ESKİŞEHİR KENT SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

- TMMOB'nin Eskişehir Kent Sempozyumu

- 28- 29 Şubat 2008'de gerçekleşen  sempozyumda kente ilişkin
çok sayıda bilimsel sunum yapıldı.

Sempozyumun açılışını ve ilk oturumunu çok sayıda davetli izledi.

 TMMOB'nin Eskişehir Kent Sempozyumu

- 28- 29 Şubat 2008'de gerçekleşen  sempozyumda kente ilişkin
çok sayıda bilimsel sunum yapıldı.

Sempozyumun açılışını ve ilk oturumunu çok sayıda davetli izledi.-

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Eskişehir Kent Sempozyumu Eskişehir Anemon Otel'de başladı. 28- 29 Şubat 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen Sempozyumda, açılış oturumu ile birlikte, toplam 9 oturumda, 28 bilimsel sunum yapıldı. Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, "Türkiye'de, yıllardır sürdürülen plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, kaçak yapılaşma ve imar affı gibi süreçlerle de beslendiğinden sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturulamamıştır" dedi.

- TMMOB'nin Eskişehir Kent Sempozyumu başladı
- 28- 29 Şubat 2008'de gerçekleşen sempozyumda kente ilişkin
çok sayıda bilimsel sunum yapıldı.

"Merkezi vesayet altında, çıkar tezgâhı gibi çalışan
bir yerel yönetim dünyası oluşturulmuştur"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Eskişehir Kent Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Merkezi vesayet altında, çıkar tezgâhı gibi çalışan bir yerel yönetim dünyası oluşturulmuştur" dedi.

TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri M. Simavi Bakır da, sosyal sorunların çarpıcı biçimde yaşandığı kentlerde bu sorunların mühendisliği ilgilendiren teknik konularla birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Sempozyumun açılış oturumunda "Kent planlamasının gündemindeki değişme ve dönüşme" konulu bir sunum yapan Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli, ülkemizde kentleşme sürecinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlandığını belirtti.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Eskişehir Kent Sempozyumu Eskişehir Anemon Otel'de başladı. 28- 29 Şubat 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sempozyumda, açılış oturumu ile birlikte, toplam 9 oturumda, 28 bilimsel sunum yapılacak. Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, "Türkiye'de, yıllardır sürdürülen plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, kaçak yapılaşma ve imar affı gibi süreçlerle de beslendiğinden sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler oluşturulamamıştır" dedi.
RANT VE RÜŞVET
Rantın, yağmanın kıskacına sokulan kentlerin doğal ve kültürel değerlerinin, ormanlarının, yeşil alanlarının ve sahillerinin yok edildiğini, kamu arazilerinin elden çıkarılarak kentlerin çevresel kirliliğin çevre felaketine sürüklendiğini öne süren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1980'den bu yana yerel yönetim alanında hareketli bir süreç yaşandığını vurguladı. Soğancı şöyle konuştu:
"Yerel yönetimlerde yaşanan bu hareketliliğin, kentsel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kentlerin imar, planlama, altyapı, ulaşım, çöp, su- atık su gibi hizmetlerindeki yolsuzlukların artması, rant ve rüşvetin yaygınlaşması gibi niteliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Merkezi vesayet altında, çıkar tezgâhı gibi çalışan bir yerel yönetim dünyası oluşturulmuştur. Özelleştirme, yerelleşme ve ticarileşme böylesi bir dünyanın önemli ayaklarını oluşturmaktadır.
PARANIN SİMGELEDİĞİ MEKÂNLAR
Bugün yaşadığımız kentlerin mekânsal ve çevresel olarak sağlıksız, yaşam açısından güvensizliğinin ardında; sosyal, kültürel yapının yozlaşması, gelir dağılımında ortaya çıkan uçurumlar, yoksulluk, yasadışı kazanç alanlarının egemenliği vardır. Pazarlanacak bir meta olarak görülen kentlerimiz, paranın simgelediği mekânlar haline gelmiş, sermaye egemen anlayışlı bir yaşamın belleği olmuştur."
EN TEMEL GEREKSİNİMLER  GÖZ ARDI EDİLİYOR
Açılışta konuşan TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri M. Simavi Bakır da, sosyal sorunların çarpıcı biçimde yaşandığı kentlerde bu sorunların mühendisliği ilgilendiren teknik konularla birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Kent insanının eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve bir iş edinme gibi en temel gereksinimlerini göz ardı eden anlayışların, yaşanabilir bir kent oluşturmada kent insanının mutluluğunu sağlamaktan uzak kalacağını vurgulayan Bakır, şunları söyledi:
Saygıdeğer konuklar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "Eskişehir Kent Sempozyumu"na hoş geldiniz.
 
Modern sanayi toplumunun bir gereği olan ve çok çeşitli alanlarda üretimin gerçekleştirildiği, kalabalık nüfusuyla aynı zamanda birer tüketim merkezleri haline gelen kentler; altyapıdan ulaşıma, hava kirliliğinden yapılaşmaya ve tarım alanlarının yok edilmesine kadar uzanan karmaşık ve çoğu zaman da birbiriyle ilintili sorunlar yumağının yaşandığı merkezlere dönüşmüştür.

İleri kapitalist ülkelere bakarak kentleşme sürecini ağır ve geriden takip eden bizim gibi ülkelerde, kent yaşamını dinamik kılacak aktörlerin yerli yerine oturtulamaması, pek çok sorunu beraberinde getirirken, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyal boyutlar, kentlerin yapısını ve günlük yaşamını önemli ölçüde etkiler olmuştur.

Geçmişte yaşanan ve herkesçe kente ait olduğu bilinen; göç, düzensiz yapılaşma, hava kirliliği, ulaşım gibi sorunlar, Yeni Dünya Düzeni olarak da adlandırılan Kapitalist Küreselleşme sürecinde geçmişe göre daha ağır biçimde ortaya çıkacağının işaretlerini veren kimi sosyal sorunlarla bir kez daha altüst oluşu yaşamaya adaydır.

Saygıdeğer konuklar,
Sosyal sorunların çarpıcı biçimde yaşandığı kentler, bu sorunların, bizleri ilgilendiren teknik konularla birlikte düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve bir iş edinme gibi en temel gereksinimleri göz ardı eden anlayış, yaşanabilir bir kent oluşturmada kent insanının mutluluğunu sağlamaktan uzak kalacaktır. Yaşamın her alanında var olan biz mühendisler, kendi işimizi yaparken, sadece kendimizle sınırlı kalmayıp, toplum sorunlarını düşünerek hareket etmekteyiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, "Eskişehir Kent Sempozyumunu" gerçekleştirirken, her gün soluk alıp verdiğimiz bu kentin daha yaşanabilir olmasını, kent ve kentlilik bilincinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. 
 
Toplam 2 gün sürecek olan Sempozyum süresince 8 oturum ve bir Form gerçekleştirilecektir. Eskişehir bilimsel sunumlarla ela alınacak, sorunlarının giderilmesi, zenginliklerinin artırılması yönünde kimi önerilerde de getirilecektir.

Eskişehir Kent Sempozyumu'nun, Eskişehir'in gelişimine önemli açılımlar getireceği inancıyla hepinizi katılımlarınızdan dolayı selamlıyorum.

M. Simavi BAKIR
TMMOB
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri