I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 19 Ekim 1995 Perşembe - 14:30 - 20 Ekim 1995 Cuma - 14:30
Yer: ESKİŞEHİR

I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Gümrük Birliği aşamasında olan Ülkemiz Sanayisi son birkaç yıldır yakın gelecekteki şiddetli rekabet koşullarının ayrımına vararak yoğun bir küreselleşme çabası içerisine girmiştir. Çağdaş anlamda küreselleşmek için hem üst düzey yapılanma ki bunun adına günümüzde Toplam Kalite Yönetimi diyoruz ve hem de alt yapı olmadan üst yapıyı ayakta tutmak mümkün değildir. Buradan alt yapıdan kasıt uluslar arası standartlar haline getirilmiş kalite sistemleridir.

Kaliteyi temin etmeye yönelik bu sistemlerin öngördüğü en önemli koşullardan birisi ise ölçümlerin doğruluğunun kanıtlanabilir, izlenebilir olmasıdır.

Bu bağlamda Kongre Yürütme Kurulu olarak uygulayıcı olan sanayicimizi kalibrasyon, izlenebilirlik, akreditasyon vb. konularda yetkili ağızlardan bilgilendirmek ve yasa koyucuya çağdaş yapılanmalardan örnekler vererek yönlendirmek amaçları doğrultusunda I.Ulusal Ölçümbilim Kongresini gerçekleştirdik.

Kongre süresince sunulan bildiri ve görüşler çerçevesinde varılabilecek sonuçları 3‘e ayırmak mümkündür.

1.Bilimsel

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) yetkin kadrosu ve yönetimiyle küreselleşme çerçevesinde başarılı bilimsel çalışmalarını sürdürmekte birçok konuda yeterliliğini uluslararası düzeyde kanıtladığı gibi bazı konularda en iyiler düzeyine oldukça kısa bir sürede gelmiştir. UME‘nin bilimsel anlamda ölçümbilim çatısının en üstünde olmak ve Türkiye‘yi temsil etme yetki ve yeterliliğine sahip olması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

2.Yasal

Entegre olmayı düşündüğümüz toplulukların bu konudaki yapılanmaları incelendiğinde yasal birtakım düzenlemelerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yasal düzenlemeler UME‘nin, TSE‘nin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın üst yapıdaki yerini görev ve sorumluluklarının orta kademe yapılanmaları, denetleme organlarını tanımlamalı, kullanıcı yani sanayiciye yol gösterici olmalıdır.

Bu bağlamda en önemli adım Milli Kalite Konseyi ve Milli Akreditasyon Konseyi çalışmalarının en geniş katılımlarla tekrar başlatılması olacaktır.

3. İşlevsel

Kongre süresince katılımın beklentilerin üzerinde olmasının yanı sıra sanayicimizin ve orta kademe kalibrasyon laboratuar yöneticilerinin yasal boşluklarından ötürü ne yapacakları arayışı içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. Bugün birçok sanayi kuruluşumuzu dış müşterilerinin isteği ile yönlendirilmesi doğrultusunda kalibrasyon ve sertifikasyon gereksinimlerine Türkiye dışından veya yabancı ortaklı iç şirketlerden karşılanmaktadır.

Sağlıklı düzenlemeler sonucunda hem olası karışıklıklar ortadan kalkacak hem de milyar dolar düzeyinde ifade edilebilecek rakamlar Türkiye‘de kalacaktır. Sonuç olarak her ne şekilde ve kimlerle olursa olsun ülke çıkarları ön planda tutularak yapılacak yasal düzenlemelere ivedilikle ihtiyacımız vardır.

Necmi MUNGAN
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı

Etkinlik Bilgisi