Tesisat Mühendisliği Dergisi: Kasım-Aralık 2022 | Sayı 193

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız,
1981 yılında Odamızın 27. Dönem Yönetim Kurulu Saymanlığı, 1976 yılında İstanbul Şubemizin 9. Dönem Yönetim Kurulu Saymanlığı, 1982-1985 yıllarında 29. ve 30. Dönemler Oda Denetleme Kurulu Üyeliği, Oda ve Şube Genel Kurullarımızda Divan Başkanlığı görevlerini yürütmüş, TESKON Yürütme Kurulu Başkanlığı, Makina Fabrika Bilim ve Teknoloji Hangarı Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürüten, Odamız çalışmalarında büyük emeği olan, 2000 yılı Mart ayından beri Dergimiz Yayın Kurulu Üyeliği görevini yürüten Ali Metin Duruk’un, 19 Ekim tarihinde aramızdan ayrılmasının acısını yaşıyoruz.  Ali Metin Duruk ağabeyimizi ve on yıl önce genç yaşta kaybettiğimiz, Oda Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız Bünyamin Aydın’ı özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz.
***
49. Çalışma Dönemi merkezi etkinlikleri kapsamında 13-15 Ekim tarihlerinde Kayseri’de yapılan Savunma Sanayii Sempozyumu’nun ardından, önceki çalışma döneminde Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenen X. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi 20-22 Ekim tarihlerinde Denizli’de yapıldı. Yine pandemi nedeniyle ertelenen ve Odamız adına İzmir ve İstanbul Şubelerimizin yürütücülüğünde düzenlenen IX. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON 2022), 16-19 Kasım 2022 İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. 1999 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde bu kez 16 atölye çalışması, 3 kurs, 3 yuvarlak masa toplantısı, 1 panel yapıldı, 52 bildiri sunuldu ve 1030 metrekare alanda düzenlenen fuara 39 firma katıldı. Kongre ve geçmiş kongrelerle ilgili tüm bilgilere hpkon.net adresinden ulaşılabilmektedir. 
***
“6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”; Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da, İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda yapıldı.
İki gün boyunca “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomi Politiği”, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Yaşanan Sorunlar ve Nedenleri”, “Salgınlar Çağında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanının Gündem ve Mücadele Alanları”, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Nasıl Bir Mücadele?” başlıklı oturumlarda alanında uzmanlardan oluşan 25 katılımcı konuştu. Oturumların sonlarında salonun katılımıyla birlikte tartışmalar yürütüldü. “Nasıl Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi/Modeli” başlıklı bir forum ile etkinlik sona erdi.
***
Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.
Erdem Kaya ve Utku Şentürk’ün “Openfoam ile Turbomakina Uygulamalarına Genel Bakış ve Bir Hava Türbininin Simülasyonu” isimli çalışmalarında; openfoam yazılımı tanıtılarak, bu yazılım kullanımıyla gerçekleştirilmiş olan bir hava kanalındaki hava akışından enerji elde edilmesi amacıyla tasarlanmış bir impuls türbini sistemindeki akış simülasyonları ile performans belirlemesi yapılarak sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.
E. Nadir Kaçar ve L. Berrin Erbay’ın “Bir Turbojet Motor Döner-Sabit Boşluğunda Giriş Yönünün Döngü Oranı Açısından İncelenmesi” isimli çalışmalarında; küçük bir turbojet motoru için örneklenen döner-sabit türbin boşluğu geometrisinde farklı giriş teğetsel hız değerleri kullanılarak, boşluk içindeki döngü oranı değerlerinin değişimi incelenmiştir. Çalışmada HAD analizleri ile boşluk modellenmiş, dönme ekseni ile pozitif ve negatif yönlerde 10°, 20°, 30° açı ile akışkan beslenmiş, optimum besleme açısı belirlenmiştir.
Hasan Melih Kınagu ve arkadaşlarının “Dizel Motor ‘Common-Rail’ Dağıtıcısındaki Akışta Seçilen Parametrelerin Partikül Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi” isimli çalışmalarında; common-rail dağıtıcısında kalan partiküller modellenmiş ve dağıtıcıyı temizleme işlemi esnasında bunların akış davranışları HAD analizleri ile incelenmiştir. Analizler ANSYS Fluent programı kullanılarak yapılmış, standart k-Ɛ türbülans modeli uygulanarak giriş basıncı, giriş bölgesi ve akışkan tipinin partiküllerin davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Hepsen B. Akyıldız ve Demet Arslanbaş’ın “Taşıt Kaynaklı İç Ortam PCB Kirliliğinin Değerlendirilmesi: Otopark Örneği” isimli çalışmalarında; üç katlı kapalı bir otoparktan alınan farklı boyutlardaki toz örneklerinde poliklorlubifenillen (PBC) kirletici seviyeleri belirlenmiştir. Otoparkın her katından kompozit olarak alınan örnekler temizleme ve önzenginleştirme işlemlerinden geçirilerek GC-MS cihazında analiz edilmiştir. Örnek otoparktan elde edilen PCB sonuçlarının literatürdeki yol tozu sonuçlarına göre yüksek seviyelerde olduğu belirlenmiştir.
Deniz Hakyemez Çetiner ve arkadaşlarının “Mikro Turbojet Motorları İçin Basit Egzoz Isı Kazanım Kanallarının Tasarım Optimizasyonu ve Motora Olan Etkileri” isimli çalışmalarında; yakıt sarfiyatını azaltmak amacıyla sıcak egzos gazı ile kompresör çıkış havasının basit bir U şekilli ısı değiştiricisi ile ön ısıtılması araştırılmış, sistemin başarımı yönünde HAD ve adjoint optimizasyon yöntemleri ile optimizasyon araştırmaları yapılmış, sonuçlar literatüre kazandırılmıştır.
Talip Çelebi ve arkadaşlarının “Evaporatif Soğutucu Tasarımı” isimli çalışmalarında; evaporatif soğutucu sistem tasarımları ve prototip denemeleri yapılmıştır. Tasarımda ısı değiştirici yüzeylerine türbülansı artıran ve kanal yapısı oluşturacak yüzey şekilleri verilmiştir. Bu sistemin prototipi üretilerek performans testleri yapılmıştır.
Makalelerimizin yanı sıra Sayın Tevfik Peker’in, Ali Metin Duruk hakkında düşüncelerini ifade ettiği yazısı da dergimizde yer almaktadır.
Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Aralık 2022