“GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ TASARLIYOR” PROJE YARIŞMASI XII

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Eskişehir Şubesi

“GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ TASARLIYOR”

 PROJE YARIŞMASI XII

YARIŞMANIN AMACI

Geleceğin  Mühendisleri Yarışıyor Proje Yarışması MMO Eskişehir Şubesi bünyesindeki Makina, Endüstri ve Uçak Mühendisliği ile ilgili konularda yapılabilecek bilimsel ve teknolojik araştırmalara katkıda bulunmayı, bu alanda eğitim gören ve çalışan kişileri teşvik ederek, yeni nesilleri bilim ve teknoloji alanında çalışmaya özendirmeyi, MMO Eskişehir Şubesi’nin kapsadığı bölge içinde kamuoyu, sanayi ve üniversiteler ile Odamız arasındaki iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

JURİ KURULU

Jüri üyeleri; Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 3 üye ve Bilim ve Mühendislik Eğitimi Komisyonu’nun belirleyeceği 2 üyeden oluşur. Seçilen jüri aralarından bir kişiyi başkan olarak seçer. Jüri üyelerinden ayrılan olduğu takdirde, Bilim ve Mühendislik Eğitimi Komisyonu’nun belirlediği yedek üye atanır.

YARIŞMA KOŞULLARI

 

 1. Yarışma süresi başvuru tarihinden sonraki Mayıs ayının ikinci haftası sonu son bulur.

                   Projeler en geç bu hafta sonu Cuma günü saat:17.00’de teslim edilir.

 

 1. Biten projeler; çalışmalarını içeren poster ile birlikte ekteki formata uygun olarak hazırlanmış iki adet rapor ve iki adet CD şeklinde Şube’ye teslim edilir. Yarışmaya katılan projeler bir rumuzla ve kapalı zarf içinde danışman ekip kişilerin isimleriyle teslim edilir. Projenin üzerinde yalnız rumuz olacak, proje değerlendirmesi yapıldıktan ve sonuç belli olduktan sonra zarflar açılarak isimler açıklanacaktır.

 

 1. Finale kalan projeler, belirlenecek tarihte ve yerde başvuru sırasına göre sunulacaktır. Jüri sunulan projeler arasından derece alanları belirleyecektir.

 

 

 1. Yarışmanın duyurusu MMO Eskişehir Şubesi’nin kapsadığı bölge içinde her yıl komisyonun belirlediği tarihte yapılır.

 

 

 1. Sunulan projeler jüri tarafından incelenir ve derece alanlar belirlenir. Ödüller her yılın Mayıs ayının 3.haftası içinde, MMO Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenecek törende dereceye giren ekiplere verilir.

 

 1.  Ekipler yarışmaya katıldıkları projelerin bir bölümünü veya tamamını MMO dergilerinde/yayımlarında yayımlanmasını kabul etmiş olurlar.

 

 

PROJE EKİBİ: Proje yürütücüsü, proje çalışanları ve (ihtiyaç halinde) danışmandan meydana gelebilir.

 

 

 Proje Yürütücüsü(PY):  Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, komisyon ve ekipler arasındaki iletişimi sağlayan kişi veya kuruluş/lar’dır.

 

Proje Danışmanı (PD):  Projenin özel uzmanlık gerektiren yan konularından birinde, hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzmanı ifade eder. (“Kısa/Sınırlı” olmayan ve devamlı katkı yapacak kişiler danışman olarak görevlendirilir.)  Danışman, öğretim üyesi, Y.Lisans/Doktora öğrencisi veya sanayi sektöründeki bir çalışan olabilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve jüri üyeleri danışman olamazlar. 

 Not:  Yarışmaya katılan ekip gerek duyarsa danışmana başvurabilir.

 

Proje Çalışanları(PÇ): Öğrencilerin en az bir tanesinin Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina  Teknik Metod veya Üretim Mühendisliği dallarında lisans öğrencisi olması gereklidir.

 

Not: Proje ekibinde üye sayısında bir kısıt yoktur

 

 

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Projelerin fikri mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. MMO herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyeceği gibi, projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulamaz. MMO tarafında üçüncü şahıslara projeler teslim edilemez.

 

PROJELER DEĞERLENDİRİLİRKEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR.

Proje raporu aşağıdaki hususları kapsamalıdır.

 1. Projenin Yenilikçilik Derecesi
 2. Ulusal ve/ya yerel Ekonomiye Sağlayacağı Katkının önemi
 3. Raporun Yeterliği
 4. Sunumun Yeterliliği
 5. Projenin Hayata Geçirilebilmesi

 

Not: Proje Raporu 20 sayfayı geçmemelidir.

 

 

ÖDÜL

Ödüller MMO Eskişehir Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yarışma duyurusu ile ilan edilir

 

DİĞER HUSUSLAR

İtirazlar, Ekip üyeleri ve danışman tarafından imzalanan gerekçeli dilekçe ile MMO Eskişehir Şube Başkanlığı’na yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

PROJE  BAŞLIĞI

 

RUMUZ

(2 satır boşluğu bırakılmalıdır.)

 

 

ÖZET

Çalışmada kullanılan yöntem  ve temel bulgular özetlenir.