TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 778 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 839 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 845 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 08 Aralık 2017 Cuma - 9:30 - 09 Aralık 2017 Cumartesi - 17:15
Yer: İMO TEOMAN ÖZTÜRK KONGRE MERKEZİ / ANKARA

2008’de başlayan ve dalga dalga tüm dünyayı saran kapitalizmin krizi, sekizinci senesinde uzun süreli bir durgunluğun yerleşik hale geldiği yeni bir evresini yaşamaktadır.  Emperyalizmin gölgesinde savaşların kızıştığı, yeni stratejik ticaret bölgeler kapsamında ilişkilerin ve aktörlerin yeniden belirlendiği, düşen gıda ve petrol fiyatları eşliğinde kapitalizmin bu yeni durgunluk evresine uygun kartların yeniden karıldığı bir dönemden geçmekteyiz.

Eskiye göre cılız bir ABD ekonomisi, daralmadan hala kurtulamayan Avro bölgesi ve her türlü canlanma teşviklerine karşı ayağa kaldırılamayan Japonya kapitalizmin merkezlerindeki kriz birikimlerinin ilerlemesine ışık tutarken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kapitalizmin çevre ekonomilerinde 2008 ve 2010’dan sonra üçüncü bir küresel kriz beklentileri giderek daha da artmaktadır.

Böylesi bir iklimde AKP ekonomisinin de bel bağladığı dış tasarruflara dayalı büyüme modelinin bundan böyle geçerliliğinin kalmadığı ortadadır. Özellikle 2013 yılından itibaren Türkiye’ye giren sıcak para akışında gözlenen ciddi daralma, AKP’yi de özelleştirme, metalaştırma, rant ve yoğun emek sömürüsü politikalarında daha da agresifleştirmiştir. Doğal ve kültürel değerler üzerinden daha hızlı bir sermayeleşmeyi hedefleyen rant sistemi ve sömürüye daha açık bir çalışma rejimi inşası hız kazanmıştır.

Bu yönelim aynı zamanda mühendisliğin işlev ve iradesinin en aza indirilmesine yol açmaktadır. 1998’den bu yana tasarruflardaki gerilemeye bağlı yaşanan sanayisizleşme süreci ve sanayiden uzaklaşıldıkça öne çıkartılan spekülatif rant pazarı ve ona uygun çalışma biçimleri, mühendislerin yaşadığı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere de ışık tutmaktadır.

Odamız bu kapsamda bu yıl mühendislerin üretim süreçlerindeki yeri ve yaşadığı dönüşümlere ilişkin dört ilde alan araştırması başlatmıştır. İlk olarak Temmuz-Ağustos aylarını kapsayacak şekilde Antep ve Ergene Havzası’nda, devamında da (Ekim-Kasım ayları) Bursa ve Konya’da gerçekleştirilecek alan araştırmaları ile Sanayi Kongresi 2017’nin de daha zengin bir içeriğe kavuşturulması hedeflenmektedir.

Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik tasarımında, AR-GE ve yerli üretimin gerilemesi gibi her geçen gün daha da olumsuz bir tablo çizen sonuçlar ortadadır. Bu sonuçları gelecekte daha olumsuz bir hale sürükleyecek olan Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, milyonlarca mühendisi, mimarı, şehir planlamacısını mevcut istihdam sorunları yanında yeni ve büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya getirecektir.

Sanayi Kongresi 2015  Başka Bir Sanayileşme Mümkün ana temasıyla gerçekleştirilmiş, nasıl ve kim için sanayileşme sorularının yanıtları tartışılmıştı. Bu kapsamda Sanayi Kongresi 2015’in sonuç bildirgesinden de yararlanılarak Sanayi Kongresi 2017 “Mühendisler ve Mühendislik” ana teması üzerinde gerçekleşecektir.