EMEĞİN BAYRAMI KUTLU OLSUN! YAŞASIN 1 MAYIS!

×

Hata mesajı

 • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
 • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
İstanbul Şubesi

Hep Birlikte 1 Mayıs'ta Meydanlara!

Fabrikalarda, şantiyelerde, tersanelerde, santrallerde, inşaatlarda, tarlalarda, hastanelerde, ofislerde alın teri dökenlerin; yeryüzündeki insana ait tüm güzellikleri yaratanların; emeğin ve emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun!

2024 1 Mayıs’ında her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla yine bir arada olacağız.

On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan kapitalist sistem ve onun en vahşi biçimi olan neoliberalizm, insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine gün be gün çöküyor.

Bu karanlık tablonun en ağır hali ne yazık ki ülkemizde yaşanıyor…

Güvencesiz ve esnek çalışmayı hemen her alanda hâkim hale getiren siyasal iktidar. Bizlerin işini ekmeğini patronların insafına terk edip, zamların, enflasyonun, artan vergilerin altında emekçileri, bizleri ezdikçe eziyor.

Meslektaşlarımız da bu sınırsız sömürü düzeninden payına düşeni fazlasıyla alıyor. 100 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaratılan tüm zenginliklerde, fikri yaratıcılığı ve emeği olan biz mühendis, mimar ve şehir plancıların ortaya koyduğu bu yaratıcı emeğin karşılığını alması, mesleki gelişimini sürdürebileceği koşullarda insanca yaşayabileceği bir gelire sahip olması gerekirken, her yeni gün meslek itibarımız daha da ayaklar altına alınıyor.

MMO İstanbul Şubesi olarak, İstanbul’da yaşayan mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin; iş, yaşam ve eğitim şartlarını incelemek, yıllara göre yaşadıkları zorlukları belirlemek amacıyla 2021 yılından beri yapılmakta olan İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması verileri meslektaşlarımız yaşadığı zorlukları özetler niteliktedir.

2024 yılında gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre;

 • Mühendislerin %88,7’si mevcut ülke ekonomisinin kötü/çok kötü olduğunu belirtirken, %68,4’ü mevcut yaşantılarında insani temel ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayamadıklarını belirtmektedir.
 • Araştırmaya katılan mühendislerin %95’i gelecekten kaygılı olduğunu belirtmiştir. Cinsiyete göre kaygı düzeyi incelendiğinde erkeklerin %94,59’u kaygılı olduğunu belirtirken, bu oran kadınlarda artmış ve %98,52’e ulaşmaktadır.
 • Ülkemizdeki en önemli sorun, 2021 yılından beri yapılan araştırmada adaletsizlik ve hukuksuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oran her yıl daha da artıyor, adaletsizlik ve hukuksuzluk en büyük sorun olmaya devam etmektedir.
 • İstanbul’dan ayrılıp farklı bir şehre veya farklı bir ülkeye taşınmak isteyenlerin oranı %55 iken 18-31 yaş arası katılımcılarda bu oran %67,94’e ulaşmaktadır.
 • Mühendislerin %78’i son 10 yılda mesleki itibarın azaldığını belirtmektedir. Geçtiğimiz yıla göre %5 daha fazla olan bu oran, mesleki itibarın her geçen gün azaldığını göstermektedir.
 • Araştırmaya katılan mühendislerin %83,97’si TMMOB ile SGK arasında mühendislik asgari ücreti protokolü yapılmasını istemektedir.
 • Mühendislerin yaklaşık olarak %71,9’u araştırmanın yapıldığı aylardaki yoksulluk sınırı olan 47.009 TL’den daha düşük maaş almaktadır.
 • Mühendislerin yaklaşık %60,7’sinin gelirleri enflasyona karşı azaldı.
 • Emekli mühendislerin sadece %3,7’si emekli maaşı ile geçinebildiğini belirtirken, %96,3’ü emekli maaşı ile geçinmekte zorluk yaşadığını belirtmektedir.
 • Emekli mühendislerin %79,8’i emekli olduktan sonra da değişen sürelerde çalışma hayatına devam ettiklerini belirtmektedir.
 • İş arayan mühendisler içinde 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı %48,4’tür.
 • Kadın mühendislerin %88,7’si iş yerinde yükselme fırsatları ve terfi konusunda cinsiyet eşitsizliğine uğradığını belirtmektedir.

İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması 2024 sonuçları itibariyle; enflasyona karşı eriyen ücretler, mesleki gelişimin yetersiz olması, ihtiyaç fazlası mühendislik kontenjanları, yetersiz ve kalitesiz mühendislik eğitimi, mesleki becerileri geliştirememe, mesleki tecrübe ve yetkinlikleri aktarmada uygun ortamı bulamama, uzun süreli işsizlik, çalışma hayatındaki ve ekonomideki olumsuzluklar, mühendislik mesleğinin değerinin azalması, yaşamın her alanındaki (ekonomik, siyasi ve sosyal) olumsuzluklar nedeniyle şehir ve ülke değiştirme isteğinin artması ve tüm bunlarla ilişkili olarak örgütlenme eksikliğini gözler önüne seriyor.

Bizler bu memleketin olanaklarıyla okumuş mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak, tüm karanlık tabloya ARTIK YETER diyoruz! Mesleğimizin kamusal gerekliliklerini bir an tereddüt etmeden yerine getirirken, insanca bir düzende yaşamak istiyoruz.

İnanıyoruz 1 Mayıs 2024, milyonlarca emekçinin yan yana gelmesiyle, içinden geçtiğimiz bu koyu karanlığın son bularak rengârenk güneşli bir geleceğe uyandığımız gün olacaktır.

Ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek, geleceğe olan umudumuzu büyütmek için gelin hep birlikte 1 Mayıs’ta meydanlarda olalım!

Eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan ve laiklikten yana sesimizi haykırmak için gelin hep birlikte 1 Mayıs’ta meydanlarda olalım!

Gelin, yarınlarımız için omuz omuza mücadele edelim!

Emek ve bilim ile kurulacak yeni bir ülkeyi birlikte inşa edelim!

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sınıf Dayanışması!