Sergi Şartnamesi

×

Hata mesajı

  • Notice: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 771 satırı) içinde Undefined index: 3.0.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 777 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 781 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_glyphicons() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 841 satırı) içinde array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.
  • Warning: _bootstrap_icon() (/srv/www/html/sites/all/themes/bootstrap/includes/common.inc dosyasının 875 satırı) içinde in_array() expects parameter 2 to be array, null given.

1.      TANIMLAR

20 - 21 Nisan 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan; İş Sağlığı ve Güvenliği Sergisi "SERGİ", TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, "DÜZENLEYİCİ KURULUŞ", Sergiye katılan firma ve kuruluşlara "FİRMA" denilecektir.

2.      AMAÇ

·        Katılımcıların bilgi birikimini arttırmak,

·        Serginin yapılacağı 2 gün boyunca; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ürün ve yeniliklerin sergilenmesi, sektörde çalışan firmalarla ilgili tüm elemanlar arasında sınai, ticari ve teknik iletişimin sağlanmasıdır.

3.      SERGİ

3.1. SERGİ; Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Fuayesinde açık stand sistemiyle gerçekleştirilecek olup, 20 Nisan 2007 Cuma günü saat 10.00‘ da başlayacak ve 21 Nisan 2007 Cumartesi günü akşamına dek sürecek, her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında ilgililerin ziyaretine açık tutulacaktır.

3.2. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ;

·        SERGİ alanının genel dekorasyonu,

·        Elektrik tesisatının kurulması,

·        Aydınlatma spotlarının takılması,

·        İsteğe göre masa, örtü, sandalye verilmesi,

·        Tek karakterde FİRMA adlarının yazıldığı tabela verilmesi,

·        Danışma bürosu kurulması,

·        SERGİ alanına müzik ve iletişim sistemi kurulması,

·        SERGİ alanının genel temizliği ve güvenliğinin sağlanması,

·        SERGİ‘ nin tanıtılması ve duyurulması hizmetlerini verecektir.

3.3. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, FİRMA nın haklarını kaybettirmeksizin, hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya, ŞARTNAME ve SÖZLEŞME‘ yi yorumlamaya yetkilidir.

3.4. SERGİ alanının iç düzenlemesi FİRMA tarafından yapılacaktır. Ancak DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, genel Sergi düzenini koruma hakkına sahiptir. Bu nedenle ek dekor, özel aydınlatma vb. gerçekleştirmek isteyen FİRMA lar, bilgi vermek ve onay almak zorundadırlar.

3.5. FİRMA, Sergi alanlarının ve malzemelerinin korunmasından sorumludur. Verilecek zararları karşılamayı taahhüt eder.

3.6. FİRMA, ürünlerini SERGİ açılışından 1 (bir) saat önce sergilenebilecek duruma getirecek, SERGİ süresince teknik ve ticari bilgi verecek yeterlilikte bir elemanı bulunduracaktır.

3.7. FİRMA, personel, sergileyeceği ürünler ve hizmetler konusunda yasalara karşı sorumludur.

3.8.DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, SERGİ alanlarının güvenliği ile ilgili tüm önlemleri alacak, sergilenen ürünlerin sigorta sorumluluğu FİRMA ya ait olacaktır.

3.9. FİRMA, sergi alanını 22 Nisan 2007 tarihinde 09.00 - 12.00 saatleri arasında boşaltacak, Aksi takdirde, boşaltma için yapılan tüm masraf ile ortaya çıkacak hasarları FİRMA ödeyecektir.

3.10. FİRMA sözleşme ile sağladığı hakları hiçbir şekilde tümden yada kısmen bir başkasına devredemez. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ, SERGİ nin amaç ve kapsam bütünlüğünü sağlamak amacıyla SÖZLEŞME‘ nin akdine karşın FİRMA yı reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda FİRMA nın ödemeleri kendisine geri ödenir, bu ödemeler için faiz ödenmez.

3.11. DÜZENLEYİCİ KURULUŞ‘ un elinde olmayan nedenlerden ( olağanüstü hal, doğal afet vb. ) SERGİ nin açılamaması ve / veya ertelenmesi, bir başka alanda düzenlenmesi yada erken kapanması durumunda tarafların yükümlülükleri olduğu gibi sürecektir.

 4.      MALİ KOŞULLAR

4.1. Sözleşme en geç 06 Nisan 2007 tarihine dek imzalanıp DÜZENLEYİCİ KURULUŞ‘ a gönderilecektir.

4.2. FİRMA, SÖZLEŞME de belirtilen bedelleri DÜZENLEYİCİ KURULUŞ‘ a nakden veya 21 Nisan 2007, 21 Mayıs 2007 ve 21 Haziran 2007 tarihli çek vererek ödeyecektir.

5.      DİĞER KOŞULLAR

5.1. SÖZLEŞME, SERGİ yerleşim planı bu şartnamenin doğal ekidir.

5.2. Doğabilecek uyuşmazlıkların karşılıklı görüşme yoluyla çözülmesi esastır. Aksi durumlarda ADANA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.