YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASINA İLİŞKİN KANUN - 18.04.2005

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Argument #1 is not an array.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/var/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun tasarısı'nın 19 Nisan 2005 tarihinde TBMM gündemine gelmesi beklenmektedir. Kanun tasarısı ivedilikle yasalaşmalıdır.

 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN TASARISI ÖNCELİKLE YASALAŞMALIDIR

Ülkemiz coğrafi konumu ve yer altı, yerüstü doğal zenginlikleri ile dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline sahiptir. Uzun süredir beklenen tasarının, ekli maddelere ilişkin değişiklik önerilerimiz dikkate alınarak yasalaştırılması ülkemize çok yönlü yarar sağlayacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun tasarısı'nın 19 Nisan 2005 tarihinde TBMM gündemine gelmesi beklenmektedir.

Dünyada ve ülkemizde sanayinin, teknolojinin hızlı gelişimi ve nüfus artışları enerjiye duyulan ihtiyacı her geçen gün daha da arttırmaktadır. Enerjinin insan odaklı bir konu olduğu ve ülkemiz kalkınmasındaki önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bugün ülkelerin kişi başına düşen yıllık enerji tüketimleri, kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Enerjinin tüketim zorunluluğunun yanı sıra özellikle fosil kaynaklardan sağlanan enerjinin çevreye doğrudan ve dolaylı olumsuz etkileri ile dışa bağımlı olmasından dolayı ülke ekonomisine verdiği zararlar tartışılmaz bir gerçektir.

Bu nedenlerle enerjinin çeşitlendirilmesi ve özellikle de temiz, yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarına yönelinmesi, bunun ulusal mevzuatımıza ilişkin en önemli adımı niteliğindeki kanun tasarısı olarak TBMM gündemine taşınmasını çok olumlu bulduğumuzu vurgulamak isteriz.

Bugün ülkemizde mevcut ekonomik hidrolik kaynaklı yaklaşık 130 Milyon MW'lık enerji potansiyelimizin % 57'si; rüzgarda 10 bin MW'lık ekonomik potansiyelimizin neredeyse tamamı; jeotermal kaynak potansiyelimizin % 96'sı ve sınırsız enerji kaynağı olan, ülkemizin her bölgesinde sahip olduğumuz güneş enerjisi potansiyelimizin büyük bir kısmı kullanılamamaktadır. Bugün Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanımının özendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu kaynakların kullanımı ile elektrik enerjisi üretim sistemlerini oluşturan malzeme, cihaz ve ekipmanların yerli üretim koşullarının oluşturulması ve hatta bu alanda teknoloji üretebilir bir seviyeye ulaşmamız gerekmektedir. Bu yasa tüm bu gereksinimlere yanıt verecek bir çerçevede ele alınmalıdır.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonun bugüne dek sürdüre geldiği çalışmalarla hazırlanan tasarı genel olarak olumlu nitelik taşımakla birlikte bazı yapıcı önerilerle sözünü ettiğimiz çerçevenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji, Tüm canlılar için olmazsa olmaz olan atmosferdeki oksijeni yakmadan, solunan havayı ve çevreyi kirletmeden temiz enerji üretimine olanak sağlar. Bu yasa tasarısında, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde yaygın olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Bizler, bazı maddelerinde değişiklik ve bazı maddelerine eklemeler yapılması ile yenilenebilir enerjinin etkin ve yaygın kullanımının daha da artacağına inanmaktayız.

Kanunun 6. maddesinin b fıkrası ile ilgili yazılı değişiklik önerimizde de ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere, ülkemizde hidrolik hariç üretilen elektrik enerjisi miktarındaki yenilenebilir (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan) enerji kaynaklarının payının, en az % 12'ye ulaşması hedeflenmelidir.

7. maddenin ilk paragrafına ilişkin önerimizde yenilenebilir enerji kaynaklı küçük ve orta ölçekli (1kW - 1000 kW arasındaki) elektrik üretim tesislerinin de yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bugün artık çok küçük kurulu güce sahip tesislerin de ulusal iletim şebekesine bağlanmasını (giriş - çıkışını) olanaklı kılan teknolojiler geliştirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli yenilenebilir enerji kaynaklı tesislerin yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu önerimizin sizler tarafından da olumlu karşılanacağına inanıyoruz.

Yine kanun tasarısının 7. maddesinin b fıkrasına ilişkin önerilerimizde de yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretim sistemlerinde kullanılacak malzeme, cihaz ve ekipmanların %45'inin ülkemizde üretilmesinin sağlanması ve böylelikle ülkemizin bu alanda teknoloji üretebilir bir düzeye ulaşması hedeflenmiştir. Bu öneri ile ayrıca ülkemizdeki en yakıcı sorunu olan işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunabilecektir.

Yine kanun tasarısı 7. maddesinin son paragrafında yapılacak katkı niteliğindeki değişiklik ile ülkemizde zengin potansiyele sahip güneş ve jeotermal enerjinin uygulamasının bilime ve tekniğe uygun olarak gerçekleştirilmesi ve halkımızın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına özendirilmesi hedeflenmektedir.

Uzun yıllardır beklenen tasarının ekli maddelere ilişkin değişiklik önerilerimiz dikkate alınarak yasalaştırılması ülkemize çok yönlü yarar sağlayacaktır.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Başkanı
Tevfik PEKER

646 sıra sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin" Kanun Tasarısının 6. maddesinin b) fıkrasının değiştirilmesi önerilmektedir.
Değişiklik önerisi metni için tıklayınız.