Amaç-Kapsam

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Tarihsel süreç içerisinde, sanayileşme ve toplumsal gelişme arasındaki yakın ilişki dünya politikaları üzerinde her dönemde etkili olmuştur. Yaşanmakta olan yeni dönemde pek çok toplumsal değer için yapılan yeni tanım, sanayileşme için de yapılmaktadır. Günümüzde planlanan bütün yatırımlar için; kaynakların rasyonel kullanımından çevresel etkilere kadar uzanan birçok etken detaylı olarak analiz edilmektedir.

Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki klasik sanayileşme hareketi içerisinde göreceli olarak geride kalmış ve bölgedeki sınırlı kaynaklara bağlı toplumsal bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Özellikle tarım ve hayvancılığa dayalı ekonominin bölgesel gelişme için yetersiz kaldığı bir noktaya gelinmiştir. Yeni üretim alanları ve buna bağlı olarak ürün çeşitliliği konularında önemli ölçüde arayışlara girilmiştir.

Ülkemizin kalkınma ve çevre politikalarının, Karadeniz Bölgesi‘ne ilişkin olan yönlerinin irdelenmesi ve gereken katkıların yapılmasında bilimsel toplantıların rolü önemlidir. Bu bağlamda çeşitli disiplinlerden araştırmacıların, bilim insanlarının, yatırımcıların, sanayicilerin ve konu ile ilgili bütün yenilikçi insanların konu ile ilgili görüşlerine önemle gereksinim vardır.

I.Karadeniz Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu; bölgede mevcut olan küçük ölçekli sanayi ve çevre üzerindeki etkileri, kentsel yatırımlar, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi ile hızlanması beklenen sanayileşme hareketinin ve enerji yatırımlarının ele alınacağı bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.