13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 19 Nisan 2017 Çarşamba - 14:15 - 22 Nisan 2017 Cumartesi - 14:15
Yer: MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI güncel web sitesi için tıklayınız

 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda;

Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması.
Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.

Bu hedefler doğrultusunda 13. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır.

KONGRE PLATFORMLARI

Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları
Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları
Sempozyumlar
Seminerler
Kurslar
Atölye Çalışmaları
Paneller
Forumlar
Özel Amaçlı Toplantılar

Bu platformlarla ilgili Hazırlama ve Uygulama Rehberleri Kongre sekreterliğinden ya da DOKÜMANLAR linkinden edinilebilir.

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız Kongre Konuları`na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır.

KONGRE KONULARI

Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz Dinamiği, Psikrometri)
Binalarda enerji performansı
Bina fiziği
Isıl konfor
Isıtma
İç hava kalitesi
Sürdürülebilir binalar
Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
Tesisatlarda enerji verimliliği
Yalıtım
Enerji geri kazanımı
Sıhhi tesisat
Hastane tesisatları
Temiz oda
İklimlendirme
Soğutma sistemleri
Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
Havalandırma
Tesisatlarda deprem güvenliği
Buhar sistemleri
Kızgın su tesisatları
Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)
Medikal gaz tesisatları
Arıtma tesisatları
Yüksek binalarda tesisat
Bina otomasyonu
Mutfak tesisatları
Çamaşırhane tesisatları
Havuz ve filtrasyon
Simülasyon
Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
Sanayide enerji verimliliği uygulamaları

TESKON 2017
ANA TEMA:
TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE BÜTÜNLEŞİK PERFORMANS

2017 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin ana teması (Mekanik) Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik PERFORMANS (Integrated PERFORMANCE) olarak belirlenmiştir.

Ana tema insanların yaşam hacimlerindeki iç çevre koşullarını belirleyen tüm mekanik tesisat bileşenlerinin, bu bileşenlerin oluşturduğu sistemlerin ve bu sistemleri içeren binaların ölçülebilir ve zaman ortalama Bütünleşik PERFORMANSıdır. Uygun Birleşik Performans aşağıdaki hedefleri sağlayan performanstır.

İnsanlar için uygun iç çevre kalitesinden ödün vermez.
Küresel ısınma ve çevre problemlerini artırmaz.
Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlar.

Bütünleşik PERFORMANSı oluşturan doğrudan ve dolaylı faktörler söz konudur. Bütünleşik PERFORMANSın ana bileşenleri aşağıda verilmiştir.

TASARIM Performansı
BİLEŞEN Performansı
BİLEŞEN AKREDİTASYONU Performansı
SİSTEM AKREDİTASYONU Performansı
UYGULAMA Performansı
TEST ve DEVREYE ALMA Performansı
ETİKETLEME performansı
İŞLETME performansı
(Mesleki ve kamusal) ÖLÇME ve DENETİM Performansı

Alt Başlıklar

ENERJİ Performansı
ÇEVRE ETKİLERİ Performansı
İÇ ÇEVRE KALİTESİ Performansı

İç Hava Kalitesi Performansı
Isıl Konfor Performansı
Akustik Performansı
Görsel Konfor Performansı

Tesisat mühendisliğinin her alanı insanlar için vazgeçilmez uygun iç çevre koşullarının oluşturulmasını içeren uzmanlık alanlarıdır; meslek öncesi ve meslek içinde alanında iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır.

Bu yüzden,

(Meslek öncesi ve Meslek İçi) EĞİTİM Performansı
MESLEK AKREDİTASYONU performansı
EĞİTİM ARAÇLARI ve YÖNTEMLERİ performansı

Bütünleşik PERFORMANSın görünmeyen bileşenleridir. Benzeri olarak tasarımdan uygulamaya bileşenlerden işletmeye kadar her alanda var olan kanunlar, yönetmelikler, standartların performansı da

YASAL ALT YAPI Performansı olarak

Bütünleşik PERFORMANSın bir bileşenidir.

Günümüzden çok önce 2020`li yıllar için Net Sıfır Enerjili Binalar (NZEB) hedefleri konmuştur ve bu hedefler doğrulunda büyük adımlar atılmıştır. Bu bağlamda geliştirilen Enerji Kullanım Yoğunluğu (MJ/m2.yıl) gibi indeksler bütünleşik performansı göstergesi olarak görülebilir. Avrupa Birliği, "Energy Related Product Direktifini (2009/125/EC) sürdürülebilir endüstriyel politikanın bir köşe taşı olarak oluşturmuş, mekanik tesisat alanında 20 gruptaki ürünlerin bireysel performansları için minimum gereklilikler belirlemiştir. Mekanik tesisat alanında verimleri belirli değerlerin altında olan ürünleri Avrupa`da satmak artık mümkün değildir. Bu tedbirler firmaları performansı daha yüksek ürünler geliştirmeye, bu yönelimle enerji tüketiminin azalmasına da önemli katkılar koymaktadır. 2005 – 2014 yılları arasında ABD ve Avrupa atmosferinde Aura Uydusu tarafından ölçülen azot oksitlerin miktarının azalmasında hiç şüphesiz mekanik hizmet servis sistemlerinin Bütünleşik PERFORMANSının da olumlu etkisi söz konusudur.

Tasarım ile işletme performanslarının etkilerinin bina etiketlenmesinde ayrı ayrı gösterilmesi önemli bir gelişmedir.

ASHRAE Bina Enerji Katsayısı (Building Energy Quotient -bEQ) uygulamasındaki Bina Enerji Etiketinde Tasarım (Design) ve İşletme (Operation) performansları ayrı ayrı gösterilmektedir.

TESKON 2017, her kongrede olduğu gibi Tesisat mühendisliği alanında eğitiminden, teorik, deneysel araştırmalara, en ileri uygulamalara ve çok değişik alanda seminerlere ve kurslara uygun platformları sağlayacaktır.

Ana tema konusu alanında sunulacak çalışmalar ise, Türkiye`de gelişmiş ülkelere göre oldukça büyük bir faz farkı ile hissedilen bütünleşik PERFORMANS ve bileşenleri alanındaki farkındalığı geliştirecektir. Özellikle mekanik tesisat hizmetleri performanslarının çok geliştiği ülkelerdeki bileşenler ile Türkiye`deki bileşenler arasında farklılıklar ve atılması gereken adımlar konusunda yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ve sunumları, ülkemizdeki tesisat mühendisliği bilimi, teknolojisi ve hizmetlerine önemli katkılar koyacaktır.

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

10 Ekim 2016

Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
(28 Ekim tarihine kadar iletilecek özetler de değerlendirilecektir) 

7 Kasım 2016 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
16 Ocak 2017 Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
6 Şubat 2017 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

Bildiri gönderimlerini omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.

Kongre‘de bildiri sunan akademisyenler ve diğer kamu çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri ile bildiri sunan tüm katılımcıların kongre delege katılım giderleri Kongre Organizasyonu tarafından karşılanmaktadır.

teskon+SODEX FUARI

Fuar Organizasyonu Hannover - Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

İletişim: Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No: 103 B Blok Kat: 5
34394 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul
Tel: +90 (0212) 334 69 00 Faks: +90 (0212) 347 10 96
e-mail: contact form Web: www.hmsf.com // www.teskonsodex.com