağlı ilgili Odalardan SMM Belgeli olmaları, denetimin eksik kalan boyutunu tamamlayacaktır.

Son söz olarak bu tür olayların yaşanmaması için, teknik bakış açısıyla durumu değerlendirip, bilimsel esaslara, kalite ve standartlara uygun; proje, üretim ve işletimi, Türkiye'nin tüm kurumlarında gerçekleştirilmelidir. 

Bu noktada yetkilileri uyarıyor, felaket başa gelmeden gereken önlemleri almaya çağırıyoruz. 27.05.2009

Saygılarımızla... 

 

TMMOB 
BURSA İL KOORDİNASYON KURULU
TEKNİK HEYETİ