TMMOB SANAYİ KONGRESİ 1987

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 09 Kasım 1987 Pazartesi - 10:00 - 09 Kasım 1987 Pazartesi - 10:00
Yer: ANKARA

TMMOB 1987 SANAYİ KONGRESİ DEĞERLENDİRMESİ

Sanayileşme çabalarının ülke ve toplum yararları doğrultusunda gerçekleşmesi için çalışmalar yapılması Odamızın önde gelen önemli görevlerinden biridir. Ülkemizde ekonomik kalkınmanın dolayısıyla demokratikleşmenin sanayileşme ile sağlanacağı görüşü geniş bir kesim tarafından benimsenmektedir. Odamız tarafından yürütülen konuya ilişkin çalışmalardan en etkin olanı Sanayi kongreleridir. Düzenlenen Sanayi kongrelerinde her kesimin araştırma ve görüşleri tartışılmakta, sonuçta doğru bir sanayileşme anlayışının benimsenip, uygulanması için üyelerin, kamuoyunun ve yetkililerin dikkatlerine sunulmaktadır. Ülkemizde sanayileşme sorunlarını kongrelerde tartışma geleneğinin başlangıcı 1930‘lu yıllardır ve sanayileşme konusunda önemli adımların atıldığı döneme rastlamaktadır. 1930‘lu yıllardan 1970 yılına kadar uzanan aralıklarda düzenlenen sanayi kongreleri 1972‘den itibaren TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenmeye başlamıştır. 1972‘den itibaren iki yılda bir yapılan sanayi kongreleri 1978 yılından sonra kesintiye uğramıştır. 9 yıllık bir aradan sonra 9-13 Kasım tarihlerinde Ankara MTA tesislerinde yapılan 1987 Sanayi Kongresi gerek 1980‘li yılların değerlendirilmesi, gerekse Nisan 1987 ayında Türkiye‘nin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvurmuş olması nedeniyle önem kazanmıştır.

Bu yapımızı dikkate alan yönetim kurulumuz 1987 yılında sanayi kongresi düzenlemek üzere karar almış ve bu konu ile sorumlu bir komisyon atanmıştır.

1987 Sanayi Kongresinin düzenlenmesi için oluşturulan komisyon, kongre kapsamını, 1980 sonrası sanayimizin durumu, 21.yüzyıla girerken Türkiye Sanayi olarak belirlenmiş aynı zamanda Türkiye‘nin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvurmuş oluşu da dikkate alınarak AT ve Türkiye Sanayi konusu da kongre kapsamına alınmıştır. Kongrede bildiri sunarak tartışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla, başta üyelerimiz olmak üzere, sanayi kuruluş ve temsilcilerine, üniversite ve kamu kuruluşlarına geniş bir duyuru yapılmıştır. Kongre duyurusu üzerine Odamıza, kongrede sunulmak üzere 100‘e yakın bildiri gönderilmiştir. Bildiriler arasından kongre kapsamı, süresi ve konuları dikkate alınarak 49 bildiri seçilmiş ve kongrede sunulmuştur.

Kongrede ana başlıklar olarak; Türkiye sanayinin gelişimi, yabancı sermaye, yoğunlaşma, tekelleşme, finansman kaynakları, bankacılık sistemi, teşvik tedbirleri, bölgesel sorunlar, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Sanayii, Uluslararası işbölümü, serbest bölgeler, kamu sektörü ve planlama, sanayide insan faktörü, istihdam, ücret, sözleşmeli personel, verimlilik, araştırma ve geliştirme çalışmaları, sanayi ve teknoloji, kalite kontrolü standartlar ve tüketicinin korunması konularında bildiriler sunulmuştur. Kongre süresince 2 salonda ayrıca Sanayi Sektörleri oturumları düzenlenmiş ve sanayi sektörlerine ilişkin sorunlar sunulan bildirilerle tartışılmıştır.

Kongrede, Türkiye Sanayi ve Avrupa Topluluğu konulu panel düzenlenmiş, panele üniversite, sanayi, hükümet ve TMMOB temsilcileri konuşmacı olarak katılmışlar, Türkiye‘nin AT‘a tam üyelik durumunda sanayide meydana gelecek sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Kongre süresince bir de sergi düzenlenmiş, sergide imalat sanayinin bugünkü düzeyinin yansıtılması ve ürünlerinin konu ile ilgili kişilere tanıtılması sağlanmıştır.

Kongre esnasında Ankara‘da kurulu bulunan sanayi kuruluşlarının tanıtılması amacıyla teknik gezi düzenlenmiş, ayrı gruplar halinde Hema, Ortadoğu Rulman Sanayi ile MAN Motor ve MANAŞ Kamyon fabrikalarına inceleme gezisi yapılmıştır.

Kongrede sunulan 49 bildiri ile kongrede sunulamayan 4 bildiri basılarak kitap haline getirilmiş, ilgililerin yararlanmalarına sunulmuştur.

Bu çalışmaları biri dökümantasyon, diğeri de fuar düzenleme konularında uzmanlaşmış iki firmanın koordinasyonu ile sürdüren komisyon, toplam 89 oturum yaparak iki basın toplantısı düzenlemiş ve ülkemizde sanayi konusunda en geniş temsil çerçevesi olarak değerlendirilen danışmanlar kurulunu belirlemiştir.

Kongreye 450‘nin üzerinde katılım sağlanmış ve TRT televizyonu ile basın geniş yer vermiştir.