TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009’A DOĞRU KRİZ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN DURUMU SEMPOZYUMU

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
Tarih ve Saat: 28 Şubat 2009 Cumartesi - 10:30 - 28 Şubat 2009 Cumartesi - 10:30
Yer: ANKARA

AMAÇ-KAPSAM:
Dünyada yaşanan ekonomik krizin derin etkileri her kesimi sarmaya başlamıştır. Dünyanın öncü konumdaki sanayi firmaları, sigorta şirketleri ve bankalar batma riskiyle karşı karşıya ve devlet desteğine muhtaç konumuna gelmiştir. Bugün yaşanan gelişmeler reel sektörlere de etkisini göstermiştir. Dış dünyadaki bu gelişmelerden Türkiye ekonomisi de nasibini almaktadır. Türkiye 2001‘den buyana cari açıklar ve kırılgan ekonomisiyle kriz ortamının etkileriyle daha fazla karşı karşıya kalmaktadır.

2009 başlarında küresel krizin reel sektör ve firmalara yansımalarına bakıldığında olumsuz etkilerin giderek yayıldığı görülmektedir. Değişik birçok sektörde firma bazında üretime ara vermeler veya durdurmalar, işçi çıkarmalar, vardiya azaltma haberleri her geçen gün artmaktadır. Son açıklanan sanayi üretim rakamları bunu göstermektedir.
2009 sadece Türkiye‘de değil tüm dünyada zor bir yıl olacaktır. Bu SEMPOZYUM ile; Dünyadaki gelişmelerle birlikte sektörlerin nabzının tutulması, küresel krizin reel sektörlere etkilerine ilişkin verilerin ortaya konması, krizden en çok etkilenen sektörlerin genel bir fotoğrafının çekilmesi ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması hedeflenecek, yapılması gerekenler konusunda yeni açılımlar sunulması sağlanabilecektir.

İki yılda bir düzenlenen TMMOB Sanayi Kongreleri ile ülkemiz Sanayisinin güncel sorunları, yeni yönelimler, planlama, üretim ve istihdam odaklı kalkınma modelleri konunun uzmanları, sanayiciler ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile masaya yatırılarak ortak hedefler için, ortak öngörü ve çözüm önerileri oluşturulmaktadır.

1960‘lardan buyana düzenlenen ve artık geleneksel bir hale gelen TMMOB Sanayi Kongresi 2009‘a hem bir ön hazırlık olması hem de yaşanan mevcut ekonomik krizin bütünlüklü ve sektörel bazda ele alınarak değerlendirilmesi amacıyla 28 Şubat 2009‘da "TMMOB Sanayi Kongresine Giderken Kriz ve Sanayi Sektörlerinin Durumu" başlıklı bir günlük Sempozyum etkinliği yapılacaktır.

Sempozyumda; Otomotiv, Metal, Makine İmalat, Tekstil, Enerji, Kimya, Elektrik-Elektronik, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörleri ele alınacak, bu sektörlerin bağlı olduğu dernek, birlik ve odaların değerli temsilcileri konuşmacı olarak katılacaktır. Sunumlarda 2001 krizinden buyana ülkemiz ekonomisinde ve sektörlerde yaşanan gelişmeler ve sorunlar sayısal verilerle ortaya konacaktır.

 

Etkinlik Bilgisi