GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ TASARLIYOR PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

"Geleceğin Mühendisleri Tasarlıyor" Proje Yarışmasının bu yıl  onikincisi  gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan ekiplerin projelerinin değerlendirilmesi Juri Kurulu`nun 2 Mayıs 2019  tarihinde Şubemizin Eğitim Salonu’nda ekiplerin proje sunuşlarının gerçekleştirmesiyle sonuçlandı.

Prof. Dr. Nimetullah BURNAK, PROF.DR. L. BERRİN ERBAY, DOÇ.DR. MESUT TEKKALMAZ, DOÇ.DR. MUSTAFA ULUTAN ve Şube Başkanımız Atila TOMSUK’dan   oluşan Jüri Kurulu`nun; Projenin Yenilikçilik Derecesi, Ulusal ve/ya yerel Ekonomiye Sağlayacağı Katkının Önemi, Uygulanabilme Kolaylığı, Raporun Yeterliği, Sunumun Yeterliliği, Projenin Hayata Geçirilebilmesi kriterleri kapsamında değerlendirme sonuçlarına göre yarışmaya katılan ekiplerden dereceye giren öğrenci üyelerimize mezun olduktan 6 ay süre içerisinde Meslek İçi Eğitim Merkezi eğitimlerinden bir tanesini ücretsiz katılım sağlayacaktır.

                                                                                                                                             

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

KAPASİTE KISITLI ESNEK ATÖLYE TİPİ ÇZİELGELEME PROBLEMİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI VE BİR İŞLETMEDE UYGULANMASI


BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE 

Bu çalışmada oluklu mukavva üreten bir işletmedeki atölye tipi çizelgeleme probleminin özel bir hali olan esnek atölye tipi çizelgeleme problemi ele alınmıştır. İşletmede hâlihazırda çizelgeleme probleminin çözümüne yönelik olarak herhangi bir sistematik çözüm yaklaşımı kullanılmamaktadır. Bu durum siparişlerin gecikmesine yol açmakta ve işletmeye özgü çizelgeleme modellerinin ve çözümlerinin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. İşletmeye özgü esnek atölye tipi çizelgeleme problemi için, problemi üç aşamada çözen yeni bir çözüm yaklaşımı geliştirilmiştir. Her bir aşama için sırasıyla; sıra bağımlı hazırlık süreli tek makine çizelgeleme matematiksel modeli, tek makine çizelgeleme matematiksel modeli ve paralel makine çizelgeleme problemi olmak üzere üç farklı matematiksel model oluşturulmuş, bu matematiksel modellerde amaç fonksiyonu toplam gecikmeyi en aza indirmek olarak ele alınmıştır. Ayrıca bu modellere kapasite kısıtı eklenerek problem genelleştirilmiş ve literatürdeki benzer çalışmalara kıyasla daha uygulanabilir çözümler üretebilmesi sağlanmıştır. Önerilen matematiksel modeller küçük boyutlu ve gerçek hayat problemleri kullanılarak GAMS/CPLEX ile kapasite kısıtsız ve kapasite kısıtlı olarak test edilmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleriyle ve işletmenin çizelgeleriyle karşılaştırılmıştır.

 

PROJE EKİBİ

§             

Danışman  Doç. Dr. Tuğba SARAÇ -  ESOGÜ/Endüstri  Müh. Böl. Öğretim Üyesi

§             

Mehmet Ali KARABULUT - ESOGÜ/Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf

 

 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

ÇOKLU DEPOLARDA HETEROJEN ÜRÜN RAF ATAMA PROBLEMİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

 


İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE 

 
 

Depolar, tedarik zinciri sisteminde şirketler için önemli bir rol oynamaktadır. Depo performansındaki iyileştirmeler, müşteri memnuniyetini arttırırken, doğru ürünü doğru müşteriye teslim etme süresini ve depolama maliyetini azaltır. Bu çalışmada, bir seramik fabrikasında depo yerleşimi problemi tartışılmış ve matematiksel bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel modelde amaç, ABC analizinden gelen ürün önceliklerine göre ürünleri raflara atamak ve malzeme taşıma mesafesini azaltmaktır. Modelin çözümünde GAMS (Genel Cebirsel Modelleme Sistemi) kullanılmıştır. Matematiksel modele ek olarak Excel Macro kullanılarak sezgisel bir algoritma geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, ürünlerin ulaşım mesafesini azaltmak ve işçilik, zaman ve maliyetten tasarruf etmek amaçlanmıştır.

 

PROJE EKİBİ                                                    

§             

Danışman Doç.Dr. Zehra Kamışlı Öztürk -  Eskişehir Teknik Üniversitesi  /Endüstri  Müh. Böl. Öğretim Üyesi

§             

Çisem GÜLEN- Eskişehir Teknik Üniversitesi   /Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf

§             

Ayşenur ÇİÇEK - Eskişehir Teknik Üniversitesi /Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf

§             

Mehmet Deniz SERTTAŞ - Eskişehir Teknik Üniversitesi /Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf

 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE

                ERGONOMİK MONTAJ HATTI DENGELEME VE YENİ BİR HAT KURULUMU

 


ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAZANAN PROJE 

   Montaj hatlarındaki iş yükü dengesizlikleri üretim hızında olumsuz bir etkiye sahiptir. Ergonomik anlamda dengelenmemiş montaj hatları iş yükü verimsizliğinin yanı sıra kas iskelet hastalıklarına da yol açmaktadır. Bu çalışmada bir metal sanayisinde bulunan kit montaj ve son montaj manuel hattında gerçekleştirilen işlemler incelenmiştir. Çevrim süresi ve işlem önceliklerinin dikkate alınmasının yanı sıra ergonomik risk kısıtları da incelenmiştir. Mevcut işlem merkezlerinin REBA skorları çıkarılmıştır. Riskli bulunan iş merkezleri belirlenmiş, en büyük aday yöntemi de kullanılarak hat dengelemesi yapılmıştır. İki montaj hattının birleştirilmesi yoluna gidilerek seyrek elemanların en aza indirgenmesi ve üretim hızının arttırılması öngörülmüştür. Arena programında yeni kurulacak olan hattın benzetim modeli yapılacak olunup hattın ekonomikliği ayrıca göz önünde bulundurulacaktır.

 

PROJE EKİBİ

§             

Danışman  Prof.  Dr. Emin KAHYA -  ESOGÜ/Endüstri  Müh. Böl. Öğretim Üyesi

§             

Gamze ÜNLÜER - ESOGÜ/Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf

 

Zeynep Özge DEMİRCİ - ESOGÜ/Endüstri  Müh. Böl. 4. Sınıf