TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1974

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 18 Kasım 1974 Pazartesi - 10:15 - 18 Kasım 1974 Pazartesi - 10:15
Yer: ANKARA

Sanayimizin içinde bulunduğu koşulları tartışmak, sorunları çözüm önerileri vererek kamuoyuna ve ilgililere ulaştırmak, sanayileşmemize ekonomik, sosyal ve kuramsal yönden bir hız kazandırmak amacıyla TMMOB MMO tarafından düzenlenen 1974 Sanayi Kongresi‘ne hoş geldiniz.

Bu kongre, memleketimizde Cumhuriyetin kuruluş hazırlıkları ile birlikte yapılmaya başlanmış Sanayi Kongrelerinin onuncusudur. İlk defa 1923 yılında İzmir‘de toplanan "İktisat Kongresi"nde tarım, sanayi, ticaret ve el - emeği konularında önemli kararlar alınmış ve 1535‘ üyenin katıldığı Kongrede oy birliğiyle "Misak-ı İktisat-i" tespit ve kabul olunmuştur. Ekonomik kalkınmamızın ilke ve amaçlarının çizildiği bu çalışmalarla, ele alınan sanayileşme hareketi beklenen sonuçları verememiş ve 1930, 1936, 1948,1951, 1962,1964 ve 1968 yıllarında, akla geldikçe, Sanayi Kongreleri tertip edilmiştir.

1971, yılında "Sanayileşmemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal sorunlarını Türkiye ve Dünya ölçülerinde ortaya koymak ve tartışmak, sonuçlarını karar ve icra makamları ve kamu oyuna ulaştırmak gayesi ile (MMO XVII. Genel Kurulunda), iki yılda bir Sanayi Kongresi, düzenlemek" kararı alınmıştır. Genel Kurulumuzun yerinde aldığı bu kararla, 1972 yılında ilk Sanayi Kongresi tertip edilmiştir. Bu yıl da "SANAYİ KONGRESİ 74" ile Odamız, üstlendiği bu görevi ikinci kez yerine getirme çabasındadır.

Kongre‘de sunulacak tebliğlerde sanayiimizin genel ve güncel sorunlarına değinilecektir. "Sanayi Kongresi 74"ün şimdiye kadar düzenlenenlerden bir farklı özelliği, sanayileşmemizin iki etkin taşı, teknik eleman ve ekonomistlerin bir araya getirilmiş olduğudur. Bu iki etkin kanadın tartışmalar sonunda ortaya koyacakları bulgu ve öneriler, Odamız tarafından yöneticilere iletilecek ve kamuoyunun bu yönde oluşturulmasına çalışılacaktır.

Kongre‘nin ülkemiz sanayileşmesine katkıda bulunacak sonuçlar getirmesini diler, saygılarımı sunarım.

İlhami KILIÇOĞLU - Sanayi Kongresi Tertip Komitesi Başkanı