Tesisat Mühendisliği Dergisi: Temmuz-Ağustos 2023 | Sayı 197

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

Sunuş

Değerli Okurlarımız, 

Aramızdan ayrılışının 29. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığındaki Anıt Mezarı başında ailesi, dostları ve yol arkadaşlarının katıldığı bir törenle andığımız TMMOB’nin 1973-1980 döneminin unutulmaz başkanı Teoman Öztürk’ü ve aramızdan ayrılan arkadaşlarını bir kez daha sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bağımsız, emeğin ve bilimin aydınlatacağı laik demokratik Türkiye mücadelemiz Teoman Öztürklerin açtığı yolda kararlılıkla sürecektir.
***
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin 24. yılında kaybettiklerimizi bir kez daha özlemle anıyoruz. Yaşadığımız en büyük felaketlerden biri olan Marmara Depremi’nin ardından, 2003’te Bingöl’de, 2011 Van’da, 2020’de Elazığ-Sivrice ve İzmir’de ve ne yazık ki bu kış gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 Hatay depreminde de benzer acıları tekrar tekrar yaşadık, yaşıyoruz.
Türkiye’de İmar Barışı adı altında, projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almamış 10 milyonu aşkın denetimsiz kaçak yapı ruhsatlandırılmıştır. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleriyle birlikte bir kez daha görülmüştür ki en büyük yıkım mühendislik hizmeti almamış yapılarda meydana gelmiş, en çok can kaybı bu yapılarda yaşanmıştır. Depremlerde can kayıpları ve yıkımların önlenmesi için izlenmesi gereken tek yol mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bilimsel-teknik doğruların ışığında kamucu bir yaklaşımla uygulanması; •Yapı Denetim Kanunu’nun ticari yapı denetim şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçilerinin etkinliğini ve Meslek Odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modelinin benimsenmesidir.
***
Yükselen enflasyon-hayat pahalılığı ile seçimlerin hemen ardından süren zamlar ve vergilerdeki artış dalgasının ücretlerdeki yetersiz artışları ezip geçtiğini, halkımızın ve onun bir parçası olan bizlerin hayatlarını kararttığını biliyoruz. Halkımızdan ve bizlerden yükselen ortak ses, “geçinemiyoruz, zamları geri alın, ücretleri ve emekli aylıklarını gerçek enflasyona paralel olarak artırın, insanca bir yaşam istiyoruz” feryat ve istemleridir. İktidarın “itibardan tasarruf olmaz” diyerek yaptığı harcamalar, yolsuzluklar ve sermayeye sunduğu teşvik ve desteklerin devasa boyutları ile halkımızın ve bizlerin ücret-emeklilik ve hayat koşulları arasındaki uçurum büyümektedir. Bu nedenle TMMOB’nin Odalarımız ve İKK’lerle birlikte, asgari ücret tespiti, özlük haklarımızın verilmesi-geliştirilmesi ve mesleki denetim yetkilerimizin tanınmasına yönelik bir kampanya için hazırlık yaptığını, hazırlıkların bu ay içinde tamamlanarak kampanyanın Eylül ayının ilk haftasında başlatmayı planladığını belirtmek istiyoruz. 
***
Muğla’nın Milas İlçesine bağlı İkizköy’de Akbelen ormanlarının maden sahası ilan edilmesi açık bir çevre ve insanlık suçudur. Kamu yararı ve kamusal denetimin sermaye güçleri lehine tasfiye edilmesi doğa katliamına, halkın geleneksel üretim ve yaşamının yok edilmesine ve ekolojik dengeyi sağlayan diğer canlı türlerinin yok edilmesine yol açmaktadır. Bu tahribatı durdurmak için doğal bir tekel olan enerji üretimi ve dağıtımı ile halkın ortak değerleri olan madenler kamulaştırılmalıdır.
***
Odamızın bu çalışma dönemi için planlanan merkezi etkinliklerin yapılmasına bu ayın sonundan itibaren devam edilecek. 28 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde İzmir’de Öğrenci Üye Kampı; 16 Eylül’de Bursa’da XIII. Kaynak Kongresine Giderken/IV. NDT Günleri; 13-14 Ekim’de Eskişehir’de XII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı; 21 Ekim’de Ankara’da Öğrenci Üye Kurultayı 2023; 25-28 Ekim’de Adana’da II. Uluslararası XI. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi; 2-4 Kasım’da Eskişehir’de Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi; 9-11 Kasım’da Edirne’de Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu-V; 17-18 Kasım’da Kocaeli-Gebze’de VI. Enerji Verimliliği Kongresi; 17-18 Kasım’da Ankara’da Uluslararası Katılımlı Kaynak Teknolojisi 13. Ulusal Kongre ve Sergisi; 23-25 Kasım’da Adana’da II. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi ve XIII. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı yapılacak. 
Etkinliklerimizin finali niteliğinde ve TMMOB adına Odamız yürütücülüğünde düzenlenecek olan TMMOB Sanayi Kongresi 2023 ise 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Ana teması Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme? olarak belirlenen kongre kapsamında bu yıl 15 Nisan’da Sanayi Kongresine Giderken/AKP İktidarının 20 Yılı temalı bir etkinlik yapmıştık. Yine Sanayi Kongresi kapsamında ve 28 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da Sanayi Kongresine Giderken/Kamuculuk Yeniden ana temalı bir etkinlik de ayrıca düzenlenecektir.
***
Bu sayımızda aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir.
Ahmet Atak’ın “Eksenel Körüklerin Analitik ve Sayısal Olarak İncelenmesi” başlıklı çalışmasında; endüstriyel amaçlı kullanılan eksenel tip metal kompansatörlerin eksenel rijitliklerinin belirlenmesinde kolaylık sağlayacak bir analitik yöntem ve model geliştirilme amaçlanmıştır. Araştırma ve analizlere dayalı geliştirilmiş olan yöntem ve modelin doğrulaması ise literatürdeki test sonuçlarına yakınsaması olan sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak karşılaştırmalı olarak yapılmıştır.
Özlem Emanet ve N. Alpay Kürekci’nin “Küçük Ölçekli Sanayi Tesislerinde Fan Seçiminin Enerji Tüketimi ve Karbon Ayak İzi Üzerindeki Etkisi” başlıklı çalışmalarında; İstanbul’da bir organize sanayi sitesinde kurulu, benzer özelliklere sahip üç döküm tesisindeki mevcut baca sistemlerindeki basınç kayıpları hesaplanmış ve bu kayıpları karşılayabilecek fan özellikleri belirlenmiştir. Bu fanların elektrik enerjisi maliyetleri ve karbon ayak izleri hesaplanmıştır. Sonuçlar mevcut durumdaki elektrik tüketimleriyle karşılaştırılmıştır.
Fırat Kesen ve arkadaşlarının “Nanoakışkan Kullanılan Sıvı Akışkanlı Güneş Kolektörlerinin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması” başlıklı çalışmalarında; nanoakışkanların kolektör enerji verimliliğine etkileri araştırılmıştır. İncelemelerde farklı nanoakışkan türleri, boyutları, sıvı içindeki derişimleri ve sürfaktan kullanılması gibi etkenler değerlendirilmiştir.
Birol Kılkış ve Metin Uğuz “Tamamen Taze Havalı, Çevreci, Yeni-Nesil Klima Cihazlarının Ekserji-Tabanlı Tasarım ve Değerlendirme Modeli” başlıklı çalışmalarında; pandemi döneminde önemi daha fazla anlaşılan iç hava kalitesinde %100 taze hava gereksinimi, havanın steril edilmesi ve enerji tüketiminin artması gibi sorunlar göz önüne alınarak klima sistemlerinde yenilikçi bir melez çözüm geliştirilmiştir.
İ. Utku Başyazıcı ve Özden Ağra “Ticari Binalarda Bileşik Isı Güç Sistemi Olarak Yakıt Pili Uygulaması – Alışveriş Merkezi Örneği” başlıklı çalışmalarında; ilk kurulum, işletme ve bakım maliyetleri, verim, teknolojik kısıtlar gibi değişkenler dikkate alınarak Fosforik Asit Yakıt Pillerinin (FAYP) mevcut bir alışveriş merkezinde uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
Ayrıca Odamız tarafından gerçekleştirilen 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sonuç Bildirisini dergimizde okuyabilirsiniz.
***
1993 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Dergimiz www.mmo.org.tr internet sitemizde yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilmektedir.
TMMOB kampanyası ve etkinliklerimizde buluşmak üzere esenlik dileklerimizi iletiyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Ağustos 2023