GRUP YORUM ÜYESİ HELİN BÖLEK'İN AÇLIK GREVİNDE HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMUNDAN BASIN AÇIKLAMASI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Diyarbakır Şubesi

BASINA VE KAMUOYUNA

HELİNİ KAYBETTİK, BAŞKA CANLAR YITIRILMESIN

Bu ülkede ne yazık ki bir kez daha iktidarın insanlığın yarattığı evrensel değer yargılarını gasp etmek istediği için insanlar açlık grevleri ile hayatını kaybetmeye başladı.Temel hak ve özgürlüklerin korunması, savunma hakkı, özgürce sanat yapabilme hakkı, adalet, emek sömürüsüne, doğanın tahrip edilmesine karşı ve hukukun üstünlüğünün yaşama geçirilmesi temel gerekçeleri açlık grevine başlayan Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucuna dönüştürdüğü eyleminin 288. gününde yaşamını yitirdi. Yine ölüm orucuna devam eden Grup Yorum üyesi ölüm İbrahim Gökçek bugün itibariyle 292, Mustafa Koçak 278. günü geride bırakmıştır. Son olarak 03.02.2020 tarihinden itibaren Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar da açlık grevi eyleminde olan Grup Yorum üyelerine katılmışlardır.

 

Basına yansıyan bilgilere göre yaşamını yitiren Helin Bölek’in cenazesine katılanlara yönelik güvenlik güçlerince şiddet uygulanmış, birçok gözaltı yapılmış, mezarlık girişlere kapatılmış olup ailenin cenazeyi kendi inançlarına göre yıkama ve gömme hakkına engel olunmuştur. Bu uygulamalar daha önce birçok cenaze töreni için uygulanmış ve toplumsal hiç bir sorunu çözemediği görülmüştür. Herkesimin inancına ve yaşam biçimine uygun cenazesini defnetme hakkına saygı gösterilmeli.

Bilindiği gibi uzun süreli açlığın; insan vücudu üzerinde çok olumsuz etkileri mevcuttur. Emek ve Meslek örgütleri olarak insanların birbirlerine ya da kendilerine zarar veren her türlü eyleme ve işleme karşı olduğumuz gibi açlık grevi eylemine de karşıyız. Ancak açlık grevlerine götüren süreçte çözülmesi gereken sorunları çözmeyen siyasi iktidar bloğunun sorumluluğudur. Yaşamın kutsal olduğuna inanıyoruz.   Kişilerin etkinlik alanlarının kendi bedenlerine kadar sınırlanabildiği cezaevi ortamlarında insan hak ve özgürlüklerinin gaspına yönelik uygulama ve politikalara karşı bir protesto biçimi olarak başvurmak zorunda kalmaları insanlarda yarattığı tahribatlar nedeniyle karşı olduğumuzu belirtiyoruz.

 Ancak geçmiş yıllarda acı örneklerini yaşadığımız gibi ölümlerle sonuçlanabilecek bu sürecin izleyicisi olmaya mahkum olmadığımızı düşünüyoruz. Hükümetin cezaevleri politikalarını tümden gözden geçirme, demokrasi ile özgürlüklerden yana olan bütün kesimlere taleplerin karşılanması için sorumluluk almayı da getiriyor.

Grup Yorum üyelerinin ve ÇHD’li Avukatların, açlık grevini başlatmalarının gerekçeleri olarak ileri sürdükleri gerekçeler aynı zamanda temel insan hakları değerlerinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin gereklikleridir. Bununla beraber infaz yasasında eşitlik sağlanmazsa olabilecek can kayıplarında sorumluluğu siyasi iktidarda olacaktır.

Başka  ölümlere ve kalıcı hasarlara tanıklık etmek istemiyoruz. Bu nedenle sorunların çözümünde;insan haklarını, hukukun üstünlüğünü esas alan, insan onurunu koruyan bir yaklaşım  en akılcı çözüm yolu olarak düşünülmelidir. Açlık grevine neden olan sebeplerinin insanı esas alan bir şekilde ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

Amed Emek ve meslek örgütleri olarak devam eden açlık grevleri sürecini izlemeye devam ettiğimizi, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin onurlarına saygı gösterilmesini, hiçbir tutuklu ve hükümlünün tecrit ve izolasyon koşullarında tutulmaması ve cezaevleri sivil izlemeye açık hale getirilmesi gerekliliğini bir kez daha ifade ediyoruz.

En kutsal hak olan ‘’yaşam hakkı’’na yönelik gerçekleştirilen bu eylemin; doğuracağı olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek tüm insanlığın sorunu olup; başka ölümlerin yaşanmaması için her türlü çabanın sarfedilesini talep ediyoruz.

Emek ve Meslek örgütleri olarak herkesi duyarlı ve sorumlu olmaya, geç olmadan gerekli adımları atmaya davet ediyoruz!04/04/2020

AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU