15. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 02 Haziran 2021 Çarşamba - 9:30 - 05 Haziran 2021 Cumartesi - 18:30
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

 


Amaç

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda;

 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması.
 • Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması.
 • Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve uygulanması bu kongrenin hedefleridir.

Bu hedefler doğrultusunda 15. Kongrede de çeşitli "Sunum, Tartışma ve Eğitim Platformları" oluşturulacaktır.


 Kongre Platformları

 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan teorik araştırma sonuçlarının sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları
 • Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu; Teknolojik Araştırma Oturumları
 • Sempozyumlar
 • Seminerler
 • Kurslar
 • Atölye Çalışmaları
 • Paneller
 • Forumlar
 • Özel Amaçlı Toplantılar

Bu platformlarla ilgili Hazırlama ve Uygulama Rehberleri Kongre sekreterliğinden veya Kongre internet sayfasından DOKÜMANLAR linkinden edinilebilir.

Tesisat Mühendisliği alanında çalışan araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm meslektaşlarımız Kongre Konuları’na uygun, daha önce yayınlanmamış, örnek olacak çalışmalarını sunacaklardır.


 Kongre Konuları

Ana temamız doğrultusunda TESKON 2021 kapsamında öncelikle küresel salgının tesisat mühendisliği alanındaki etkisi ile ilgili çalışmalara yer vermeyi hedefliyoruz.

Bununla birlikte diğer tüm TESKON’larda olduğu gibi temel tesisat mühendisliği alanları olan;

 • Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları
  (Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği)
 • Binalarda enerji performansı
 • Mekanik tesisat bileşenlerinde enerji verimliliği
 • Bina fiziği
 • Isıl konfor ve iç hava kalitesi
 • Sürdürülebilir binalar
 • Mekanik tesisatta dayanıklılık
 • Binalarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test, kabul ve işletmeye alma
 • Mekanik tesisat bileşenleri (sıhhi tesisat, kızgın su tesisatları, gaz yakıt tesisatları, buhar sistemleri,
  medikal gaz tesisatları, arıtma tesisatları, mutfak tesisatları, çamaşırhane tesisatları vb.)
 • İklimlendirme ve Havalandırma
 • Isıtma ve Soğutma sistemleri
 • Yangın tesisatları ve yangın güvenliği
 • Tesisatlarda deprem güvenliği
 • Yüksek binalarda tesisat
 • Bina otomasyonu
 • Dijitalleşme, BİM, bütünleşik tasarım
 • Havuz ve filtrasyon
 • Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygulamaları
 • Mekanik tesisatın periyodik kontrolü

konuları ile ilgili çalışmalarınızı ve burada listelenmemiş ancak ilişkili gördüğünüz diğer konulardaki çalışmalarınızı da TESKON 2021 kapsamında değerlendirmekten memnuniyet duyarız.


 TESKON 2021 Ana Tema:
Mekanik Tesisatta Dönüşüm

İnsanları birbirine bağlayan tarihsel, kültürel ve duygusal bağlardan sıklıkla bahsedilir. Ancak tüm insanları birbirine bağlayan fiziksel bağ, hava, çoğunlukla göz ardı edilir. Tesisat Mühendisliği alanının öznesi olan bu görünmez ortam önceki TESKON’larda da gündemde tutulmaya ve önemi anlatılmaya çalışıldı. Ancak 2020 yılında hava tüm Dünya’da gündemin en üst sırasında yer aldı. Henüz dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları tarafından tam olarak kabul edilmese de, çok küçük parçacıkların (mikron altı) hava hareketleri ile metrelerce taşınabileceği mühendislerce artık öngörülebilmektedir. Bu küçük parçacıkların taşınımı küresel ölçekte bir salgının oluşmasına bile neden oldu. COVID-19 küresel salgını ile görünmeyen ama bilinen düşmanımız virüslerin, bizleri birbirimize bağlayan hava üzerinden taşınımının nasıl sonuçlar doğurabileceği net bir şekilde görülmüş olundu.

Geçmiş tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde konforlu ve sağlıklı bir ortamı, enerji verimliliği yüksek ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl sağlayabileceğimizi öngörebiliyoruz. Son yıllarda bizi ve etkileşim içinde bulunduğumuz nesneleri birbirine bağlayan internet ağı üzerinden büyük miktarda veri toplayıp işleyebilir hale geldik. Bu verileri, ihtiyaca tam uygun ve değişken koşullara uyum sağlayabilenmekanik tesisat sistemlerinin tasarlanmasında ve işletilmesinde kullanmak konusunda daha önümüzde uzun bir yol var.

Küresel salgınlar, iklim değişikliği ve ekonomik baskılar tasarımlarımıza ve üretim süreçlerine yön vermeye devam edecek. Bu nedenle konforlu ve sağlıklı yaşam mahallerini; ekonomik, çevreyle dost ve sürdürülebilir mekanik tesisat sistemleri kullanarak tasarlama hedefimiz öncesinden daha da önemli hale geldi.

Sonuç olarak, Mekanik Tesisatta Dönüşüm’ün eskisinden daha gerekli olduğu bir dönem bizi bekliyor. Dönüşümün yüksek nitelikli olması gerekliliği ise tartışılmaz. Tesisat mühendisleri olarak bizi bekleyen bu zorlu süreç için TESKON 2021’in sadece güncel araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu bir ortam değil, geleceğin tartışıldığı ve şekillendiği, mekanik tesisatta yaşanacak yüksek nitelikli dönüşüme yön verecek itici güç olmasını hedefliyoruz.

Bu doğrultuda akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı, tesisat mühendisi meslektaşlarımızı Mekanik Tesisatta Dönüşüm’ü birlikte planlamaya davet ediyoruz.


Bildiri Hazırlama Tarihi

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

16 Ekim 2020 Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
Bildiri özeti kabulleri 6 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecektir. 
6 Kasım 2020
3 Aralık 2020
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
Özet iletim süresi uzatıldığından 3 Aralık tarihine kadar iletilecektir. 
5 Şubat 2021
26 Şubat 2021
Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi 26 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.
16 Nisan 2021 Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yazarlara iletilmesi
30 Nisan 2021 Kongre Programının yayımlanması
 
Bildiri gönderimlerini http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz. (Internet Exporer Kullanılmalıdır.)

Bildirilerin hazırlanmasına ilişkin yönergelere DOKÜMANLAR sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Kongre’de bildiri sunan akademisyenler ve diğer kamu çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri ile bildiri sunan tüm katılımcıların kongre delege katılım giderleri Kongre Organizasyonu tarafından karşılanmaktadır.


 teskon+SODEX Fuarı

Fuar Organizasyonu Hannover - Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

İletişim: Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No: 103 B Blok Kat: 5
34394 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul
Tel: +90 (0212) 334 69 00 Faks: +90 (0212) 347 10 96
e-mail: info [at] sodex.com.tr ve http://mmoteskon.org  Web: www.teskonsodex.com


Yazışma Adresi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 209-210 
web: http://teskon.mmo.org.tr  ve http://mmoteskon.org  e-posta: teskon [at] mmo.org.tr


teskon’u facebook’tan da takip edebilirsiniz.
www.facebook.com/mmoteskon adresinden güncel gelişmeleri takip edebilir ve
bugüne dek yayımlanmış olan tüm bildirilere ulaşabilirsiniz.
 


 Destekleyen Kuruluşlar